Haitong Bank systematycznie rośnie; wyniki finansowe za rok 2021

Haitong Bank systematycznie rośnie;  wyniki finansowe za rok 2021
Logo Haitong Bank Fot. Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Haitong Bank opublikował wyniki finansowe za 2021 r. - w ujęciu globalnym odnotował zysk netto w wysokości 3,6 mln EUR, przy przychodach z działalności bankowej na poziomie 89 mln EUR. Wyniki Banku świadczą o odporności na długotrwałe skutki pandemii oraz niestabilną sytuacją makroekonomiczną, a także o tym, że podjęte działania mające na celu utrzymanie rentowności przynoszą wymierne efekty. Na koniec ubiegłego roku wskaźnik CET1 wynosił 18,9 procent, wskazując na silną pozycję płynnościową i kapitałową Banku.

Bank inwestycyjny odnotował w 2021 r. zysk netto w wysokości 3,6 mln EUR, czyli 125 procent więcej w porównaniu do wypracowanych 1,6 mln EUR rok wcześniej. Do znacznej poprawy wyników finansowych przyczyniło się nie tylko bardziej sprzyjające niż w 2020 otoczenie makroekonomiczne, lecz także ścisła dyscyplina kosztowa utrzymywana niezmienne przez bank. Obniżenie kosztów operacyjnych pozwoliło na wypracowanie zysku operacyjnego na poziomie 29 mln EUR, czyli 23 procent więcej rok do roku.

Czytaj także: Nowy dyrektor wykonawczy w Haitong Banku >>>

Całkowity dochód z działalności bankowej Haitong Banku w 2021 roku wyniósł 89 mln EUR. To o 9,4 procent więcej w porównaniu do 2020 roku. Taki poziom udało się osiągnąć dzięki 48-procentowemu wzrostowi (do 620 mln EUR) wartości udzielonych klientom kredytów – w szczególności dzięki dobrym wynikom w zakresie finansowania strukturyzowanego.

Silna i stabilna pozycja

Haitong Bank niezmienne wykazuje silną pozycję kapitałową i płynnościową. Wskaźnik CET1 na koniec 2021 roku wyniósł 18,9 procent, a łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 23,6 procent. Dodatkowo wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) osiągnął poziom 142 procent. Bank zdołał również utrzymać dobrą jakość aktywów, wyrażoną wskaźnikami NPL i NPE, które w 2021 roku wyniosły odpowiednio 2,1 procent (1,9 procent w 2020 roku) i 1 procent (3,5 procent w roku poprzednim).

Czytaj także: Haitong Bank stabilny w czasie pandemii: 1,6 mln euro zysku netto w 2020 roku >>>

– Ubiegły rok upłynął pod znakiem stopniowego wychodzenia z pandemicznego kryzysu. Widać to w poprawie wyników globalnych Haitong Banku, która jest przede wszystkim efektem coraz większego zainteresowania klientów finansowaniem strukturyzowanym oraz emisjami dłużnych papierów wartościowych. Warto podkreślić, że ubiegłe 12 miesięcy to również powrót do poziomu rentowności sprzed pandemii oraz wzmocnienie bilansu. To właśnie silna pozycja kapitałowa i płynnościowa będzie umożliwiała w najbliższym czasie dalszy rozwój oferty Banku oraz realizację nowych strategicznych projektów – mówi Ryszard Hermanowski, Head of Investment Banking w Haitong Bank w Polsce.

Realizacja strategii

W 2021 roku Haitong Bank konsekwentnie realizował swoją strategię rozwoju, koncentrując się na wzmacnianiu sieci klientów krajowych w Europie, Ameryce Łacińskiej i Chinach. Jednym z kluczowych projektów było otwarcie oddziału w Makao, który rozpoczął działalność w październiku 2021 roku. Nowa placówka ma na celu usprawnienie działalności transgranicznej i ułatwienie koordynacji działań z Grupą Haitong. Ma również stanowić krok w kierunku rozwoju biznesu w rejonie Wielkiej Zatoki, który jest jednym z najbardziej dynamicznych regionów gospodarczych na świecie.

Źródło: Haitong Bank