Bankowość i Finanse | Kronika – marzec 2023

Bankowość i Finanse | Kronika – marzec 2023
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
KADRY Bartosz Ciołkowski został dyrektorem generalnym na Europę Południowo-Wschodnią w Mastercard. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora generalnego na Polskę. Odegrał kluczową rolę w powołaniu Fundacji Polska Bezgotówkowa oraz w inwestycji Mastercard w Polski Standard Płatności, właściciela marki BLIK. Tomasz Wirth dołączył do zespołu polskiego oddziału Haitong Banku. Jako dyrektor wykonawczy w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej jest odpowiedzialny za nowe transakcje kapitałowe i dłużne […]

KADRY

Bartosz Ciołkowski został dyrektorem generalnym na Europę Południowo-Wschodnią w Mastercard. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora generalnego na Polskę. Odegrał kluczową rolę w powołaniu Fundacji Polska Bezgotówkowa oraz w inwestycji Mastercard w Polski Standard Płatności, właściciela marki BLIK.

Tomasz Wirth dołączył do zespołu polskiego oddziału Haitong Banku. Jako dyrektor wykonawczy w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej jest odpowiedzialny za nowe transakcje kapitałowe i dłużne oraz fuzje i przejęcia.

Działający przy ZBP Komitet Agentów Rozliczeniowych po raz kolejny powierzył Joannie Sekleckiej, prezesce zarządu eService – funkcję przewodniczącej Prezydium. W jego skład powołani zostali także: Piotr Majer, Vice President Elavon, oraz Grzegorz Mierzwiński, dyrektor sprzedaży Polskich ePłatności, którzy objęli funkcję wiceprzewodniczących.

Bartosz Kwieciński od 1 lutego br. objął funkcję prezesa zarządu Expander Advisors Sp. z o.o., zastępując na tym stanowisku Adriana Jarosza. Do zarządu Expander Advisors od 1 marca b.r., zgodnie z planami, dołączy również Bernadeta Jadowska – będzie odpowiedzialna za sprzedaż.

Po trzech latach na stanowisku Head of Marketing, Alina Wojna została powołana do zarządu Krajowego Integratora Płatności SA – właściciela Tpay. Jako Vice President, Growth & Transformation odpowiedzialna jest za współtworzenie strategii organizacji, definiowanie kluczowych procesów oraz kreowanie standardów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

WYDARZENIA

Bank Pekao SA jest wyłącznym organizatorem emisji dwóch serii euroobligacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego przeprowadzanych w ramach EBI Debt Issuance Programme. Pierwsza emisja dotyczy obligacji o kwocie 600 mln zł, z datą zapadalności we wrześniu 2025 r. Druga natomiast to emisja zielonych obligacji „Climate Awareness Bonds” o wartości 400 mln zł, z datą zapadalności w listopadzie 2029 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego wyemitował dziesięcioletnie euroobligacje o wartości 750 mln euro na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC-19). Była to kolejna – a pierwsza w tym roku – publiczna emisja euroobligacji BGK ciesząca się dużym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych.
W 2022 r. ING Bank Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 1944,4 mln zł w porównaniu do 2308,3 mln zł w poprzednim roku. Spadek zysku to głównie efekt obciążenia dochodów banku moratorium na spłatę kredytów hipotecznych.

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie organizuje XIX Międzynarodowy Kongres MBA. Odbędzie się on w dniach 19-21 maja 2023 r. w Krakowie pod hasłem „Degrowth as the new normal – perspectives and opportunities”. Więcej informacji: www.kongresmba.uek.krakow.pl.
TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych objął ochroną ubezpieczeniową ratowników z Polskiej Grupy Górniczej, którzy pomagali ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji. Grupa wysłała tam ok. 50  ratowników górniczych.

PZU ostrzega przed publikowanymi przez oszustów w internecie fałszywymi reklamami usług inwestycyjnych dla seniorów. Reklamy i wpisy dotyczące rzekomego programu Emeryt+ podszywają się pod PZU, wykorzystując nazwę oraz logotyp. Grupa PZU nie oferuje żadnego „funduszu aktywnego zarabiania Emeryt+”.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych powołał Komisję ds. Fintech. Ma  ona promować nowe rozwiązania technologiczne w obszarze finansów oraz polskie fintechy, a także edukować konsumentów.
Od 1 marca br. do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami przystąpi dwóch nowych członków: Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

TECHNOLOGIE

BLIK kończy osiem lat i jest jedną z najczęściej wybieranych metod płatności w Polsce. W ciągu tego czasu jego użytkownicy zrealizowali prawie 2,8 mld transakcji o wartości 371,4 mld zł. W 2022 r. odnotowano ponad 1,2 mld operacji, o wartości 163,9 mld zł.

PKO Bank Polski i Accelpoint zakończyły nabór startupów do programu akceleracyjnego „Poland ClimAccelerator”. W kolejnym etapie, 15 najbardziej perspektywicznych startupów z obszaru greentech, otrzyma możliwość akceleracji swoich rozwiązań, z czego 12 będzie miało możliwość rozwoju swoich produktów wspólnie z PKO BP.

Polski startup Sandis, który tworzy narzędzia wspomagające sprzedaż ubezpieczeń, otrzymał ponad 700 tys. zł dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki tym środkom Sandis planuje rozpocząć działalność operacyjną poza granicami Polski. Produkty firmy skierowane są do multiagencji, brokerów i zakładów ubezpieczeń.

Osoby korzystające z e-bankowości mogą szybko i w pełni cyfrowo rozliczyć swoje zobowiązania wobec fiskusa za ostatni rok podatkowy za pomocą systemu płatności internetowych Paybynet. System automatycznie uzupełnia dane użytkownika wymagane do przelewu i pozwala na bezpośrednie opłacenie podatków poprzez platformę Twój e-PIT.

