Bankowość i Finanse | Etyka | Rola Europejskiego Banku Centralnego w rozwoju etycznego rynku długu

Bankowość i Finanse | Etyka | Rola Europejskiego Banku Centralnego w rozwoju etycznego rynku długu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obejmując funkcję prezesa Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde za jedno z pierwszych zadań swej kadencji uznała przegląd strategii polityki monetarnej, mający na celu m.in. uwzględnienie w działaniach banku wyzwań społecznych i klimatycznych, przed jakimi stoi społeczeństwo europejskie.

Zdaniem prezes Lagarde, EBC powinien włączyć się do wspólnego wysiłku instytucji europejskich w przeciwdziałaniu zagrożeniom XXI wieku, takim jak zmiany klimatyczne czy nierówność społeczna. Na rynkach finansowych ciąży bowiem współodpowiedzialność za budowanie gospodarki zrównoważonego rozwoju, bilansującej interes ekonomiczny ze społeczną odpowiedzialnością.

Ta ostatnia w kontekście rynków finansowych jest czymś relatywnie nowym. Zawsze były one miejscem pozyskiwania kapitału i maksymalizacji zysków, przy pewnym założonym, akceptowalnym poziomie ryzyka. Przenikanie w działania agentów rynku pobudek etycznych, tj. ich działania dla wyższego, ogólnego dobra, które potencjalnie może być nawet sprzeczne z interesem finansowym, świadczy o istotnych zmianach jakościowych zachodzących w świecie finansów. Zmiany te są tym bardziej wymowne, że etyczność w działaniach agentów nie wynika wyłącznie z coraz większej presji ze strony społeczeństwa domagającego się jakościowych zmian, ale także stąd, że sami agenci stają się coraz bardziej świadomi konieczności zaprzęgnięcia instytucji finansowych do globalnego wysiłku na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Rezultatem zwiększonej świadomości inwestorów, którzy coraz częściej są zainteresowani charakterem wydatków, na jakie przeznaczony będzie użyczany przez nich kapitał, jest rozwój etycznego rynku długu. Zaangażowanie inwestorów w rozwój gospodarki zrównoważonej zwiększa presję na emitentach, aby pozyskiwane z emisji fundusze użytkowane były w sposób społecznie odpowiedzialny. Zrodzone tą drogą etyczne instrumenty dłużne zobowiązują emitentów do wydatkowania pożyczek na cele społecznie lub środowiskowo pozytywne. Korzyści z takich papierów dłużnych czerpią więc nie tylko inwestorzy w postaci kuponów, ale całe społeczeństwo, w postaci np. czystszego powietrza czy lepszej dostępności do edukacji.

Rozwój rynku zrównoważonych, zielonych i etycznych obligacji

Rozwój rynku etycznych papierów dłużnych nabrał w ostatnich latach silnego przyspieszenia. Najbardziej popularny jest rynek obligacji zielonych, którego łączna wartość emisji w 2020 r. przekroczyła (według danych Bloomberga) 1 bln USD. Wśród państw Unii Europejskiej (UE) jako pierwsza zielone obligacje wyemitowała Polska1. Kolejno dołączyły do niej Francja, Belgia, Litwa, Irlandia, Holandia, Węgry, Niemcy. Innym etycznym instrumentem dłużnym są obligacje zrównoważonego rozwoju (SDG), tj. takie, z których pozyskane środki mają być wydatkowane zgodnie z wyznaczonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych celami zrównoważonego rozwoju dla osiągnięcia „lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich”. Do celów tych należą m.in. czysta woda, edukacja, działania klimatyczne. Do etycznych instrumentów dłużnych zaliczają się także obligacje ESG, gdzie emitent zobowiązuje się wydatkować pozyskany kapitał, mając na uwadze środowisko, społeczną odpowiedzialność oraz ład korporacyjny; obligacje niebieskie, służące finansowaniu projektów ochrony życia morskiego i czystości wód; obligacje wspierające powszechność szczepień, które mają pomóc w zapobieganiu umieralności dzieci do lat pięciu poprzez program wzmożonych szczepień; a ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK