Kongres Bancassurance o Rekomendacji U oraz o dobrych praktykach PIU i ZBP dotyczących produktów CPI

Kongres Bancassurance o Rekomendacji U oraz o dobrych praktykach PIU i ZBP dotyczących produktów CPI
Kongres Bancassurance 2023, fot. PIU
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po czterech latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19, przedstawiciele banków i zakładów ubezpieczeń spotkali się na Kongresie Bancassurance. – Wydarzenie to wpisało się w scenariusz funkcjonowania naszych organizacji – podkreślał podczas inauguracji Kongresu Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Tegoroczne obrady przebiegają w okresie szczególnie istotnym dla funkcjonowania rynku bancassurance. 

– Pracowaliśmy nad wizją bancassurance, która wpłynie na nasze funkcjonowanie w przyszłości – przypomniał prezes PIU, odnosząc się do podjętych przez KNF w 2022 roku prac nad nowelizacją Rekomendacji U.

Zmiany w tym dokumencie były nieuniknione – od czasu publikacji jego pierwotnej wersji w roku 2014 realia rynkowe, jak i oczekiwania konsumentów się istotnie zmieniły.

Czytaj także: Co zmieni nowa Rekomendacja U?

Kodeks dobrych praktyk dla sprzedaży i obsługi w kanale bancassurance

Jan Grzegorz Prądzyński przypomniał, iż w pracach nad dokumentem uczestniczyli przedstawiciele specjalnej grupy roboczej, wyłonionej ze środowiska ubezpieczycieli i banków, a efektem było wypracowanie wspólnych postulatów, przekazanych następnie do nadzorcy.

– Chciałbym podziękować przedstawicielom KNF za otwartość, dobrą współpracę i dialog – dodał prezes PIU.

Udział w przygotowaniu nowej Rekomendacji U nie zakończył prac obu sektorów nad podniesieniem i tak wysokich standardów obsługi klienta. Na bazie dotychczasowych doświadczeń postanowiono wypracować kodeks dobrych praktyk dla sprzedaży i obsługi w kanale bancassurance.

Harmonogram prac nad tym dokumentem zaprezentowano w maju  2023 roku, a obecnie mamy już jego gotową wersję, oczekującą na przyjęcie przez władze obu organizacji (PIU i ZBP) i następnie wdrożenie w praktyce.

Czytaj także: Propozycje dobrych praktyk uzupełniających Rekomendację U konsultowane przez banki i ubezpieczycieli

Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych a bancassurance

„Kongres wpisał się na stałe we współpracę między obydwoma izbami, ta zaś ma charakter modelowy” – podkreślił w wystąpieniu inauguracyjnym dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

Zauważył, iż najświeższym przejawem owego współdziałania jest przedstawiony niedawno kodeks dobrych praktyk. To dokument ważny zwłaszcza w obliczu potrzeby utrzymania i wzmocnienia dobrego wizerunku bancassurance, pozwala wszak w większym stopniu dostosować jakość świadczonych usług do potrzeb i oczekiwań konsumentów.

Dlatego w pracach nad dobrymi praktykami tak istotne znaczenie miał feedback, otrzymywany m.in. od Rzecznika Finansowego czy Arbitra Bankowego, który wskazywał, w jakich obszarach konsumenci mają najwięcej zastrzeżeń.

Prezes ZBP przypomniał, iż na sprzedaż produktów ubezpieczeniowych w kanale bankowym wpływa szczególnie sytuacja na rynku kredytów hipotecznych, ta zaś nie przedstawia się w ostatnim czasie optymistycznie. Rynek kredytów mieszkaniowych zmniejsza się, do tego nieznacznie pogorszyła się jakość portfela, co miało związek z podwyżkami stóp procentowych.

W efekcie tych niekorzystnych zmian kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych stanowią dziś mniej niż 15% aktywów sektora bankowego, podczas gdy w minionych latach dochodził on nawet do 25%.

– Wraz z wprowadzeniem podatku bankowego udział kredytów mieszkaniowych systematyczne spadał, wysokie stopy procentowe wzmocniły ten trend – dodał prezes Tadeusz Białek.

Zwrócił także uwagę, iż wprowadzenie Bezpiecznego Kredytu 2% ożywiło rynek, ale nie w takim stopniu, by zrekompensować dotychczasowy regres.

Czytaj także: Prezes ZBP o wypracowaniu wspólnie z PIU dobrych praktyk ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki

Partnerami merytorycznymi tegorocznej edycji Kongresu są Biuro Informacji Kredytowej oraz Europ Assistance.

Partnerami merytorycznymi tegorocznej edycji Kongresu są Biuro Informacji Kredytowej oraz Europ Assistance.
Źródło: BANK.pl
Źródło: BANK.pl