IT@BANK 2022: Jak nie zmarnować kryzysu?

IT@BANK 2022: Jak nie zmarnować kryzysu?
IT@BANK, fot. M. Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jednym z elementów IV sesji podczas konferencji IT@BANK 2022 - była debata CIO pt: Jak nie zmarnować "dobrego" kryzysu. Przysłuchiwał się jej Bohdan Szafrański.

Debatę moderował Bartłomiej Nocoń, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w ZBP. Uczestniczyli w niej: Sławomir Soszyński, wiceprezes Zarządu w ING Banku Śląskim, Dorota Poniatowska-Mańczak, CIO w Credit Agricole Bank Polska, Artur Kurcweil, wiceprezes zarządu w PKO Banku Polskim, Jarosław Hermann, członek zarządu w Banku Millennium i Jerzy Zań, wiceprezes Zarządu w Banku Ochrony Środowiska.

Wykorzystać wiedzę o klientach

Jak stwierdził Artur Kurcweil, nadal nie wykorzystuje się w pełni danych o klientach i ich preferencjach np. informacji o dzieciach klientów, które idą do szkoły, albo potrzebują polisy na start w życiu.

Każdy z nas korzystając z karty kredytowej, czy z telefonu zostawia dane i jest to niewykorzystany potencjał w kontekście nie tylko cross-sellingu i up-sellingu, ale też podniesienia jakości życia. Możemy identyfikować choćby zagrożenia i zapewnić bezpieczniejszy kontakt z bankiem.

Jak zauważył, dane behawioralne pozwalają uczynić bankowanie bardziej bezpiecznym.

Bezpieczeństwo jest szczególnie ważne w dzisiejszym świecie i musimy w nie inwestować, stwierdziła Dorota Poniatowska-Mańczak. W popandemicznym świecie ważne jest dbanie o pracowników. W banku Credit Agricole daje się utrzymywać odejścia pracowników rok do roku na poziomie tylko około 5%.

Ważne jest to, żeby pracownik codziennie idąc do pracy miał przekonanie, że robi to, co najbardziej lubi i co mu najlepiej wychodzi.

Czytaj także: Prezes ZBP – Wystąpienie otwierające konferencję IT@BANK 2022 [wideo]

Warto dbać o pracowników

Jarosław Hermann podkreślił, że młodych ludzi przyciąga do pracy w banku podnoszenie kwalifikacji poprzez zdobywane doświadczenie. To powinno odbywać się w bezpiecznych warunkach, żeby porażki nie były dominujące, bo wtedy pracownicy nie czują satysfakcji z wykonanej pracy.

Dlatego ważne jest podejście Agile, w którym specjalista jest częścią większego zespołu. Mogą pojawiać się porażki, ale można się na nich uczyć, i nie wpływają one negatywnie na pracownika, bo w dłuższym czasie razem z zespołem i tak osiągnie on sukces.

Czytaj także: IT@BANK 2022: w poszukiwaniu strategicznych rozwiązań IT

Jak ocenił Sławomir Soszyński, Polska nie jest centrum innowacyjności na świecie, ale chcemy nim być, bo mamy zdolnych inżynierów.

Jak stwierdził, im bardziej różnicujemy zespoły nie tylko pod kątem płci, wieku, regionalizacji, ale też międzynarodowości, kultury i doświadczeń, tym lepiej dla banków, bo dzięki temu wzrasta innowacyjność.

Jerzy Zań mówił o strategii banku, jeśli chodzi o przyciąganie nowych pracowników. BOŚ jest bankiem specjalistycznym i jego celem nie jest ściganie się z innymi liczbą funkcjonalności bankowości mobilnej. Jego cele to kwestie ekologiczne, działania które zmniejszają negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne. Pracownicy chcą uczestniczyć w takiej proekologicznej polityce banku.

Rozwiązania cyfrowe dla wygody klienta

Bartłomiej Nocoń przypomniał, że udział sektora finansowego w PKB brutto w 2005 r. krajów członkowskich UE był na poziomie 19 – 20%. Dzisiaj jest to tylko 4 – 5% (lata 2020 – 2021).

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę, żeby starać się, aby klienci korzystający z cyfrowych rozwiązań w banku mieli przekonanie, że są one proste, wygodne i bezpieczne.

Ważna kwestia to rozbudowa ekosystemu usług wykraczających poza usługi bankowe. Do tego potrzebne jest skuteczne wykorzystanie dostępnych dziś danych o klientach.

Artur Kurcweil wspomniał mówił o projektach w świecie Metaverse, takich jak choćby wirtualna Rotunda PKO.

Uczestnicy dyskusji mówili o potrzebie budowania przez banki ekosystemu usług i przewidywaniu potrzeb klientów.

Ciekawym zagadnieniem jest koncepcja, w której umożliwia się klientom samodzielne budowanie produktów bankowych zgodnych z ich potrzebami.

Czytaj także: Nagrody i wyróżnienia w rankingu IT@BANK 2022 rozdane

Firechat: Bank jako firma technologiczna a nadchodzący kryzys

Rozmawiali Paweł Gruza, wiceprezes Zarządu, kierujący pracami Zarządu PKO Banku Polskiego i Tadeusz Woszczyński, Country Manager Poland, Austria, Czech Rep., Slovakia & Baltics, Hitachi Europe.

Jak stwierdził Paweł Gruza, banki odgrywały rolę bufora dla gospodarki w czasie kryzysów, chroniąc obywateli przed bezpośrednimi skutkami trudnych czasów. Rola ta będzie w przyszłości spełniana tak dobrze, jak dobrze będą wyposażone banki.

Jest wiele czynników, które mogą powodować uszczerbek w bezpieczeństwie kapitałowym banków. Wymienił tu możliwe wyroki ETS dotyczące tzw. kredytobiorców frankowych i zagrożenia związane ze zniknięciem WIBOR.

Jak poinformował, PKO Bank Polski jest w przededniu ogłoszenia nowej strategii. Znajdą się niej m.in. takie kwestie jak hiperpersonalizacja, innowacje w części informatycznej i biznesowej. Bank chce kontynuować misję lidera postępu technologicznego.

W odpowiedzi na pytanie o przenoszenie danych do chmury i centrów danych mieszczących się np. w Europie Zachodniej, w związku z wojną przy naszej granicy, Paweł Gruza nie zdradzając szczegółów, mówił o hybrydowym podejściu banku do tego zagadnienia i rozproszeniu miejsc, w których przechowywane są dane.

Czytaj także: IT@BANK 2022: cyberbezpieczeństwo i klient w centrum uwagi

Źródło: BANK.pl