Haitong Bank z trzykrotnym wzrostem zysku netto w 2022 roku

Haitong Bank z trzykrotnym wzrostem zysku netto w 2022 roku
Fot. stock.adobe.com / pvl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Haitong Bank opublikował globalne wyniki finansowe za 2022 rok. Bank zanotował zysk netto w wysokości 11,1 mln euro, co oznacza trzykrotny wzrost w porównaniu do 3,6 mln euro wypracowanych w 2021 roku. Mimo wymagającego otoczenia biznesowego spowodowanego konfliktem w Ukrainie i niepewnością makroekonomiczną, Bank skupiał się na dywersyfikacji źródeł finansowania oraz realizacji strategii umacniania swojej pozycji w Europie i Chinach, poinformował Bank.

W 2022 roku Haitong Bank odnotował w ujęciu globalnym 11,1 mln euro zysku netto. Przychody z działalności bankowej wyniosły 74 mln euro, czyli o 17 proc. mniej niż w 2021 roku (89 mln euro).

Z kolei koszty operacyjne nieznacznie wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosły 61 mln euro, co pozwoliło na osiągnięcie 13 mln euro zysku operacyjnego.

– Ubiegły rok upłynął pod znakiem wojny, dużej zmienności warunków panujących na rynkach finansowych i w wielu branżach, inflacji i stóp procentowych. Dodatkowo blokady wynikające z COVID-19 w Chinach miały wpływ na działalność Banku związaną z tamtym regionem. Po wymagającej pierwszej połowie roku, w kolejnych miesiącach 2022 roku zanotowaliśmy poprawę dzięki dobrym wynikom z obszarów Fixed Income i M&A. Wszystko przez ożywienie koniunktury w Europie i Brazylii oraz wzrost aktywności związanych z rynkiem chińskim.

Dodatkowo otwarty w październiku 2021 roku oddział Banku w Makau oraz nowo utworzone przedstawicielstwo w Paryżu zaczęły również spełniać swoją rolę w generowaniu nowego biznesu – mówi Ryszard Hermanowski, Head of Investment Banking w Haitong Bank w Polsce.

Czytaj: Warszawski oddział Haitong Banku zawiesza część swojej działalności w Polsce

Wzrost aktywów i solidna pozycja kapitałowa

W ciągu ubiegłego roku Bank zanotował 24-procentowy wzrost aktywów, których wartość osiągnęła poziom 3,4 mld euro. Portfel kredytowy wzrósł do 772 mln euro, napędzany silną dynamiką wzrostu działalności w obszarze finansowania strukturyzowanego.

W zakresie jakości aktywów, Bank zanotował w 2022 roku rekordowe wartości wskaźników NPL i NPE na poziomie odpowiednio 1,2 proc. i 0,5 proc. (2,1 proc. oraz 1,0 proc. w 2021 roku).

Haitong Bank niezmiennie wykazuje silną pozycję kapitałową i płynnościową. Wskaźnik CET1, informujący o relacji posiadanych przez bank kapitałów do aktywów ważonych ryzykiem, na koniec 2022 roku wyniósł 17,4 proc., a łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 21,8 proc.

Dodatkowo wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) osiągnął poziom 145 proc.

Czytaj także: Haitong Bank systematycznie rośnie; wyniki finansowe za rok 2021

Dywersyfikacja źródeł finansowania i umacnianie działalności

W 2022 roku Haitong Bank przeprowadził dwie emisje obligacji własnych: w lutym wyemitował 3-letnie obligacje senior notes o wartości 230 mln euro, a w maju rozpoczął emisję 5-letnich obligacji o stałym oprocentowaniu o wartości 150 mln dolarów. Obie emisje otrzymały rating BBB od agencji S&P i oparte były na gwarancjach Haitong Securities Co. Ltd. Umożliwiło to zwiększenie bilansu poprzez wzrost akcji kredytowej, gwarantowanie obligacji, oferowanie produktów zabezpieczających (hedging) oraz innych produktów Fixed Income dla przedsiębiorstw.

– Od kilku lat Bank konsekwentnie buduje swoją pozycję rynkową w Azji, Europie i Ameryce Południowej. Odporność jaką wykazuje bank w ciągu ostatnich 3 lat dowodzi skuteczności modelu biznesowego i korzystnie pozycjonuje Bank do wykorzystania możliwości jego rozwoju.

W przyszłości zamierzamy koncentrować się na dalszym rozwoju podstawowych obszarów, w których Haitong Bank zbudował przewagę konkurencyjną – tj. Fixed Income, M&A oraz Structured Finance – podsumowuje Ryszard Hermanowski.

Czytaj także: Tomasz Wirth nowym dyrektorem wykonawczym w polskim oddziale Haitong Banku

Źródło: Haitong Bank