II sesja Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej: najważniejsze są wartości

II sesja Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej: najważniejsze są wartości
II sesja Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej 2020 Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Otwierając spotkanie w ramach drugiej sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej (16.01.2020 r.) wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński przypomniał, że "DNA" strategii banków spółdzielczych stanowią wartości.

#WłodzimierzKiciński: Szukajmy wspólnie pomysłów na ożywienie i podniesienie sprawności sektora #SSPSBS #ZBP #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza

− To wartości określają misję i zadania. I te wartości w codziennej pracy realizować powinien każdy pracownik banku – podkreślił wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński.

Doświadczenia sąsiadów

Wizyta w Berlinie, w Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Reiffeisebanken e.V. (BVR), organizacji skupiającej niemieckie banki spółdzielcze − potwierdziła doświadczenia zachodnich sąsiadów, które dowodzą, że spółdzielczy biznes bankowy, liczący w Niemczech 18,5 mln członków może być potęgą.

Sposób jej organizacji wynika ze strategii, która nastawia się na długookresowe cele, uwzględniające zasadę pomocniczości. Także w odniesieniu do banków zrzeszonych.

Koncern Fiducia GAD IT AG w Karlsruhe, świadczący usługi IT dla Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken − niemieckiej sieci banków spółdzielczych odpowiada za 1/3 niemieckich depozytów, ma więc dla gospodarki niemieckiej strategiczne znaczenie.

Mimo, że pracuje dla 170 innych organizacji finansowych, kierunki rozwoju kreowane przez Radę Nadzorczą wytyczają banki spółdzielcze.

Rozwiązań trzeba szukać wspólnie

W naszych realiach podobną rolę wypełnia Sekcja Banków Spółdzielczych przy Związku Banków Polskich. Strategiczna Szkoła i wizyty studyjne to wypełnienie mandatu Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej.

− Szukajmy wspólnie pomysłów na ożywienie i podniesienie sprawności sektora − zakończył swoje wystąpienie wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński.

Czytaj także: Jak zarządzać ryzykiem w bankach spółdzielczych?

Źródło: aleBank.pl