Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie | Doskonałe rezultaty w niełatwych czasach

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie | Doskonałe rezultaty w niełatwych czasach
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rok 2022 był czasem wysokiej inflacji, rosnących stóp procentowych oraz pozytywnych i negatywnych konsekwencji tych zjawisk dla naszego banku – podkreślił Jan Tygielski, prezes zarządu Rejonowego Banku w Malanowie, prezentując uczestnikom zebrania przedstawicieli tej instytucji sprawozdanie z działalności za rok ubiegły.

Pomimo niesprzyjającego otoczenia, zarówno makroekonomicznego, jak i regulacyjnego, malanowscy spółdzielcy po raz kolejny odnotowali lepsze wyniki aniżeli w okresie poprzedzającym. – W 2022 r. suma bilansowa naszego banku wyniosła 373 994 957 zł i wzrosła w stosunku do roku 2021 o 27 mln zł – zaznaczył Jan Tygielski.

Za ten rezultat w dużej mierze odpowiadał przyrost depozytów na rachunkach terminowych i kontach oszczędnościowo-rozliczeniowych osób fizycznych oraz bieżących rachunkach podmiotów gospodarczych. Ich łączna wartość zwiększyła się o 18 mln zł w zestawieniu z okresem poprzedzającym, osiągając 313 mln zł. Dodatkowe 2 mln zł zasiliły też kapitały własne banku, które na koniec ub.r. oszacowano na 45 mln zł.

Niestabilna gospodarka kładzie się cieniem na akcję kredytową

Bank od wielu lat jest bardzo efektywny. To zasługa pracowników, zarządu i rady nadzorczej – nadmienił Michał Ołdakowski, prezes zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. Niestety, w 2022 r. utrzymał się spadek akcji kredytowej – o 11 mln zł w porównaniu z rokiem 2021. O tym, że było to podyktowane uwarunkowaniami makroekonomicznymi, świadczy struktura portfela kredytów, zaciągniętych w roku ubiegłym. – Największą kwotę stanowią kredyty obrotowe, kredyty w rachunku bieżącym klientów oraz kredyty na cele konsumpcyjne, w tym mieszkaniowe. Znacznie mniej jest aktualnie kredytów inwestycyjnych, głównie hipotecznych, na co wpływ ma aktualna sytuacja gospodarcza – zauważył prezes malanowskiego banku.

W tym kontekście cieszyć może utrzymanie tendencji spadkowej w obszarze kredytów zagrożonych, trwającej nieprzerwanie od 2017 r., dodatkowo rokrocznie rezultat ten jest lepszy aniżeli średnia dla całego zrzeszenia. Władze banku dostrzegają jednak niepokojące trendy, mogące utrudnić powtórzenie tego wyniku w kolejnych okresach. – Obserwujemy wciąż niestabilne warunki gospodarcze powodujące wzrost kosztów działania, wzrost inflacji i wzrost cen. Bardzo niepokojąca jest również sytuacja przewlekłych i niekończących się procedur windykacji komorniczych, sądowych, prowadzonych postępowań upadłościowych, sanacyjnych i restrukturyzacyjnych, na co bank zupełnie nie ma wpływu, pomimo posiadanych bardzo dobrych zabezpieczeń – stwierdził Jan Tygielski.

Podstawowym czynnikiem, obniżającym skłonność klientów do wywiązywania się z podjętych zobowiązań, jest roztaczany nad zadłużonymi parasol regulacyjny, obejmujący coraz częściej nie tylko osoby, które w niewypłacalność popadły z przyczyn losowych, ale i konsumentów podchodzących do swych obowiązków z dezynwolturą lub rażącym niedbalstwem. Spadek moralnoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK