„Miesięcznik Finansowy BANK” – listopad 2019

„Miesięcznik Finansowy BANK” – listopad 2019
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W najnowszym numerze "Miesięcznika Finansowego BANK" szczególnie polecamy Raport specjalny IT@BANK 2019. W raporcie prezentowane są wyniki Rankingu IT@BANK 2019 oraz tematy, które poruszone zostały podczas konferencji IT@BANK, 14 listopada w Hotelu Hilton w Warszawie.

@MiesiecznikBANK: listopad 2019 - już dostępny! #NajblizejBANKowości

Warto przeczytać:

Rynek Finansowy. Gospodarka i Polityka: Powrót głównych banków centralnych do łagodzenia polityki pieniężnej

Jeszcze w grudniu 2018 r. Europejski Bank Centralny kończył swój program zakupu aktywów, a amerykańska Rezerwa Federalna kontynuowała cykl podnoszenia stóp procentowych, jednocześnie zmniejszając swój bilans. Wielu obserwatorom wydawało się wówczas, że rok 2019 upłynie pod znakiem dalszego zacieśniania polityki pieniężnej na świecie. W ostatnich miesiącach Fed i EBC dokonały jednak zwrotu o 180 stopni, powracając na ścieżkę luzowania monetarnego. W ślad za nimi politykę pieniężną złagodziło także wiele innych banków centralnych na świecie. Pisze o tym prof. dr hab. Adam Glapiński.

Bankowość spółdzielcza. Kształcenie menedżerów: Przełom zacznijmy od siebie

Realizując postanowienia Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej ze stycznia 2019 r., Związek Banków Polskich podejmuje pilotażowy projekt Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej. Postanowiliśmy przybliżyć cele i założenia tego unikatowego programu rozwoju menedżerów. Z Włodzimierzem Kicińskim, wiceprezesem Związku Banków Polskich rozmawiał Maciej Małek.

Prawo: Kserowanie na cenzurowanym

W jakich sytuacjach instytucje finansowe mogą wykonywać kserokopie dowodów tożsamości swych klientów? Restrykcyjne stanowisko, jakie zajął w tej kwestii prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wywołało poruszenie w całej branży finansowej. Linię zaprezentowaną przez regulatora krytykują już nie tylko bankowcy, lecz także specjaliści w dziedzinie ochrony danych. / artykuł Karola Materny

Rynek Finansowy. Gospodarka i Polityka: Polska nie ma polityki zagranicznej

Rozmowa Przemysława Barbricha i Jana Osieckiego z prof. dr. hab. Romanem Kuźniarem, przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW.

Rynek Finansowy. Nieuczciwe praktyki: Grzechy główne polskiego rynku finansowego

Jakiego rodzaju praktyki stosowane na rynku finansowym noszą znamiona missellingu i dlaczego stworzenie definicji tego zjawiska napotyka na przeszkody? Które przepisy polskiego prawa zawierają sankcje karne dla nieuczciwych pracowników i menedżerów banków czy towarzystw ubezpieczeniowych? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w obszernym raporcie ogłoszonym przez Doradczy Komitet Naukowy przy Rzeczniku Finansowym. Raport analizuje Jerzy Rawicz.

Rynek Finansowy. Gospodarka i Polityka: Od samych zapowiedzi inwestycji nie przybędzie

Z prof. dr. hab. Krzysztofem Kalickim z Katedry Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka Akademii Leona Koźmińskiego, rozmawia Przemysław Barbrich i Jan Osiecki.

IT@BANK. Ranking: Małopolska górą

Rozwój rynku informatycznego w Polsce wprost zachęca, by coraz częściej pokazywać, co ciekawego się na nim dzieje. Czynimy to zatem regularnie, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czym firmy technologiczne mogą wspierać instytucje finansowe. Wyniki Rankingu IT@BANK 2019 przedstawia Grzegorz Elaniuk.

IT@BANK. Gospodarka: Banki przeciwko węglowi

Powszechnie uważa się, że świat finansów zaczął odwracać się plecami do czarnego złota, niejako w konsekwencji podjętych decyzji zwieńczonych podpisaniem porozumień paryskich. Ale tak naprawdę antywęglowe działania podejmowane były już wcześniej. I będą dalej, na zmianę globalnej taktyki na przestrzeni następnych lat nie ma co liczyć. / artykuł Michał Tabaka
Zapraszamy do lektury!

Redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK”

 

***

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata