Index Pengab: w kwietniu poprawa nastrojów

Index Pengab: w kwietniu poprawa nastrojów
Fot. stock.adobe.com / bu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Index Pengab odnotował w kwietniu wartość 18,1 pkt., m/m jest wyższy o 3,9 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 2,5 pkt. do poziomu 21,7 pkt., czytamy w najnowszym Monitorze Bankowym.

– Kwietniowy pomiar Indeksu Pengab odnotował poprawę nastrojów w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, co napawa optymizmem.

Według prognoz sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw wynosi minus 30 pkt, m/m jest wyższa o 13 pkt, z kolei r/r wzrosła o 23 pkt.

Tadeusz Białek

Natomiast prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 30 pkt. w porównaniu m/m również wzrosła o 13 pkt., a r/r jest wyższa o 33 pkt. W kwietniu prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 27 pkt., m/m wzrosła o 18 pkt., a r/r jest wyższa o 36 pkt. – komentuje dr Tadeusz Białek, prezes ZBP.

– W kwietniu Index Pengab odnotował wartość 18,1 pkt., m/m jest wyższy o 3,9 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 2,5 pkt. do poziomu 21,7 pkt., a indeks ocen jest wyższy m/m o 5,2 pkt. uzyskując wartość 14,4 pkt.

W kwietniu m/m zaobserwowano wzrost aktywności klientów na rynku kredytów dla osób indywidualnych, jednak odnotowano silny spadek na rynku kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych. Jednak odczyt prognoz sześciomiesięcznych dla tych rynków jest korzystniejszy niż przed miesiącem. W kwietniu odnotowano także poprawę odczytów sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych – podkreśla Marcin Idzik, Minds & Roses.

Marcin Idzik, Kantar.

Pengab Monitor Bankowy
Źródło: Monitor Bankowy

Czytaj także: Index Pengab spadł o 2,8 proc. – w marcu dalsze pogorszenie nastrojów

Kredyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest wyższy o 10 pkt. i w kwietniu wynosi minus 18 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 23 pkt., a r/r wzrosło o 48 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 9 pkt., a r/r jest wyższe o 11 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 14 pkt. i wynosi 22 pkt.

Depozyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 8 pkt. i wynosi obecnie 17 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 27 pkt., a r/r poprawę o 36 pkt.

Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 5 pkt., a r/r jest wyższe o 44 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m spadł o 1 pkt. i wynosi 20 pkt.

Kredyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m spadł o 6 pkt. i wynosi minus 8 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 5 pkt., a r/r jest niższy o 21 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów

obrotowych m/m spadł o 24 pkt., a r/r jest niższy o 18 pkt. Indeks prognozy dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 4 pkt. i wynosi obecnie 9 pkt.

Depozyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m wzrósł o 11 pkt. i wynosi 10 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest wyższy o 18 pkt., a r/r wzrósł o 13 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m wzrósł o 20 pkt., a r/r jest wyższy o 21 pkt. Indeks

prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 11 pkt. i wynosi obecnie 9 pkt.

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego

W kwietniu odnotowano m/m pogorszenie odczytów prognoz sześciomiesięcznych dla lokat terminowych osób indywidualnych oraz poprawę dla przewidywanej aktywności klientów na rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych.

Monitor Bankowy prognoza
Źródło: Monitor Bankowy
Monitor Bankowy prognoza
Źródło: Monitor Bankowy

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej

W kwietniu odnotowano poprawę w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 30 pkt., m/m jest wyższa o 13 pkt., a r/r jest wzrosła o 23 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 30 pkt., m/m jest wzrosła o 13 pkt., a r/r jest wyższa o 33 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 27 pkt., m/m wzrosła o 18 pkt., a r/r jest wyższa o 36 pkt.

Monitor Bankowy prognoza
Źródło: Monitor Bankowy

Sektor bankowy w ocenie ankietowanych

Wzrost znaczenia kanałów cyfrowych w obsłudze klientów detalicznych obserwowany jest przez 97 proc. badanych, a w tym, 60 proc. to opinie „zdecydowanie tak”.

Z perspektywy budowania przewag konkurencyjnych banku w kanałach elektronicznych zdaniem 47 proc. badanych kluczowy jest rozwój aplikacji mobilnych, a w ocenie 40 proc. sprzedaż produktów w kanałach cyfrowych.

Zdaniem 93 proc. badanych istnieje obecnie potrzeba istotnego zwiększenia nakładów na cyberbezpieczeństwo w polskim sektorze bankowym, w tym opinie „zdecydowanie tak” stanowią 53 proc.

Kluczowe wyzwania w obszarze bankowości cyfrowej w perspektywie najbliższych lat to zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa klientom, a także bezpieczeństwa struktury informatycznej banku.

Monitor Bankowy kwiecień 2023

Źródło: BANK.pl