Fundusze inwestycyjne: wartość aktywów spadła o 14,1 proc. rdr w I połowie 2022 r.

Fundusze inwestycyjne: wartość aktywów spadła o 14,1 proc. rdr w I połowie 2022 r.
Fot. stock.adobe.com/Blue Planet Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych spadła o 14,1% r/r do 299,6 mld zł w I poł. 2022 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wynik z operacji funduszy inwestycyjnych był dodatni na koniec I półrocza i wyniósł 22,5 mld zł.

„Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2022 r. wyniosła 299,6 mld zł, (spadek o 14,1% w stosunku do końca czerwca poprzedniego roku). Wartość lokat funduszy zmniejszyła się do 226,1 mld zł (o 19,6%)” – czytamy w komunikacie GUS.

Czytaj także: Aktywa funduszy inwestycyjnych spadły do 261 mld zł w październiku >>>

Główną pozycję aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych stanowiły składniki lokat notowane na aktywnym rynku, a ich wartość na koniec czerwca 2022 r. wyniosła 116 702,5 mln zł i była niższa o 26,2% w stosunku do czerwca 2021 r. Udział tej pozycji w aktywach ogółem zmniejszył się do 39,0% (wobec 45,3% rok wcześniej), podał GUS.

Przychody z lokat funduszy inwestycyjnych

W I półroczu 2022 r. przychody z lokat funduszy inwestycyjnych wyniosły 8,8 mld zł.

„Wartość lokat ogółem funduszy inwestycyjnych na koniec czerwca 2022 r. zmniejszyła się do 226 072,1 mln zł (o 19,6%). Głównym składnikiem lokat były dłużne papiery wartościowe w kwocie 129 552,5 mln zł (spadek o 21,5%). Wartość akcji zmniejszyła się do 42 024,8 mln zł (o 22,8%). Wierzytelności ukształtowały się na poziomie 10 484,1 mln zł (spadek o 26,6%). Depozyty zmniejszyły się do 789,4 mln zł (o 42,3%)” – wymienił GUS.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / GUS, ISBnews