Fitch podwyższył rating pierwszych listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego do najwyższego poziomu AAA

Fitch podwyższył rating pierwszych listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego do najwyższego poziomu AAA
Artur Kulesza. Fot. D.Sobieski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Agencja ratingowa Fitch podwyższyła ocenę ratingową dla listów zastawnych serii 1 Millennium Banku Hipotecznego do poziomu AAA z perspektywą „Stabilną” w dniu 3 lipca 2024 roku. Decyzja agencji jest następstwem podwyższenia w dniu 28 czerwca 2024 roku Long-Term Issuer Default Rating Banku Millennium S.A., który jest poziomem referencyjnym dla ratingu listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego, do poziomu BB+ z perspektywą „Pozytywną”, poinformował Bank.

– Cieszymy się z podniesienia ratingu pierwszych listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego do poziomu AAA – najwyższego w skali agencji ratingowych. Odzwierciedla on wysoką jakość portfela wierzytelności hipotecznych, stanowiących zabezpieczenie naszych listów zastawnych.

Mamy nadzieję, że ta wysoka ocena Agencji Fitch wpłynie na powodzenie naszych kolejnych emisji listów zastawnych i przyczyni się do budowania większego zaufania wśród inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych do tego typu papierów dłużnych – powiedział Artur Kulesza, członek zarządu Millennium Banku Hipotecznego.

Czytaj także: Listy zastawne Millennium Banku Hipotecznego już na GPW

Listy Zastawne Millennium Banku Hipotecznego na GPW

Rating Fitch dotyczy pierwszej emisji 3-letnich hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł przeprowadzonej w czerwcu ‘24. Emisja skierowana została do inwestorów instytucjonalnych. Łączny popyt przekroczył 1,1 mld zł.

Hipoteczne listy zastawne wyemitowane zostały w ramach Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Millennium Banku Hipotecznego na podstawie Prospektu Podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 kwietnia 2024 roku.

Instrumenty te zostały również dopuszczone do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Listy Zastawne | Czy można wskrzesić listy zastawne?

Termin zapadalności listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego

Dzień emisji listów zastawnych przypadł na 12 czerwca 2024 roku, a dzień ich zapadalności na 11 czerwca 2027 roku.

Instrumenty zostały wycenione w procesie budowy księgi popytu na 57 pkt bazowych ponad stawkę WIBOR 3M i zostały ostatecznie zaoferowane gronu 50 inwestorów.

Pełna treść oryginalnego komunikatu Fitch dotyczącego ratingu dostępna jest na stronie internetowej Fitch: https://www.fitchratings.com/site/pr/10276763

Źródło: Millennium Bank Hipoteczny / MBH