Możliwości wspólnego rozwoju biznesu przez banki spółdzielcze

Możliwości wspólnego rozwoju biznesu przez banki spółdzielcze
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
„Możliwości wspólnego rozwoju biznesu przez banki spółdzielcze” – to tytuł webinarium Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości, które odbędzie się 3 listopada.

Podczas webinarium zostaną przedstawione dwa raporty PAB-WIB.

„Wspólne rozwijanie działalnościdepozytowo-kredytowej przez banki spółdzielcze w Polsce na przykładach wybranych krajów europejskich”, który przedstawi dr Jarosław Bełdowski, Dentons, Szkoła Główna Handlowa.

Drugi raport zatytułowano  „Modele funkcjonowania zrzeszeń w europejskiej bankowości spółdzielczej – możliwości adaptacyjne w warunkach polskich”. Ten raport przedstawią prelegenci: prof. dr hab. Ewa Miklaszewska, dr Krzysztof Kil, oraz dr hab. Mateusz Folwarski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Przykład Niemiec, Austrii i Finlandii

Autorzy raportów zwracają uwagę , że rozwijające się na szeroką skalę rozwiązania cyfrowe stawiają bankowość spółdzielczą w zupełnie nowej sytuacji bowiem nowoczesne technologie pozwalają na świadczenia usług bankowych bez konieczności utrzymywania wieloletnich relacji osobistych charakterystycznych dla spółdzielczości.

W pierwszym z wymienionych raportów zwraca się uwagę na możliwości pogłębienia współpracy banków spółdzielczych w drodze rozwijania wspólnej działalności depozytowo-kredytowej.

Autorzy szukają inspiracji dla polskiej bankowości spółdzielczej w doświadczeniach, a także wypracowanych dobrych praktykach w Niemczech, Austrii i Finlandii, w których to krajach bankowość spółdzielcza może być uznana za modelową.

Co się opłaca bankom spółdzielczym, a czego oczekują ich klienci

Ciekawym elementem drugiego raportu jest prezentacja prowadzonych pod różnymi kątami widzenia badań ankietowych wokół szeroko rozumianego sektora bankowości spółdzielczej w Niemczech, Austrii i w Polsce. Badano zarówno bankowców, jak i klientów banków spółdzielczych.

W badaniach dotyczących polskiej bankowości spółdzielczej odnotowano między, że jej klienci oczekują wzbogacenia oferty banków spółdzielczych niemal we wszystkich obszarach działalności. W szczególności silna jest potrzeba wzbogacenia oferty bankowości mobilnej i internetowej.

Poza tym część klientów wskazuje, że z uwagi na brak określonego produktu w ofercie ich banku konieczne było skorzystanie z oferty innego banku spółdzielczego lub banku komercyjnego.

Oba raporty kończą się wnioskami, rekomendacjami oraz postulatami zmian w celu realizacji pogłębionej bankowości spółdzielczej w Polsce.

Więcej o konferencji „Możliwości wspólnego rozwoju biznesu przez banki spółdzielcze” znajduje się w zakładce Konferencje / Szkolenia

Źródło: aleBank.pl