PRODUKTY

Nest Bank jako jeden z pierwszych banków w Polsce oferuje możliwość zamówienia karty płatniczej do urządzenia Paczkomat InPost.

Bank Pocztowy wprowadził zmiany w ofercie kont osobistych – od teraz nowi klienci nie zapłacą za prowadzenie „Konta w Porządku”. Zniesienie opłaty za konto oszczędnościowo-rozliczeniowe ma zwiększyć rynkową konkurencyjność ROR Banku Pocztowego oraz ułatwić zdobycie nowych klientów.
W styczniu br., w porównaniu do stycznia 2022 r., w ujęciu liczbowym banki i ­SKOK-i udzieliły więcej kredytów ratalnych o +67,6%, kart kredytowych o +36,8% oraz kredytów gotówkowych o +12,3%. Spadek o -63,1% odnotowały kredyty mieszkaniowe.

Firmy pożyczkowe w styczniu br. udzieliły łącznie 273,4 tys. nowych pożyczek o wartości 761 mln zł. W porównaniu do stycznia 2022 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę wyższą o 8,3%, natomiast w ujęciu liczbowym udzielono ich o -1,6% mniej.
Polski fintech Cinkciarz.pl wprowadza nowość w zakresie pożyczek wielowalutowych. Klienci mogą już wnioskować nawet o 5 tys. zł lub równowartość tej kwoty w euro, dolarach, funtach lub frankach oraz spłacić zobowiązanie w 12 ratach.

TRENDY

Większość Polaków ocenia, że w porównaniu do ub.r., ich sytuacja finansowa pogorszyła się – wynika z badania „Polaków Portfel Własny: czas oszczędzania” Santander Consumer Banku. Aż 33% uważa, że jest ona zdecydowanie gorsza niż przed rokiem. Co piąty ankietowany (19%) twierdzi, że się nie zmieniła, a lepiej swoją sytuację ocenia jedynie co ósmy.

ZAGRANICA

Unijne banki będą musiały ujawnić wysokość rosyjskich wkładów. Nałożenie takiego wymogu rozważa Komisja Europejska. To pokłosie opinii unijnych służb prawnych, według których są legalne możliwości, by zamrożone rosyjskie aktywa, w szczególności Banku Centralnego Rosji – zainwestować i zyski wykorzystać do powojennej odbudowy Ukrainy. Kraje unijne oficjalnie raportowały do tej pory, że wysokość zamrożonych rosyjskich aktywów wynosi 33,8 mld euro. Natomiast szacunki stworzone na podstawie raportu Banku Centralnego Rosji za rok 2022 – o zarządzaniu aktywami finansowymi – zakładają, że na terenie UE może znajdować się nawet 258 mld USD rosyjskich pieniędzy. Stąd KE planuje nakłonić wszystkie europejskie banki, by oficjalnie przekazały jej dane o rosyjskich wkładach na swoich kontach. Chodzi zarówno o zasoby rosyjskiego banku centralnego, jak i rosyjskich oligarchów.

Europejski Bank Centralny podnosi stopy procentowe. W lutym podwyżka wyniosła 50 pkt. baz. i od razu padła zapowiedź, że w marcu będzie kolejna taka sama podwyżka. Jeśli chodzi o kolejne miesiące, to padły deklaracje, że decyzje będą zapadały z posiedzenia na posiedzenie i wtedy będzie określona stopa podwyżki. Generalnie, skoro inflacja jest wciąż wysoka w strefie euro, EBC nie będzie miał oporów z podnoszeniem stóp, dopóki inflacji nie da się zdusić do deklarowanego celu 2% średniookresowo. Z pełną świadomością EBC gra na osłabienie popytu, bo tylko to pozwoli okiełznać wzrosty cen towarów i usług. Zamierza też ograniczyć program skupu aktywów APP o 15 mld euro w każdym miesiącu – od marca do czerwca.

17 mld euro na zielone inwestycje. Tyle przeznaczył w zeszłym roku Europejski Bank Inwestycyjny na wsparcie inicjatyw gospodarczych, które są zgodne z unijnymi planami zielonej rewolucji. Chodzi o finansowanie odnawialnych źródeł energii, oraz przesyłu i magazynowania tej energii. EBI dołożył się do inwestycji wartych łącznie 260 mld euro i mających stworzyć do 2026 r. prawie milion nowych miejsc pracy. Duża ich część jest związana z uniezależnianiem się od rosyjskiego gazu i ropy. EBI osiągnął wyznaczony mu cel inwestowania co najmniej połowy aktywów w przedsięwzięcia ekologiczne. Obecnie wskaźnik ten wynosi 58,3%. EBI planuje zainwestować do końca tej dekady w zielone przedsięwzięcia bilion euro.

Kolejny stress test dla europejskich banków. Europejski Nadzór Bankowy tym razem objął nimi 70 banków, o 20 więcej niż w stress teście z 2021 r. Łącznie posiadają one ¾ aktywów na terenie UE. Tym razem chodzi o sprawdzenie, na ile banki są przygotowane na długotrwałą wysoką inflację połączoną z utrzymywaniem przez Europejski Bank Centralny wysokich stóp procentowych. W scenariuszu uwzględniono także pogorszenie się sytuacji geopolitycznej na skutek przedłużania się wojny w Ukrainie, kolejne zawirowania cen energii, kolejną falę COVID i związane z nią lockdowny, spadki produkcji i zerwanie sieci dostaw. Stress test ma obejmować zatem rzeczywiście ekstremalne warunki funkcjonowania banków, jest najostrzejszy ze wszystkich do tej pory przeprowadzonych. Ocenę każdego z 70 sprawdzanych banków Europejski Nadzór Bankowy ma przedstawić pod koniec lipca.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK