Nagrodzono wyróżniające się banki spółdzielcze 2017 wg miesięcznika “Nowoczesny Bank Spółdzielczy”

Nagrodzono wyróżniające się banki spółdzielcze 2017 wg miesięcznika “Nowoczesny Bank Spółdzielczy”
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej była uroczysta gala, podczas której tradycyjnie już ogłoszono wyniki Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze 2017", od wielu już lat organizowanego przez redakcje miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy".

Uroczystość rozpoczęło krótkie wystąpienie Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich. Zapewnił on, iż modernizacja technologiczna ma absolutnie priorytetowy charakter dla wszystkich organizacji odpowiedzialnych za funkcjonowanie polskiego sektora bankowego, poczynając od ZBP i Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, poprzez obydwa zrzeszenia a kończąc na spółdzielniach systemu ochrony instytucjonalnej. – Musimy zawrzeć strategiczne porozumienie w tym obszarze – podkreślił prezes ZBP.

ftbs.pietraszkiewicz.850

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, podkreślił, iż spółdzielcy powinni zadbać o utrzymanie relacyjnego charakteru swej działalności

Zaznaczył, iż wdrożenie w praktyce zasady proporcjonalności jest konieczne również po to, aby środki zaoszczędzone z tytułu niższych podatków i mniejszych obciążeń biurokratycznych banki w całości przeznaczyły właśnie na nowe technologie. Gotowość wsparcia procesu modernizacji polskiej bankowości lokalnej zgłosiły również instytucje państwowe, odpowiedzialne za rozwój polskiej gospodarki: Polski Fundusz Rozwoju oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Równolegle do wprowadzania nowych technologii, spółdzielcy muszą zadbać o utrzymanie relacyjnego charakteru swej działalności. Chodzi nie tylko o podtrzymywanie więzi z klientami, ale również ograniczenie odpływu członków lokalnych instytucji finansowych. – To ogromny potencjał, który niestety topnieje. Trzeba ten proces zatrzymać i zaprosić udziałowców, by współtworzyli polskie banki spółdzielcze – wskazał prezes ZBP.

Uroczystość ogłoszenia wyników rankingu i wręczenia nagród przedstawicielom wyróżnionych banków poprowadził redaktor naczelny miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, Maciej Małek. Przypomniał, że laureaci rankingu są wyłaniani na podstawie ankiet przesłanych przez oceniane instytucje, nie może on być zatem traktowany jako pełny obraz sytuacji w sektorze. – Niektóre banki oceniają swą aktywność słabiej, co nie zawsze musi pokrywać się z rzeczywistymi wynikami – zaznaczył.

Zwycięzcą tegorocznego rankingu w kategorii „Największe banki” został Bank Spółdzielczy w Brodnicy. Statuetkę odebrał Grzegorz Głowacki, dyrektor departamentu informatyki.

ftbs.bs.brodnica.850Nagrodę dla zwycięzcy tegorocznego rankingu – Banku Spółdzielczego w Brodnicy – odebrał Grzegorz Głowacki

Na miejscu drugim znalazł się Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, nagrodę otrzymał prezes zarządu, Bartosz Kublik. Trzecie miejsce zajął Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, wyróżnienie dla tej instytucji przekazano na ręce członka zarządu, Sławomira Ziółka. Czwarta pozycja przypadła Bankowi Spółdzielczemu we Wschowie, nagrodę odebrał Michał Przyjemski, wiceprezes zarządu. Na piątej pozycji sklasyfikowano Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku; red. Maciej Małek przypomniał, iż placówka ta w tym roku obchodzi 70-lecie swej działalności. Wyróżnienie odebrał Wiktor Lachowicz, wiceprezes zarządu. Miejsce szóste przypadło w udziale Bankowi Spółdzielczemu Duszniki z siedzibą w Szamotułach. Nagrodę przekazano Annie Krawczyk, wiceprezes zarządu.

ftbs.bs.ostrow.mazowiecka.850Bartosz Kublik, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, odebrał dwie nagrody – obie za drugie miejsca, tak kategorii „Największe banki”, jak i w kategorii „Najefektywniejsze banki” w grupie powyżej 500 mln zł sumy bilansowej

