Index Pengab w maju 2023 r. jest wyższy o 7,1 pkt. m/m – poprawa nastrojów  

Index Pengab w maju 2023 r. jest wyższy o 7,1 pkt. m/m – poprawa nastrojów  
Fot. stock.adobe.com / 1st footage
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Index Pengab odnotował w maju wartość 25,2 pkt., m/m jest wyższy o 7,1 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 2,1 pkt. do poziomu 23,8 pkt., czytamy w najnowszym Monitorze Bankowym.

Dr Tadeusz Białek, prezes ZBP.

– Majowy pomiar Indeksu Pengab wskazuje na poprawę nastrojów. W prognozie sześciomiesięcznej rynku bankowego odnotowano wzrost m/m wszystkich monitorowanych wskaźników z wyjątkiem aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów obrotowych.

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej również się poprawiła. Przewidywania dla sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynoszą minus 13 pkt., m/m i są wyższe o 17 pkt., a r/r wzrosły o 45 pkt.

Z kolei prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wzrosła o 4 pkt. m/m i obecnie wynosi minus 26 pkt., a r/r jest wyższa o 45 pkt.

Majowy odczyt odnotował także wzrost dla prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju, która wynosi minus 15 pkt., m/m i wzrosła o 12 pkt., a r/r jest wyższa o 12 pkt. – komentuje dr Tadeusz Białek, ZBP.

– W maju Index Pengab odnotował wartość 25,2 pkt., m/m jest wyższy o 7,1 pkt.

Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 2,1 pkt. do poziomu 23,8 pkt., a indeks ocen jest wyższy m/m o 12,3 pkt. uzyskując wartość 26,7 pkt.

Silną korektę m/m odnotowano na rynku depozytów przedsiębiorstw.

Marcin Idzik, Kantar.

W maju m/m zaobserwowano wzrost aktywności klientów na rynku kredytów dla osób indywidualnych, a także na rynku kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych.

Majowy pomiar wskazuje także na poprawę wartości sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych – podkreśla Marcin Idzik, Minds&Roses.

Index Pengab w maju 2023 r. , MB 1/2023
Źródło: ZBP

Czytaj także: Index Pengab: w kwietniu poprawa nastrojów

Kredyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest wyższy o 25 pkt. i w maju wynosi 7 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 16 pkt., a r/r wzrosło o 36 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 25 pkt., a r/r jest wyższe o 41 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 21 pkt. i wynosi 43 pkt.

Depozyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 6 pkt. i wynosi obecnie 23 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 11 pkt., a r/r poprawę o 17 pkt.
Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 3 pkt., a r/r jest wyższe o 25 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m spadł o 4 pkt. i wynosi 16 pkt.

Kredyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 12 pkt. i wynosi 4 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 18 pkt., a r/r jest niższy o 3 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 44 pkt., a r/r jest wyższy o 5 pkt. Indeks prognozy dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 12 pkt. i wynosi obecnie 21 pkt.

Depozyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 4 pkt. i wynosi 6 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 18 pkt., a r/r spadł o 2 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m spadł o 17 pkt., a r/r jest wyższy o 13 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 4 pkt. i wynosi obecnie 6 pkt.

Czytaj także: Index Pengab spadł o 2,8 proc. – w marcu dalsze pogorszenie nastrojów

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego

W maju odnotowano m/m poprawę odczytów prognoz sześciomiesięcznych dla wszystkich monitorowanych rynków z wyjątkiem przewidywanej aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów obrotowych.

Index Pengab w maju 2023 r. , MB 1/2023
Index Pengab w maju 2023 r. , MB 1/2023
Źródło: ZBP

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej

W maju odnotowano poprawę w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 13 pkt., m/m jest wyższa o 17 pkt., a r/r jest wzrosła o 45 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 26 pkt., m/m jest wzrosła o 4 pkt., a r/r jest wyższa o 45 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 15 pkt., m/m jest wzrosła o 12 pkt., a r/r jest wyższa o 12 pkt.

Index Pengab w maju 2023 r. , MB 1/2023
Źródło: ZBP

Zagrożenia dla rozwoju gospodarki

W ocenach badanych największym zagrożeniem dla rozwoju polskiej gospodarki w najbliższych kilku latach będzie wzrost inflacji (50 proc.), a w dalszej kolejności poziom długu publicznego (20 proc.), poziom inwestycji (13 proc.), a także konflikt rosyjsko-ukraiński (10 proc.).

Ryzyko wystąpienia w Polsce stagflacji w najbliższych miesiącach jako niskie bądź bardzo niskie ocenia 26 proc. badanych.

Przeciwnego zdania jest 23 proc. przedstawicieli środowiska bankowego.

Monitor Bankowy maj 2023

Źródło: BANK.pl