Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej | Nowy prezes zarządu

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej | Nowy prezes zarządu
Fot. BS Ostrów Mazowiecka
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Monika Tymińska, wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, kierująca Pionem Ekonomicznym i Planowania Finansowego, zgodnie z rekomendacją prezesa Bartosza Kublika oraz decyzją rady nadzorczej banku 17 lipca br. przejęła obowiązki prezesa zarządu. Członkowie zarządu otrzymali absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

Uczestnicy dorocznego spotkania przedstawicieli przyjęli też sprawozdania finansowe i z działalności instytucji oraz jej rady nadzorczej za rok obrotowy 2022. Zatwierdzono również zmiany w statucie, projekt podziału nadwyżki bilansowej, ocenę adekwatności regulacji wewnętrznych oraz kierunki rozwoju działalności instytucji na rok 2023.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy instytucji, delegaci, członkowie zarządu i rady nadzorczej banku oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, Banku Polskiej Spółdzielczości, Sejmiku Mazowieckiego oraz lokalnych władz samorządowych i dyrektorzy szkół.

Wybrane wyniki finansowe

Ustępujący prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Bartosz Kublik, przedstawił sprawozdanie z działania instytucji za rok 2022 oraz wieloletnią strategię rozwoju i kierunki działania na rok 2023. Omówił również wpływ zmian makroekonomicznych na sektor bankowy oraz działalność ostrowskiej instytucji. Przedstawił też jej parametry ekonomiczno-finansowe na tle banków spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS oraz polskiego sektora bankowego na przestrzeni ostatnich 11 lat.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa banku w latach 2011–2022 była i pozostaje bardzo dobra. Bartosz Kublik zaproponował, by 96,04% nadwyżki bilansowej za rok 2022 – w sumie ponad 38 mln zł – zasiliło fundusz zasobowy. Dywidendą dla udziałowców będzie oprocentowanie udziałów w wysokości 10%.

Działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności

Banku Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej finansuje rodzimą przedsiębiorczość i wspiera społeczności lokalne, uwzględniając przy tym różne potrzeby i możliwości gospodarczo-ekonomiczne regionu, ale również wyzwania biznesowe w czasach kryzysowych związanych choćby z pandemią czy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK