Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2023, jak wykorzystać dobrą sytuację sektora?

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2023, jak wykorzystać dobrą sytuację sektora?
FLBS 2023,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
19 i 20 września w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie odbędzie się Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

Forum Liderów Banków Spółdzielczych, organizowane przez Związek Banków Polskich jest jedną z najważniejszych, corocznych konferencji dedykowanych sektorowi bankowości spółdzielczej.

Tegoroczna edycja będzie odbywać się w specyficznych warunkach funkcjonowania lokalnych instytucji finansowych w Polsce. Po długim okresie realizowania niższych wyników, ostatnie lata przyniosły wyższe rynkowe stopy procentowe, a także spowodowały poprawę w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w bankach spółdzielczych.

Te czynniki wpłynęły na zdecydowaną poprawę bieżących wyników finansowych banków lokalnych. Jednak symulacje ekspertów ekonomicznych pokazują, że w przypadku znacznego spadku stóp procentowych wypracowanie dobrych wyników finansowych przez banki spółdzielcze będzie znacznie trudniejsze niż w tej chwili.

Dodatkowo, sektor bankowości spółdzielczej jest dziś także w lepszej sytuacji również z tego powodu, że nie jest on obciążony poważnymi problemami z przeszłości, jak ma to miejsce w przypadku niektórych banków komercyjnych.

Jak wykorzystać potencjał banków spółdzielczych?

Dlatego mając obecnie do dyspozycji tak duży potencjał, powstaje zasadnicze pytanie, w jaki sposób banki spółdzielcze go wykorzystać. Kwestia ta będzie jednym z głównych wątków konferencji, który pojawi się w szeregu sesji, debat i prezentacji.

Odpowiedzi na powyższe pytanie będzie można usłyszeć m.in. w sesjach: „Jak racjonalnie przeznaczać nadwyżki środków wypracowywane przez banki spółdzielcze w ostatnich latach?”, „Co zrobić, aby akcja kredytowa rosła?”, „Czy są szanse na wzrost dochodów pozaodsetkowych?” czy „Przyszłość finansowania polskiego agrobiznesu. Wyzwania i szanse dla bankowości lokalnej”.

Podczas konferencji będzie także mowa o wyzwaniach wynikających ze zmiany wskaźnika referencyjnego stóp procentowych, o przyszłości finansowania polskiego agrobiznesu, a także o roli technologii w bankowości spółdzielczej.

Na te i inne tematy będą się wypowiadali przedstawiciele instytucji regulacyjnych, członkowie zarządów banków spółdzielczych, a także firm blisko współpracujących z sektorem bankowym.

Więcej informacji o Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest dostępnych w zakładce Konferencje

Źródło: BANK.pl