Liczba oddanych budynków niemieszkalnych spadła o 6,3 proc. rdr w I kw. 2020 r.

Liczba oddanych budynków niemieszkalnych spadła o 6,3 proc. rdr w I kw. 2020 r.
Fot. stock.adobe.com/scaliger
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Do eksploatacji przekazano 5 315 nowych budynków niemieszkalnych w I kw. 2020 r. oraz rozbudowano 690 (odpowiednio o 6,3% i 9% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 4 253,4 tys. m2, o 14,4% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Powierzchnia oddanych w I kw. biurowców wzrosła o 11,5% r/r, budynków przemysłowych wzrosła o 15,7%, a magazynów wzrosła o 24% r/r.
.@GUS_STAT: do eksploatacji przekazano 5 315 nowych budynków niemieszkalnych w I kw. 2020 r. oraz rozbudowano 690 (odpowiednio o 6,3% i 9% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego) #GUS #nieruchomości

„Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (53,4%). Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (20%) oraz budynki handlowo-usługowe (11,7%). Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (23,4%), budynków przemysłowych i magazynowych (20,3%), a także pozostałych budynków niemieszkalnych (12,8%)” – czytamy w komunikacie.

W I kw. 2020 r. oddano do użytkowania 139 nowych budynków biurowych

W I kwartale 2020 roku oddano do użytkowania 139 nowych budynków biurowych, co oznaczało spadek o 1,4% względem analogicznego okresu roku 2019. Łączna powierzchnia użytkowa charakteryzowanych budynków wyniosła 249,7 tys. m2 (wzrost o 11,5%), a największa jej część przypadła na województwa: mazowieckie (35,8% wartości krajowej), śląskie (21,2%) i wielkopolskie (14,7%). Z kolei najmniejszy jej udział odnotowano w województwie podlaskim i świętokrzyskim (po 0,2%) oraz lubelskim (0,4%), podał także GUS.

W trzech pierwszych miesiącach br. wybudowano 251 nowych budynków przemysłowych (wzrost o 0,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019). Ich łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 973,7 tys. m2 i była większa o 15,7% niż rok wcześniej. Największy udział w powierzchni budynków przemysłowych posiadały województwa: dolnośląskie (28,4%), śląskie (13,5%) oraz wielkopolskie (12,5%); najmniejszy – województwa: świętokrzyskie (0,4%), lubuskie (1%) i lubelskie (1,3%)., czytamy dalej.

602 nowe budynki magazynowe

W analizowanym okresie przekazano do użytkowania 602 nowe budynki magazynowe (o 2,1% mniej niż przed rokiem). Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków wzrosła względem poprzedniego roku o 24% i wyniosła 1 297 tys. m2, osiągając największą wartość w województwach: dolnośląskim (24,5% udziału w kraju), mazowieckim (15,4%) i wielkopolskim (14,9%). Najmniejszą powierzchnię odnotowano w: świętokrzyskim (0,7%) oraz opolskim i lubuskim (po 1,2%), a także podlaskim i pomorskim (po 1,3%).

Wybudowano 1746 nowych budynków gospodarstw rolnych

Wreszcie, w I kwartale 2020 roku wybudowano 1 746 nowych budynków gospodarstw rolnych – o 2,2% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 804,6 tys. m2 (wzrost o 14,6% w stosunku do I kwartału 2019 r.). Największym udziałem powierzchni w wartości ogólnopolskiej cechowały się województwa: mazowieckie (22,6%) i wielkopolskie (20,5%), najmniejszym: lubuskie (0,7%), opolskie (1,1%) i podkarpackie (1,2%).

W I kwartale 2020 roku wydano pozwolenia na budowę 6 654 nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 3 515,6 tys. m2. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano spadki liczby oraz powierzchni budynków (odpowiednio o 11,5% i 21,2%). Wzrost planowanej do wybudowania powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych odnotowano w przypadku hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 37,1%) oraz budynków transportu i łączności (o 8,8%). Pozostałe kategorie budynków charakteryzowały spadki – największe w przypadku budynków handlowo-usługowych (o 35,8%), pozostałych budynków niemieszkalnych (o 28,3%), a także budynków przemysłowych i magazynowych (o 23,9%). W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na budowę których wydano pozwolenia, dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (39,8%), pozostałe budynki niemieszkalne (21,9%) oraz budynki handlowo-usługowe (12,6%), podał także GUS.

Źródło: ISBnews