Pierwszy etap wprowadzania wskaźnika WIRON zakończony

Pierwszy etap wprowadzania wskaźnika WIRON zakończony
Tadeusz Białek Europejski Kongres Finansowy 2023
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jedna z debat Europejskiego Kongresu Finansowego była poświęcona tranzycji wskaźników referencyjnych. O tym, jakie postępy we wprowadzaniu wskaźnika WIRON już osiągnęła Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych rozmawiamy z jej przewodniczącym, prezesem Związku Banków Polskich dr. Tadeuszem Białkiem.

„Jesteśmy w połowie drogi, jeśli chodzi o realizację mapy drogowej. Mamy zakończony proces dla tak zwanej nowej produkcji. Banki przygotowują się do wprowadzania produktów w oparciu o nowy wskaźnik” – powiedział dr Tadeusz Białek.

Jak wskazał, banki zaczną w trzecim lub w czwartym kwartale oferować kredyty hipoteczne z udziałem wskaźnika WIRON dla konsumentów i kredyty obrotowe dla przedsiębiorców.

Fakt, że ING Bank Śląski jako pierwszy w Polsce będzie od 26 czerwca tego roku przyjmował wnioski o kredyt hipoteczny oparty o wskaźnik WIRON, jest według Tadeusza Białka właśnie dowodem na to, że pierwszy etap prac nad reformą wskaźników referencyjnych zakończył się sukcesem.

WIRON i WIBOR równolegle w różnych bankach

W rozmowie prezes ZBP przyznał, że przez pewien czas klienci będą mieli do wyboru banki oferujące kredyty ze wskaźnikiem WIRON – i inne z WIBOR, co przewiduje tzw. mapa drogowa.

„Mapa drogowa przewiduje, że od 2024 roku, w zasadzie cała nowa produkcja powinna odbywać się w oparciu o wskaźnik WIRON” – powiedział Tadeusz Białek. Natomiast, jak zauważył, na pojawienie się nowego wskaźnika w już istniejących umowach trzeba poczekać. Jak zaznaczył, prace nad tym przedsięwzięciem trwają, ale są trudne m.in. ze względu na różnorodność umów, których ta operacja ma dotyczyć.

„Trudno przyjąć jedną miarę do tych produktów” – stwierdził szef Narodowej Grupy Roboczej. Ale jak zapowiedział już wkrótce pojawią się rekomendacje, dotyczące wprowadzenia nowego wskaźnika do obligacji.

Dobrowolna konwersja i rozporządzenie zamykające konwersję wskaźników

Mówiąc o starych kredytach hipotecznych powiedział, że zamiana WIBOR na WIRON będzie się odbywała w pierwszym etapie na zasadzie dobrowolności.

Klienci otrzymają od banków propozycje zawarcia aneksów do dotychczasowych umów kredytowych.

Tadeusz Białek ocenia jednak, że i tak będzie potrzebne rozporządzenie, na mocy którego stary wskaźnik referencyjny będzie zastąpiony nowym wskaźnikiem we wszystkich istniejących już umowach, w których nie doszło do dobrowolnej konwersji wskaźników.

Źródło: BANK.pl