Nagrodzono wyróżniające się banki spółdzielcze 2017 wg miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”

Nagrodzono wyróżniające się banki spółdzielcze 2017 wg miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kulminacyjnym punktem wieczornej sesji pierwszego dnia IX Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej była uroczysta gala, w trakcie której nagrodzono laureatów Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" edycji 2017 miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy".

W kategorii Największe banki zwyciężył Bank Spółdzielczy w Brodnicy. W pierwszej szóstce znalazły się także: na miejscu drugim- Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, na trzecim – Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, na czwartym – Bank Spółdzielczy we Wschowie, na piątym – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, na szóstym zaś – Bank Spółdzielczy Duszniki z siedzibą w Szamotułach.

Laureatami Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” w kategorii Najefektywniejsze banki zostały:

  • w grupie I. (powyżej 500 mln zł sumy bilansowej) – Bank Spółdzielczy w Brodnicy (miejsce 1), Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej (miejsce 2) oraz Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku (miejsce 3);
  • w grupie II. (od 200 do 500 mln zł) – Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej (miejsce 1), Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni (miejsce 2) i Bank Spółdzielczy w Czarnkowie (miejsce 3);
  • w grupie III. (od 100 do poniżej 200 mln zł) – Bank Spółdzielczy w Końskowoli (miejsce 1), Bank Spółdzielczy w Lipce (miejsce 2) i Bank Spółdzielczy w Niemcach (miejsce 3);
  • w grupie IV. (poniżej 100 mln zł) – Bank Spółdzielczy w Skaryszewie (miejsce 1), Bank Spółdzielczy w Kałuszynie (miejsce 2) oraz Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie (miejsce 3).

W trakcie uroczystej gali osobom zasłużonym dla polskiej bankowości wręczono medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich. Swoje nagrody przyznali również partnerzy IX FTBS.

Wyjaśnijmy, że przy sporządzaniu rankingu posłużono się badaniami ankietowymi banków działających na koniec 2016 r. w zrzeszeniach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A. oraz banku poza tymi strukturami (Bank Spółdzielczy w Brodnicy). Jak w poprzednich edycjach, tak i w tegorocznej, pod uwagę brane były podstawowe dane bilansowe. Po ich analizie wyłoniono grupę 100 wyróżniających się banków spółdzielczych w dwóch kategoriach głównych – największe i najefektywniejsze banki.

W kategorii „Największe banki” porównywano dane finansowe w zakresie wartości: sumy bilansowej, funduszy własnych, kredytów, depozytów i wyniku finansowego. W każdej z tych miar uszeregowano banki od wartości najwyższej do najniższej. Miejsce zajęte przez instytucję oznacza równocześnie liczbę uzyskanych punktów. Suma punktów decyduje o klasyfikacji końcowej – przy czym im mniejsza liczba punktów, tym wyższe miejsce w rankingu.

Inaczej sklasyfikowano banki w kategorii najefektywniejszych. Aby wyniki mogły być porównywalne, podzielono je na grupy według wielkości sumy bilansowej. Dla zmierzenia efektywności działania przyjęto trzy proste miary: wartość sumy bilansowej na jednego zatrudnionego, wartość wyniku finansowego na jednego zatrudnionego, wartość zwrotu z kapitału ROE.

Dla każdego z banków obliczono wspomniane miary oraz wyznaczono wartości średnie dla danej grupy. Następnie obliczono punktowy wskaźnik dla każdego banku, będący ilorazem miary właściwej dla danej instytucji i wartości średniej dla grupy. Wyjaśnijmy od razu, że im wyższa wartość wskaźnika, tym lepsza pozycja banku na tle grupy. Po obliczeniu wskaźników punktowych dla trzech kategorii oceny obliczono sumę punktów dla każdego banku. Im większa wartość punktów, tym wyższe miejsce w rankingu.

(il)