KOWR: polski eksport towarów rolno-spożywczych wzrósł o 7% r/r, do 28,3 mld euro

KOWR: polski eksport towarów rolno-spożywczych wzrósł o 7% r/r, do 28,3 mld euro
Fot. stock.adobe.com / xtock
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych wzrosła o 7% r/r do 28,3 mld euro w okresie styczeń-październik 2020 roku, wynika z obliczeń Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na podstawie danych Ministerstwa Finansów. Dostawy do krajów UE wygenerowały 22,7 mld euro, co stanowiło 80% przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.

„Od stycznia do października 2020 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 28,3 mld euro, o 1,8 mld euro więcej niż rok wcześniej (wzrost o 7% do analogicznego okresu roku 2019).

Na wzrost eksportu miały wpływ przede wszystkim bardzo dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale 2020 r. oraz rosnący eksport od czerwca do października 2020 r.

Do wzrostu eksportu w znacznym stopniu przyczyniła się, mająca miejsce w pierwszym kwartale 2020 r. deprecjacja waluty krajowej względem euro i dolara amerykańskiego oraz utrzymujący się w okresie od kwietnia do października 2020 r. korzystny dla eksporterów kurs złotego.

Miało to pozytywny wpływ na konkurencyjność cenową eksportowanych artykułów rolno-spożywczych na rynek międzynarodowy. Jednocześnie import wyniósł 18,5 mld EUR i był o 5% wyższy niż przed rokiem” ‒ czytamy w raporcie.

Dynamika wzrostu eksportu przewyższała tempo wzrostu importu, w rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku o 11%, osiągając 9,8 mld euro, podano również.

Do wzrostu eksportu w znacznym stopniu przyczyniła się, mająca miejsce w pierwszym kwartale 2020 r. deprecjacja waluty krajowej względem euro i dolara amerykańskiego

Wysokie ceny żywności na rynku światowym przełożyły się pozytywnie na wyniki w handlu zagranicznym na rynku produktów rolno-spożywczych uzyskiwane przez krajowych eksporterów w 2020 roku.

Czytaj także: Goldman Sachs: słabszy złoty i zwiększenie skupu obligacji bardziej skuteczne niż cięcie stóp procentowych przez NBP

Niemcy pozostają głównym partnerem handlowym w UE

Podobnie jak w latach poprzednich, głównym partnerem handlowym Polski pozostawały Niemcy, a eksport do tego kraju wyniósł 7,1 mld euro i był o 0,7 mld euro (o 11%) większy niż w analogicznym okresie 2019 roku.

„Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Wielka Brytania1 (2,5 mld euro), Niderlandy (1,6 mld euro), Francja i Włochy (po około 1,5 mld euro) oraz Czechy (1,2 mld euro)” ‒ czytamy dalej.

Ukraina i Arabia Saudyjska głównymi partnerami poza UE

Do krajów pozaunijnych w okresie styczeń‒październik 2020 r. wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 5,6 mld euro wobec 4,8 mld euro rok wcześniej (wzrost o 16%).

„Eksport do pozostałych krajów (nienależących do UE i WNP) wzrósł o 18%, do 4,2 mld euro. Znaczącym odbiorcą polskich towarów rolno-spożywczych była Arabia Saudyjska. Eksport do tego kraju ukształtował się na poziomie 529 mln euro, w tym 46% wartości – 242 mln euro stanowił wywóz ziarna pszenicy.

Eksport do pozostałych krajów (nienależących do UE i WNP) wzrósł o 18%, do 4,2 mld euro

Ważnymi odbiorcami artykułów rolno-spożywczych były także Stany Zjednoczone (przychody na poziomie 435 mln euro), a w dalszej kolejności Izrael (201 mln euro), Norwegia (194 mln euro), Algieria (189 mln euro), RPA (186 mln euro), a także Chiny (170 mln euro)” – podano również.

Czytaj także: Czy NBP zdoła utrzymać słabszy kurs złotego?

Eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 1,4 mld euro, o 11% wyższym niż rok wcześniej, z tego na Ukrainę wywieziono produkty o wartości 626 mln euro (wzrost o 30%), do Federacji Rosyjskiej eksport wyniósł 471 mln euro (wzrost o 1%), a na Białoruś – 206 mln euro (spadek o 4%).

Dominuje żywiec, mięso i jego przetwory

W okresie dziesięciu miesięcy 2020 r. w strukturze towarowej wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały: żywiec, mięso i jego przetwory, ziarno zbóż i przetwory, tytoń i wyroby tytoniowe, cukier i wyroby cukiernicze, produkty mleczne oraz ryby i przetwory.

Łączny eksport wymienionych grup towarowych wygenerował ponad 66% wpływów uzyskanych z całego eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski, podał też KOWR.

Źródło: ISBnews