IT@BANK 2022: przyszłość systemów centralnych w polskim sektorze finansowym

IT@BANK 2022: przyszłość systemów centralnych w polskim sektorze finansowym
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O przyszłości systemów centralnych w polskim sektorze finansowym mówi dla aleBank.pl Joanna Aleksandrowicz, Principal Consultant, GFT Poland sp. z o.o., uczestniczka zbliżającej się konferencji IT@BANK 2002 ‒ 17 listopada 2022 roku, Warszawa.

Karol Mórawski: Przed nami IT@BANK 2022. Firma GFT Poland przedstawi podczas tego wydarzenia swoją prezentację ‒ czy możemy już dziś uchylić rąbka tajemnicy czemu będzie ona poświęcona?

Joanna Aleksandrowicz: Podczas wystąpienia w ramach agendy tegorocznego wydarzenia IT@BANK, wspólnie z firmą Microsoft zaprezentujemy raport na temat przyszłości systemów centralnych w polskim sektorze finansowym. Chcemy się skoncentrować na modernizacji systemów centralnych, opartych o rozwiązania cloud native. Tego typu rozwiązania nowej generacji umożliwiają skalowalność, szybkie wprowadzanie złożonych produktów na rynek, jak też integrację z zewnętrznym ekosystemem finansowym poprzez API.

IT@BANK Joanna Aleksandrowicz

Omawiane opracowanie stanowi rezultat prac grupy roboczej, która ukonstytuowała się na początku 2022 roku w ramach Forum Technologii Bankowych. Zrzesza ona zarówno przedstawicieli banków zainteresowanych modernizacją, jak i firm technologicznych, zrzeszonych w Forum Technologii Bankowych przy ZBP.

Czytaj także: IT@BANK 2022: digitalizacja w bankach to już standard, teraz czas na personalizację usług

Jaka problematyka została ujęta w tak przekrojowym opracowaniu? Jak odniosły się do tych analiz polskie instytucje rynku finansowego?

Zaplanowaliśmy poddać analizie stan obecny systemów w polskich bankach zrzeszonych w ZBP. W tym celu skierowaliśmy do ich przedstawicieli ankietę, w której chcieliśmy się dowiedzieć po pierwsze, w jaki sposób instytucje te podchodzą do modernizacji systemów centralnych, czy uwzględniają tę kwestię w swoich strategiach, a jeśli tak, to czy są na etapie planowania zmian, czy ich realizacji.

Druga część dotyczyła aspektów biznesowych funkcjonujących systemów centralnych. Chcieliśmy zbadać, z jakimi wyzwaniami biznesowymi mierzą się banki w kontekście aktualnie używanych systemów centralnych. Również i w tym przypadku zidentyfikowaliśmy listę najważniejszych wyzwań biznesowych. Zadaliśmy m.in pytania: w jakiej perspektywie czasowej banki planują  uzyskać efekty zmian, a także co jest dla nich w tym kontekście najważniejsze.

Z kolei instytucje, które nie prowadzą jeszcze modernizacji, pytaliśmy czy w najbliższym czasie zamierzają podjąć stosowne kroki w tej materii, czy wreszcie widzą w tym momencie migrację do chmury, czy chcą ją wykorzystać jako siłę napędową modernizacji.

Trzecia część badania obejmowała główne wyzwania technologiczne, z jakimi mierzą się banki. Okazało się, iż prawie połowa banków użytkuje systemy starsze aniżeli 20 lat. W związku z tym one nieco odstają technologicznie od współczesnych wymogów, generują spore koszty i wykazują niską elastyczność choćby w zakresie integracji za pośrednictwem API z całym ekosystemem systemów finansowych. Starsze systemy nie są także dostosowane do nowoczesnych narzędzi i procesów dostarczania oprogramowania czy metodyk zwinnych. To zaś nie sprzyja utrzymaniu konkurencyjności.

Czytaj także: IT@BANK 2022 ‒ kierunki i trendy rozwoju cyfrowych usług finansowych

Jakie najważniejsze wnioski płyną z przeprowadzonych analiz? Czy polski sektor bankowy nadal może uchodzić za nowoczesny?

Polskie banki albo już rozpoczęły modernizację, albo ją planują, chociażby podejmując działania o charakterze testowym w ramach tzw. sandboxów, a w oparciu o wyniki tych ćwiczeń zastanawiają się, czy dane rozwiązanie warto wdrożyć.

Musimy jednak pamiętać, że modernizacja systemu centralnego jest to temat bardzo trudny, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Jako GFT dysponujemy bardzo szerokimi doświadczeniami z rynków poza Polską, z rynku brytyjskiego, amerykańskiego, czy krajów APAC. I widzimy, że w tym ostatnim przypadku jest bardzo silna tendencja, żeby tworzyć banki osobno, czyli obok funkcjonującego banku  stworzyć osobny twór bazujący na nowej technologii. Jest to o wiele prostsze, ponieważ wówczas mamy dużą dowolność wyboru technologii, możliwości integracji z zewnętrznym nowoczesnym ekosystemem rozwiązań FinTech, a także stworzenia nowego modelu biznesowego banku.

W przypadku rynku polskiego to nie jest takie proste. Większość banków jest całkowicie świadoma, że modernizacja w modelu tzw. Big Bang, w ramach którego wymieniamy cały system od nowa, jest po prostu niewykonalna. Dlatego polskie banki podchodzą do modernizacji systemów centralnych ostrożnie, w sposób iteracyjny, poprzez wymianę poszczególnych linii produktowych. Na przykład pożyczek konsumenckich, żeby skrócić tzw. time to market produktów dla klienta i przy okazji testować efektywność nowego rozwiązania w warunkach produkcyjnych.

W starych rozwiązaniach core bankingowych wdrażanie nowego produktu zajmowało tygodnie lub miesiące, a przecież wiemy, że banki oferują wiele produktów w rozmaitych wariantach. Celem i zarazem dużym plusem nowoczesnych rozwiązań core banking opartych na rozwiązaniach cloud native jest możliwość wdrożenia nowej konfiguracji produktu zaledwie w kilka dni.

Czytaj także: IT@BANK 2022: klientocentryczność czyli „back to the roots”


IT@BANK 2022 ‒ wyzwania przyszłości

17 listopada 2022 roku

Hilton Warsaw City

 Zapraszamy do udziału w konferencji – dodatkowe informacje: www.itbank.pl

Źródło: aleBank.pl