Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Sekcja BS i BZ ZBP | Obradowała Sekcja Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Sekcja BS i BZ ZBP | Obradowała Sekcja Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP
Od prawej: Agnieszka Wachnicka – wiceprezes ZBP, Bartosz Kublik – wiceprezes ZBP, Krzysztof Karwowski – przewodniczący Sekcji BS i BZ ZBP, dr Tadeusz Białek – prezes ZBP, Włodzimierz Kiciński – wiceprezes ZBP, Arkadiusz Lewicki – dyrektor Zespołu Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych ZBP.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich, poświęcone omówieniu zagadnień mających wpływ na funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej w Polsce, tym razem odbyło się w formule zdalnej.

Spotkaniu przewodniczył Krzysztof Karwowski, nowy przewodniczący Sekcji i prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie. Obok zarządu ZBP i prelegentów uczestniczyli w nim członkowie Związku Banków Polskich – prezesi i członkowie zarządów banków spółdzielczych oraz zrzeszających: Banku Polskiej Spółdzielczości SA i SGB-Banku SA, jak również przedstawiciele podmiotów stowarzyszonych z ZBP – Systemów Ochrony Instytucjonalnej (IPS) BPS oraz SGB.

W trakcie posiedzenia Sekcji BS i BZ Związku Banków Polskich omówiono szereg istotnych zagadnień dotykających sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Na wstępie Krzysztof Karwowski oraz Bartosz Kublik, wiceprezes ZBP, podkreślili znaczenie spotkania oraz krótko omówili jego cele.

Przegląd najważniejszych informacji

Przedstawiciele zarządu Związku Banków Polskich omówili najważniejsze kwestie dotyczące działań bieżących, podejmowanych przez zarząd i biuro ZBP oraz planowanych w najbliższych miesiącach, zaprezentowali inicjatywy legislacyjno-prawne podejmowane przez Związek w ostatnim okresie oraz zwrócili uwagę na jego zaangażowanie w wiele prac legislacyjnych prowadzonych zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim oraz orzecznictwo w zakresie działalności bankowej. Przedstawili także działalność zagraniczną ZBP w ostatnim okresie, wskazując najważniejsze działania podejmowane w ramach Przedstawicielstwa Związku w Brukseli oraz stanowiska polskiego sektora bankowego odnośnie projektów legislacyjnych prowadzonych przez Komisję Europejską, Radę i Parlament Europejski. Nie zabrakło również informacji o aktualnym stanie prac Narodowej Grupy Roboczej w zakresie reformy wskaźników referencyjnych – omówiono wyzwania związane z reformą oraz podkreślono potrzebę budowania społecznej świadomości reformy w związku z prowadzoną kampanią edukacyjno-informacyjną dla klientów banków.

W nadchodzą...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK