KNF: w I kw. ’23 wynik finansowy netto TFI spadł,  a zysk netto domów maklerskich wzrósł r/r

KNF: w I kw. ’23 wynik finansowy netto TFI spadł,  a zysk netto domów maklerskich wzrósł r/r
Fot. stock.adobe.com / Blue Planet Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 124,46 mln zł w I kw. 2023 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 131,46 mln zł.

Przychody ogółem TFI wyniosły 798,34 mln zł w I kw. br. wobec 777,37 mln zł rok wcześniej, w tym przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi sięgnęły odpowiednio: 701,86 mln zł wobec 738,44  mln zł rok wcześniej.

Koszty ogółem wyniosły 646,61 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 612,25 mln zł rok wcześniej.

Wartość zarządzanych aktywów ogółem wyniosła 382,1 mld zł na koniec I kw. 2023 r. (wobec 380,02 mld zł rok wcześniej), w tym 319,81 mld zł to wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych (wobec 327,72 mld zł rok wcześniej), zaś wartość zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi 1 lub większa liczba instrumentów finansowych wyniosła mld zł 62,29 wobec 52,3 mld zł rok wcześniej.

Kapitał własny TFI wyniósł 2 165,25 mln zł na koniec I kw. br. (wobec 2 307,4 mln zł mln zł rok wcześniej).

Czytaj także: Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych

Zysk netto domów maklerskich wzrósł r/r do 335,58 mln zł w I kw. 2023 r.

Zysk netto domów maklerskich wyniósł 335,58 mln zł w I kw. 2023 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej zysk netto wyniósł 316,57 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 341,71 mln zł wobec 360,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 112,52 mln zł, zaś rok wcześniej było to 156,39 mln zł.

Koszty działalności podstawowej sięgnęły 389,52 mln zł w I kw. br. wobec 331,78 mln zł rok wcześniej.

Strata z działalności podstawowej wyniosła w I kw. br. 245,31 mln zł wobec 149,3 mln zł straty rok wcześniej.

Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 159,81 mld zł, zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły 6,32 mld zł; rok temu było to odpowiednio: 180,8 mld zł i 6,23 mld zł.

Aktywa domów maklerskich wyniosły 14,36 mld zł na koniec I kw. 2022 r. wobec 13,7 mld zł rok wcześniej.

Czytaj także: Co zmienia projekt ustawy w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego?

Źródło: ISBnews