NBP o zastąpieniu WIBOR-u WIRON-em na drodze regulacyjnej

NBP o zastąpieniu WIBOR-u WIRON-em na drodze regulacyjnej
Fot. stock.adobe.com / Robert
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Gdyby znaczna część istniejących umów z WIBOR-em podlegała konwersji na nowy wskaźnik referencyjny na drodze regulacyjnej, istotne będzie zapewnienie braku uprzywilejowania którejkolwiek ze stron umów, a spread korygujący z rozporządzenia MF powinien być jednolity dla różnych produktów - ocenia Narodowy Bank Polski.

„W sytuacji gdyby znaczna część istniejących umów, w których stosowane są wskaźniki WIBOR, podlegała konwersji na drodze regulacyjnej, istotne będzie zapewnienie braku uprzywilejowania którejkolwiek ze stron umów.

Spread korygujący przyjęty w rozporządzeniu MF powinien być ustalany zgodnie z międzynarodowymi standardami i powinien być jednolity dla różnych produktów.

Gdyby stało się inaczej, w przypadku umów kredytowych mogłoby to wiązać się z negatywnym wpływem na wynik finansowy banków, a w przypadku np. obligacji mogłoby zmniejszyć zaufanie inwestorów do emitentów” – napisano w półrocznym raporcie NBP o stabilności systemu finansowego.

Czytaj także: Pierwszy etap wprowadzania wskaźnika WIRON zakończony

Zmiana wskaźników a rachunkowość banków

„Ponadto wskazane byłoby, aby określone we wspomnianym rozporządzeniu zasady konwersji umożliwiały utrzymanie przez banki istniejących połączeń w ramach rachunkowości zabezpieczeń, tak aby uniknąć konieczności jednorazowego rozpoznania przez te podmioty wpływu zmiany na wynik finansowy, co mogłoby wiązać się z poniesieniem przez nie znacznych strat” – dodano.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Wskaźniki Referencyjne | Sformalizowany proces tranzycji

Szeroka informacja i edukacja nt. tranzycji wskaźników

Płynne zastąpienie wskaźników WIBOR przez wskaźnik WIRON lub wyliczane na jego podstawie indeksy składane wymaga w ocenie NBP odpowiedniego przygotowania i zaangażowania wszystkich uczestników rynku oraz interesariuszy wspomnianych wskaźników.

W szczególności, jak wskazuje bank centralny, kluczowe dla powodzenia procesu zamiany wskaźników jest:

upowszechnienie świadomości przebiegu tego procesu i jego możliwych konsekwencji,

nasilenie aktywności podmiotów sektora finansowego oraz emitentów obligacji w zakresie oferowania nowych produktów opartych na WIRON,

rozwijanie wskaźników, które mogłyby stanowić wskaźniki alternatywne dla WIRON (m.in. na potrzeby wypełnienia obowiązków wynikających z art. 28 rozporządzenia BMR)

oraz zwiększanie płynności rynku transakcji OIS na ten wskaźnik.

Czytaj także: Prezes ZBP o kredytach frankowych i wskaźniku WIRON

Źródło: PAP BIZNES