Legalizacja kryptowaluty na Ukrainie

Legalizacja kryptowaluty na Ukrainie
Fot. stock.adobe.com/rcfotostock
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę "o wirtualnych aktywach", która legalizuje działania kryptograficzne. Ukraina jest piątym krajem na świecie, który przyjął zasady dla walut cyfrowych, pisze Szymon Stellmaszyk, Doradca Zarządu ZBP w Zespole ds. współpracy międzynarodowej.

Wśród państw, które uregulowały aktywa kryptograficzne są też Niemcy, Luksemburg i Singapur, a Salwador zaakceptował nawet Bitcoina jako oficjalny środek płatniczy.

Do tej pory kryptowaluty na Ukrainie nie były ani legalne, ani zabronione, gdyż brakowało przepisów, które je określały.

Ochrona prawna dla nabywców kryptowalut

Wyjątkiem są przypadki, gdy operatorzy farm kryptograficznych nielegalnie podłączają sprzęt do sieci energetycznej. Wtedy Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i prokuratura ścigają górników zamykając zakłady wydobywcze i konfiskując sprzęt.

Uczestnicy rynku kryptowalut będą mogli samodzielnie określać wartość aktywów, otwierać rachunki bankowe w celu rozliczania transakcji

Wirtualne waluty można było kupować i wymieniać, ale ukraińskie sądy w razie oszustw nie mogły chronić zaangażowanych w ten rynek osób.

Tymczasem, według danych Ministra Transformacji Cyfrowej, kryptowaluty są bardzo popularne wśród Ukraińców. Dzienny obrót nimi wynosi ok. 37 000 dolarów.

Ustawa regulując stosunki powstałe w związku z obrotem oraz określając prawa i obowiązki jego uczestników, szczególnie ma więc chronić właścicieli wirtualnych aktywów i platform wymiany przed oszustwami.

Zerowy VAT dla kryptowalut

Ustawa o wirtualnych aktywach określa też, w jaki sposób kraj ukształtuje swój rynek kryptowalut. Ukraina planuje bowiem otworzyć go dla firm i inwestorów do 2022 r.

Ta nowa ustawa jest kluczowa w całym procesie. Do jego zamknięcia należy jeszcze uchwalić zestaw innych przepisów, w tym znowelizować kodeksy podatkowy i cywilny.

Rząd zamierza również utworzyć urząd regulacyjny odpowiedzialny za zezwolenia dla firm kryptograficznych

Planuje się przyjąć 0% stawkę podatku VAT dla wszystkich operacji z wirtualnymi aktywami, z wyjątkiem sprzedaży specjalistycznego sprzętu portfeli kryptowalutowych.

Zresztą modernizacja rynku płatności zmierza docelowo do sytuacji, w której bank centralny mógłby emitować swoją cyfrową walutę. To hrywna zachowa wyłączność jako waluta i środek płatności.

Nie będzie można też używać kryptowaluty do wymiany na towary lub usługi.

Za to uczestnicy rynku kryptowalut będą mogli samodzielnie określać wartość aktywów, otwierać rachunki bankowe w celu rozliczania transakcji.

Trzej regulatorzy rynku aktywów wirtualnych

Ustawa definiuje wirtualne aktywa jako wartości niematerialne wyrażone w formie danych elektronicznych. Przepisy stanowią, że aktywa mogą być zabezpieczone i niezabezpieczone.

Zezwolenie na rozpoczęcie działalności będzie kosztować ponad 3100 USD

W przypadku, gdy aktywa są zabezpieczone walutami, będą one regulowane przez Narodowy Bank Ukrainy. Jeśli aktywem bazowym jest papier wartościowy lub instrument pochodny, regulatorem będzie Narodowa Komisja Papierów Wartościowych.

Oba te podmioty będą regulatorami rynku aktywów wirtualnych obok Ministerstwa Transformacji Cyfrowej.

Rząd zamierza również utworzyć urząd regulacyjny odpowiedzialny za zezwolenia dla firm kryptograficznych. Zezwolenie na rozpoczęcie działalności będzie kosztować ponad 3100 USD.

Aby zarejestrować firmę kryptograficzną, ta będzie musiała dowieść, że jest przejrzysta oraz posiada odpowiednią reputację. Dostawcy usług będą zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapobiegania finansowania terroryzmu, jak tradycyjne instytucje finansowe.

Ukraina, przez uchwalenie przepisów regulujących kryptowaluty i inne wirtualne aktywa, chce uczynić ten rynek przejrzystym i przyciągnąć inwestycje. Pozwoli to firmom kryptograficznym oficjalnie funkcjonować, ale zobliguje je też do płacenia podatków.

Źródło: aleBank.pl