Laureatami Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” w kategorii „Najefektywniejsze banki” zostały:

w grupie I. (powyżej 500 mln zł sumy bilansowej):

Bank Spółdzielczy w Brodnicy – miejsce pierwsze, nagrodę odebrał Grzegorz Głowacki, dyrektor departamentu informatyki,

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej – miejsce drugie, wyróżnienie otrzymał Bartosz Kublik, prezes zarządu,

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku – miejsce trzecie, wyróżnienie odebrał Wiktor Lachowicz, wiceprezes zarządu;

w grupie II (od 200 do 500 mln zł):

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej -miejsce pierwsze, nagrodę odebrał Grzegorz Poniatowski, prezes zarządu,

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni – miejsce drugie, wyróżnienie przekazano Juliuszowi Roszykowi, wiceprezesowi zarządu,

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie – miejsce trzecie, nagrodę otrzymał Władysław Dymek, prezes zarządu;

w grupie III (od 100 do poniżej 200 mln zł):

Bank Spółdzielczy w Końskowoli – miejsce pierwsze, nagrodę odebrał Krzysztof Zawadzki, prezes zarządu,

Bank Spółdzielczy w Lipce – miejsce drugie, nagrodę przekazano Norbertowi Klimkowi, prezesowi zarządu,

Bank Spółdzielczy w Niemcach – miejsce trzecie.

w grupie IV (poniżej 100 mln zł):

Bank Spółdzielczy w Skaryszewie – miejsce pierwsze, nagrodę wręczono Marcinowi Skrokowi, analitykowi,

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie – miejsce drugie, wyróżnienie odebrał Marcin Ducki, wiceprezes zarządu,

Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie – miejsce trzecie.

ftbs.laureaci.850

Laureaci Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze 2017”

Co dla spółdzielców oznacza PSD2?

Wieczorną uroczystość poprzedziła sesja poświęcona implementacji dyrektywy PSD2 do polskiego porządku prawnego. Kwestia ta wywołuje olbrzymie kontrowersje tak w sektorze finansowym, jak też wśród ekspertów rynku finansowego. Nowym rozwiązaniom prawnym zarzuca się zarówno uprzywilejowanie fintechów w stosunku do tradycyjnych instytucji finansowych, jak i zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa systemu finansowego przez umożliwienie dostępu tzw. podmiotów trzecich do bankowych zasobów.

Od lewej: Andrzej Kawiński, Marcin Albinowski, Grzegorz Cimochowski, Krzysztof Góral, Mateusz Górnisiewicz, Józef Piekarczyk oraz Janusz Tyburcy

Jakie będą konsekwencje otwarcia rynku dla lokalnych instytucji finansowych? Czy spółdzielcy stoją na przegranej pozycji w stosunku do firm z sektora nieregulowanego, a może jest całkiem odwrotnie i to właśnie PSD 2 może się okazać niespodziewaną szansą biznesową dla bankowości lokalnej? Nadchodząca rewolucja na rynku płatności była tematem trzeciej sesji tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. W debacie eksperckiej, moderowanej przez Andrzeja Kawińskiego, prezesa Instytutu Analiz i Prognoz Rynkowych uczestniczyli: Marcin Albinowski, wiceprezes zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego; Grzegorz Cimochowski, partner oraz lider doradztwa strategicznego w CE, Deloitte; Krzysztof Góral, zastępca dyrektora Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Komisji Nadzoru Finansowego; Mateusz Górnisiewicz, doradca zarządu Związku Banków Polskich; Józef Piekarczyk, członek zarządu SoftNet Sp. z o.o. oraz Janusz Tyburcy, dyrektor IT SGB-Banku S.A.

