FTBS 2022: Sytuacja banków spółdzielczych jest znakomita

FTBS 2022: Sytuacja banków spółdzielczych jest znakomita
Michał Ołdakowski, prezes Zarządu IPS SGB. Źródło: BS.NET.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Sytuacja banków spółdzielczych jest znakomita" - mówił Michał Ołdakowski, prezes Zarządu IPS SGB podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej w wywiadzie udzielonym BS.NET.PL. Prezentujemy fragment wypowiedzi Michała Ołdakowskiego poświęcony wpływowi pandemii, galopującej inflacji oraz wojny w Ukrainie na bankowość spółdzielczą.

Na szczęście sytuacja banków spółdzielczych jest znakomita. Poprzedni rok został zakończony wyższymi wynikami, bardzo dobrą sytuacją płynnościową, znakomitymi współczynnikami wypłacalności i bezpieczeństwem portfeli kredytowych.

Jakość portfeli w naszym Zrzeszeniu nie przekracza 4,5 proc., co jest ewenementem również w skali Polski. Mamy poziom rezerw celowych zbliżony do banków komercyjnych. I pierwsze miesiące tego roku również przyniosły nam bardzo pozytywne wyniki.

Oczywiście ww. wyzwania stoją również przed naszymi bankami, ale one są dobrze przygotowane do tych wyzwań, mają stabilną podstawę i to jest dobry punkt wyjścia, żeby się skonfrontować z tymi wszystkimi trudnymi kwestiami, które dzisiaj nas dotykają, i z którymi się musimy jako banki spółdzielcze, całe Zrzeszenie i System Ochrony mierzyć.

Rosnące stopy procentowe

Wyniki są dobre również ze względu na wzrost stóp procentowych, ale też trzeba podkreślić, że wiele banków wychodzi z bardzo dobrą, bezpieczną ofertą do klientów. Banki są elastyczne i tam gdzie jest taka potrzeba dostosowują w miarę swoich możliwości tę ofertę do indywidualnych potrzeb klienta również depozytowego, jak i kredytowego.

I to też pokazuje pewne relacje i odpowiedzialność za biznes, i za otoczenie banków spółdzielczych. Myślę, że tutaj są one znowu, bo trzeba podkreślić po poprzednich kryzysach również byliśmy taką „forpocztą” – i w tym przypadku też tak jest. Jeszcze przed podwyżkami lokat w bankach komercyjnych nasze banki oferowały, nie aż tak wysokie, ale zdecydowanie wyższe niż cały rynek stopy procentowe dla pewnej grupy klientów.

Spadnie zapotrzebowanie na kredyty

Sytuacja jest dobra, wyzwania są rzeczywiście potężne, przygotowani jesteśmy do nich dobrze, natomiast spodziewamy się spowolnienia w pozyskiwaniu nowych klientów, zwłaszcza kredytowych.

Ma na to wpływ zarówno sytuacja wojenna, niepewność dotycząca rynku i jego rozwoju, ale także kwestie dodatkowych buforów, wprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego ‒ i w związku z dodatkowym wzrostem stóp procentowych ‒ zmniejszona zdolność kredytowa kredytobiorców, co będzie jednak powodowało silne ograniczenie, już je widać, popytu na kredyt.

Z tej perspektywy, te banki, które w ostatnich latach dynamicznie rozwijały portfel mają dobrą podstawę, żeby przetrwać trudny okres z dobrymi wynikami. I myśleć o tym, żeby w ramach tej grupy klientów pracować odpowiedzialnie, również z nimi bankować.

Źródło: BS.NET.pl