Mniej firm planuje podwyżki, więcej wstrzymuje inwestycje

Mniej firm planuje podwyżki, więcej wstrzymuje inwestycje
Fot. stock.adobe.com/Andrey Kiselev
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Odsetek firm planujących utrzymanie wynagrodzeń na niezmienionym poziomie wzrósł do 89% w marcu z 86% w lutym, natomiast udział firm planujących podwyżki spadł w tym czasie odpowiednio do 8% z 10%, wynika z badania wśród 500 przedsiębiorstw w czterech kategoriach wielkościowych i pięciu branżowych, przeprowadzonych przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Rośnie odsetek firm planujących utrzymanie wynagrodzeń na niezmienionym poziomie – z 78% w badaniu styczniowym do 86% w lutowym i 89% w obecnym.

„Wzrost ten odbywał się kosztem zmniejszenia udziału planujących podwyżki odpowiednio z 16% do 10% i 8%, oraz planujących obniżki odpowiednio z 6% do 4% i 3%. Najczęściej podwyżkę wynagrodzeń planują duże firmy (12%), natomiast obniżkę najczęściej małe jednostki (5%). Firmy budowlane zdecydowanie najczęściej planują podwyżkę wynagrodzeń (17%), a najrzadziej usługowe (3%)” – czytamy w komunikacie PIE.

Odsetek nieinwestujących firm wzrósł do 58 proc.

Odsetek przedsiębiorstw, które zadeklarowały brak wydatków inwestycyjnych w ostatnich trzech miesiącach wzrósł o 6 pkt proc. m/m i wyniósł 58%, wynika także z badania PIE i BGK.

Czytaj także: EY: ponad 50 proc. firm zrezygnowało z inwestycji przez pandemię koronawirusa >>>

„58% badanych przedsiębiorstw zadeklarowało brak wydatków inwestycyjnych w ostatnich trzech miesiącach – to wzrost o 6 pkt proc. w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca. W tej grupie, 27% firm nie inwestowało z powodu braku możliwości finansowych (wzrost o 3 pkt proc.), problem ten dotyczył przede wszystkim firm małych (32%) i mikro (30%), a także przedsiębiorstw usługowych (32%). Wydatki inwestycyjne na wyższym lub takim samym poziomie, jak w minionych trzech miesiącach, odnotowano w 30% firm, co stanowi wynik o 8 pkt proc. niższy niż miesiąc temu. Wzrost wydatków inwestycyjnych lub utrzymanie ich na takim samym poziomie zanotowano wyłącznie w dużych firmach. Jedynymi branżami, w których więcej niż 30% firm poniosło wydatki inwestycyjne były produkcja (36%) oraz branża TSL (32%)” – czytamy w komunikacie PIE.

Bardziej optymistyczne przewidywania przedsiębiorców

O ile postrzeganie przez przedsiębiorców obecnej koniunktury jest poniżej poziomu neutralnego, to przewidywania są bardziej optymistyczne, podkreślono.

„Niemal co trzecia firma (28%) oczekuje wzrostu łącznej wartości sprzedaży w marcu, w tym 16% przedsiębiorstw przewiduje wzrost o ponad 10%. To więcej w porównaniu z sytuacją sprzed miesiąca, kiedy tylko 15% firm prognozowało wzrost sprzedaży, w tym 9% z nich o więcej niż 10%. Spadku sprzedaży w marcu oczekuje 28% przedsiębiorstw, zaś 44% jest zdania, że nie nastąpią żadne istotne zmiany w tym zakresie. Częściej optymistyczne przewidywania odnośnie wzrostu sprzedaży w nadchodzącym miesiącu dotyczą firm dużych (38%) i małych (31%), rzadziej mikro (23%) i średnich (26%). Najczęściej wzrostu sprzedaży oczekują firmy budowlane (34%) oraz handlowe (33%), zaś spadku firmy produkcyjne (41%)” – czytamy dalej.

Badanie przedsiębiorstw zostało przeprowadzone na potrzeby Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK) PIE i BGK.

Źródło: ISBnews