Jak postrzegamy rolę technologii w modelu biznesowym bankowości spółdzielczej

Jak postrzegamy rolę technologii w modelu biznesowym bankowości spółdzielczej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak zmieniło się nasze postrzeganie i rozumienie technologii? − obecnie, gdy misja banku spółdzielczego w społeczności lokalnej daleko wykracza poza obszar technologii.

#MaciejMałek: W obliczu wyzwań, jakie niesie rynek, zmiana podejścia do kwestii technologii oznaczać musi wpisanie jej w model biznesowy, jako trwałego elementu #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza #Cyfryzacja #BankowśćElektroniczna #NowoczesneTechnologie

Ale to nie zmienia w niczym faktu, że w obecnych realiach zarządzanie procesami wewnątrz banku, budowa relacji, wreszcie realizacja podstawowych funkcji, jaką jest m.in. obsługa transferów pieniężnych − nie jest realnie możliwa bez nowoczesnych rozwiązań z zakresu technologii cyfrowej i teleinformatycznej.

Bez względu na to, czy klient oczekuje tradycyjnej usługi realizowanej w oddziale, czy optuje za bankowością mobilną. Gdy dodać jeszcze zarządzanie ryzykiem, komunikację marketingową, rosnącą wagę i znaczenie bezpieczeństwa, w tym cybersecurity, wymogi regulacyjne od STIR, split payment, ponadto RODO i PSD2, to okaże się, że nie mamy alternatywy, gdy idzie o stawianie na zaawansowane technologie.

Czytaj także: Bankowość spółdzielcza: budowanie marki jedynie na tradycji i pięknej historii jest niewystarczające

 

Rzecz w tym, jak ów proces rozumiemy. Czy jesteśmy zdecydowani standaryzować implementowane rozwiązania, by przez efekt skali optymalizować koszty, podnosić wydajność i bezpieczeństwo, czy też na zasadzie doraźnych rozwiązań odsuwać problem w czasie, aż osiągnie skalę i rozmiary grożące finałem znanym ze słynnego filmu „Grek Zorba”.

Bo wówczas pozostanie nam tylko zatańczyć, jak główny bohater, na gruzach gmachu, który z takim trudem i mozołem wznosimy, niekiedy od pokoleń.

W obliczu wyzwań, jakie niesie rynek, zmiana podejścia do kwestii technologii oznaczać musi wpisanie jej w model biznesowy, jako trwałego elementu gwarantującego pewność i efektywność wypełnianych zadań, przy jednoczesnym uwalnianiu zasobów kadrowych zaangażowanych dotąd w realizację funkcji back office.

Czytaj także: Nowe konto osobiste w Bankach Spółdzielczych SGB

Pozostaje mieć nadzieję, że świadomi wagi zadań, jakie są przed nami, stale wzbogacać będziemy wiedzę, konieczną by odpowiedzieć na stojące przed środowiskiem wyzwania, adekwatnie do ich skali i znaczenia.

W końcu zrzeszamy się po to, by w wartościach wspólnotowych odnajdywać odpowiedzi na pytania o perspektywę dalszego rozwoju, który w wymiarze operacyjnym, bez wykorzystania technologii, nie będzie w praktyce możliwy.

Czytaj także: Dlaczego Niemcy, Szwajcarzy i Austriacy najbardziej lubią banki spółdzielcze?

Źródło: aleBank.pl