Uczestnicy sesji byli zgodni co do jednego: skutki wprowadzenia nowych regulacji będą miały znaczenie nie tylko dla obszaru usług płatniczych. – To jest tylko z nazwy dyrektywa płatnościowa, w rzeczywistości ona zmienia cały ekosystem bankowy – stwierdził Grzegorz Cimochowski. Nakreślił również kilka scenariuszy dla rynku bankowego po wejściu w życie rozwiązań przewidzianych przez PSD2. W najbardziej negatywnej opcji banki zejdą do roli tanich dostawców struktur dla firm z branży fintechowej. Scenariusz ten jest na szczęście bardzo mało prawdopodobny, niemniej utrzymanie status quo raczej również nie wchodzi w grę. Najbardziej realna wydaje się opcja tzw. nowej równowagi: działalność fintechów po jakimś czasie objęta zostanie nadzorem, a większość klientów wybierać będzie usługi świadczone przez banki z uwagi na wyższy poziom bezpieczeństwa i zaufanie do tradycyjnego sektora finansowego. Za taka wizją sektora finansowego „po PSD 2” opowiedział się także przedstawiciel nadzoru, Krzysztof Góral.

Paneliści przypominali również, że niektóre postanowienia PSD 2 działają wprost na korzyść banków. – Zmieni się krajobraz kredytowy jeśli chodzi o kredyty gotówkowe, ponieważ o nowym kliencie będziemy wiedzieć tyle, co o dotychczasowym – podkreślił przedstawiciel Deloitte. Na te korzyść dla banków wynikającą z nowych regulacji zwrócił uwagę również Zbigniew Pomianek, wiceprezes Asseco Poland. – W naszej bankowości internetowej dzięki PSD2 będziemy mogli udostępnić informacje o rachunkach, które klient ma w innych bankach – zaznaczył. Grzegorz Cimochowski zaryzykował twierdzenie, że jednym z ważniejszych beneficjentów nowej dyrektywy mogą być właśnie banki lokalne. – Banki spółdzielcze są w uprzywilejowanej pozycji, gdyż ich klienci są dużo mniej zdigitalizowani i starsi, więc jest mniejsze ryzyko, że rzucą się oni w wir nowoczesności – stwierdził.

Relacyjny charakter bankowości spółdzielczej mógłby nawet stanowić czynnik przyciągający dotychczasowych klientów banków komercyjnych, jednak przedstawiciel Deloitte ocenił że spółdzielcy nie dysponują skalą działalności oraz elastycznością niezbędną do przejęcia tej grupy klientów. Po raz kolejny powróciła również kwestia integracji pewnych obszarów w ramach zrzeszeń. Podkreślano, że w obliczu dynamicznego rozwoju fintechów oraz ciągle poważnej konkurencji ze strony podmiotów komercyjnych spółdzielcy muszą dokonać unifikacji chociażby linii produktowych. Bank zrzeszający powinien być również pośrednikiem pomiędzy swymi członkami a hubem PSD2, który, zgodnie ze standardami wypracowywanymi przez ZBP, ma być zlokalizowany w Krajowej Izbie Rozliczeniowej.

Mateusz Górnisiewicz zaprezentował postęp prac nad standardem interfejsu Polish API, mającym umożliwić polskim bankom sprawną wymianę danych. Na obecnym etapie udało się stworzyć założenia zarówno do obowiązkowych usług oferowanych zgodnie z nowym prawem unijnym, jak też do czynności dodatkowych, oferowanych przez banki na podstawie umów ze stroną trzecią (tzw. usługi premium). Wypracowane zostały także założenia dla funkcjonowania huba PSD2, stanowiącego podstawę komunikacji z innymi podmiotami. Aktualny postęp prac nad „polskim API” obejmuje także ustalenie założeń prawnych i technologicznych funkcjonowania systemu oraz wypracowanie wstępnej wersji specyfikacji API, która obecnie znajduje się w fazie konsultacji wewnętrznych. – Skierowanie efektu naszych prac do konsultacji zewnętrznych nastąpić powinno nie później niż w połowie czerwca – podkreślił doradca zarządu ZBP. Przypomniał ponadto, że w pracach nad nowym standardem uczestniczyło blisko stu specjalistów, w tym gronie znaleźli się także eksperci z KZBS oraz obydwu zrzeszeń banków spółdzielczych.

Karol Jerzy Mórawski

Zdjęcia: ZBP/M. Stokłosa