Mały ZUS plus: przedsiębiorcy mają ostatnie godziny na zgłoszenie się

Mały ZUS plus: przedsiębiorcy mają ostatnie godziny na zgłoszenie się
Fot. stock.adobe.com/milushka
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Poniedziałek, 31 stycznia tego roku, jest ostatnim dniem na zgłoszenie do Małego ZUS plus – przypomina Paweł Żebrowski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy.

Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

– Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzystać z Małego ZUS plus, powinni zgłosić to w ZUS do 31 stycznia.

Ci, którzy korzystali z ulgi w 2021 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie – wyjaśnia Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS..

Czytaj także: Mały ZUS plus w 2022 roku: jak skorzystać z ulgi uprawniającej do płacenia niższych składek?

Dokumenty dodatkowe do Małego ZUS: termin złożenia do 20.02.2022 r.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z Małego ZUS plus w 2022 roku, muszą złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe – termin ten mija 20 lutego.

Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Z Małego ZUS plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Czytaj także:

Dokumenty ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II

Osoby korzystające z tego rozwiązania w 2022 r. muszą złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2022 r. (do 20 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił lub rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2021 r. (w terminie do 20 dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych / ZUS