EBC zdecydował ws. wysokości stóp procentowych

EBC zdecydował ws. wysokości stóp procentowych
Fot. stock.adobe.com / Funtap
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Europejski Bank Centralny (EBC) podniósł trzy podstawowe stopy procentowe o 50 pb, podał Bank,

Oznacza to, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do odpowiednio: 3,5%, 3,75% oraz 3%, ze skutkiem od 22 marca 2023.

Rada oceniła, że sektor bankowy strefy euro jest odporny, ma silną pozycję kapitałową i płynnościową, a zestaw narzędzi politycznych EBC jest w pełni przygotowany do zapewnienia w razie potrzeby wsparcia płynnościowego dla systemu finansowego strefy euro oraz do utrzymania sprawnej transmisji polityki pieniężnej.

Analitycy oczekiwali podwyżki stóp procentowych o 50 pb.

„Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 50 punktów bazowych. W związku z tym stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy procentowe kredytu banku centralnego na koniec dnia i depozytu zostaną podwyższone odpowiednio do 3,50%, 3,75% i 3%, ze skutkiem od dnia 22 marca 2023 r.” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Etyka | Rola Europejskiego Banku Centralnego w rozwoju etycznego rynku długu

Program APP będzie zmniejszany miesięcznie o 15 mld euro

Podwyższony poziom niepewności wzmacnia znaczenie uzależnionego od danych podejścia do decyzji Rady Prezesów w sprawie stóp procentowych, które będą uzależnione od oceny perspektyw inflacyjnych w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, dynamiki inflacji bazowej oraz siły transmisji polityki pieniężnej, podano także.

Od początku marca do końca czerwca 2023 portfel programu APP będzie zmniejszany średnio o 15 mld euro miesięcznie, a późniejsze tempo zmniejszania tego portfela będzie ustalane z upływem czasu.

„Rada Prezesów uważnie monitoruje obecne napięcia rynkowe i jest gotowa reagować, gdy będzie to konieczne dla utrzymania stabilności cen i stabilności finansowej w strefie euro.

Sektor bankowy strefy euro jest odporny, ma silną pozycję kapitałową i płynnościową. W każdym razie zestaw narzędzi politycznych EBC jest w pełni przygotowany do zapewnienia w razie potrzeby wsparcia płynnościowego dla systemu finansowego strefy euro oraz do utrzymania sprawnej transmisji polityki pieniężnej” – napisano dalej.

Program PEPP z reinwestycjami do końca 2024 r.

Rada oceniła, że portfel APP zmniejsza się w miarowym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje wszystkich płatności kapitałowych z zapadających papierów. Spadek ten będzie wynosił średnio 15 mld euro miesięcznie do końca czerwca 2023 r., a jego dalsze tempo będzie ustalane z czasem.

„Jeśli chodzi o PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować płatności kapitałowe z zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024 r.

W każdym przypadku przyszłe wycofanie portfela PEPP będzie zarządzane w taki sposób, aby nie zakłócać właściwego kierunku polityki pieniężnej” – podał EBC.

Czytaj także: Czy euro może stać się główną walutą rezerwową świata?

EBC podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2023 r. o 0,5 pkt proc. do 1%

„Podstawowe prognozy dotyczące wzrostu w 2023 r. zostały skorygowane w górę do średniego poziomu 1%, co wynika zarówno ze spadku cen energii, jak i większej odporności gospodarki na trudne warunki międzynarodowe. EBC oczekuje następnie dalszego przyspieszenia wzrostu, do poziomu 1,6%, zarówno w 2024, jak i 2025 r., do czego przyczyni się silny rynek pracy, wzrost zaufania i ożywienie dochodów realnych. Jednocześnie wzrost w latach 2024 i 2025 jest słabszy niż przewidywano w grudniu, co wynika z zacieśnienia polityki pieniężnej” – czytamy w komunikacie.

EBC zastrzegł jednocześnie, że „nowe prognozy makroekonomiczne EBC zostały sfinalizowane na początku marca, przed niedawnym pojawieniem się napięć na rynkach finansowych”.

„Napięcia te oznaczają dodatkową niepewność co do bazowych ocen inflacji i wzrostu. Przed tymi ostatnimi wydarzeniami bazowa ścieżka inflacji zasadniczej została już skorygowana w dół, głównie z powodu mniejszego niż wcześniej oczekiwano wkładu cen energii” – czytamy dalej.

EBC obniżył prognozy inflacji na lata 2023, 2024 i 2025. Obecnie oczekuje rocznej inflacji HICP w strefie euro na poziomie 5,3% w 2023 r. 2,9% w 2024 r. oraz 2,1% w 2025 r. W grudniowej projekcji było to odpowiednio: 6,3%, 3,4% i 2,3%.

„EBC widzi obecnie inflację na poziomie średnio 5,3% w 2023 r., 2,9% w 2024 r. i 2,1% w 2025 r. Jednocześnie presja na ceny bazowe pozostaje silna. Inflacja po wyłączeniu energii i żywności nadal rosła w lutym i pracownicy EBC oczekują, że w 2023 r. wyniesie średnio 4,6%, czyli więcej niż przewidywały grudniowe projekcje. Następnie przewiduje się jej spadek do 2,5% w 2024 r. i 2,2% w 2025 r., w miarę jak zanika presja wzrostowa wynikająca z wcześniejszych szoków podażowych i ponownego otwarcia gospodarki, a zacieśnianie polityki pieniężnej coraz bardziej tłumi popyt” – czytamy dalej w komunikacie.

Czytaj także: Presja cenowa nadal w centrum uwagi wielu bankierów EBC

Źródło: ISBnews