BANK 2023/03

Paweł Minkina, Redaktor Naczelny
BANK 2023/03

Od Redaktora Naczelnego | Klientocentryczność

Możliwie precyzyjne dostosowanie instytucji do potrzeb klienta to cecha charakterystyczna strategii banków. Optymalne wykorzystanie potencjału posiadanych i pozyskiwanych danych o kliencie może zdecydować o powodzeniu wdrożenia, jednak z drugiej strony bankowość musi w swych działaniach uwzględniać coraz szerszą listę zagrożeń. Według Macieja Semeniuka, członka zarządu polskiego oddziału Danske Bank, sektor bankowy cały czas dostosowuje się do bieżących realiów gospodarczych, potrzeb […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Bankowość i Finanse | Kronika – marzec 2023

KADRY Bartosz Ciołkowski został dyrektorem generalnym na Europę Południowo-Wschodnią w Mastercard. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora generalnego na Polskę. Odegrał kluczową rolę w powołaniu Fundacji Polska Bezgotówkowa oraz w inwestycji Mastercard w Polski Standard Płatności, właściciela marki BLIK. Tomasz Wirth dołączył do zespołu polskiego oddziału Haitong Banku. Jako dyrektor wykonawczy w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej jest odpowiedzialny za nowe transakcje kapitałowe i dłużne […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Bankowość nadąża za wyzwaniami współczesności

Banki cały czas dostosowują się do bieżących realiów gospodarczych, potrzeb klientów czy perspektyw rozwoju biznesu. Na pewno za kilka lat sytuacja będzie zupełnie inna, zwłaszcza jeśli uwzględnimy wpływ takich czynników, jak działania fintechów, których w tej chwili do końca nie potrafimy przewidzieć. Zmianie ulegnie też obraz polskiej bankowości w przyszłości – uważa dr Maciej Semeniuk, szef Sekcji Banków Średniej Wielkości, członek prezydium Rady Związku Banków Polskich i członek zarządu polskiego oddziału Danske Bank. Rozmawiał z nim Paweł Minkina.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Banki są dla klientów

Na podstawie chociażby historii relacji z klientem jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, jakich produktów on potrzebuje. Jesteśmy też w stanie zaproponować mu większą paletę produktów w formie bankowości internetowej czy mobilnej. To powoduje, że możemy lepiej zabezpieczać potrzeby klienta, nie tylko bankowe – podkreśla Grzegorz Olszewski, prezes zarządu Alior Banku, w rozmowie z Pawłem Minkiną.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

AI, czyli czar rosnącej bańki? Szwedzki ekonomista Carl Benedikt Frey wskazuje, że nawet jeśli ChatGPT nie zabierze nam pracy, może znacznie pomóc nas zastąpić komuś innemu. W 2013 r. opublikował on pracę, w której szacował, że 47% wszystkich miejsc pracy w USA już w następnej dekadzie lub dwóch będzie zagrożonych zastąpieniem przez automatyzację. Obecnie, jak wskazuje, narzędzia takie jak ChatGPT pozwalają znacznie większej […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | Rok europejskiej wojny

Minął rok od zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę – rok, w którym na nowo zaczęliśmy definiować rolę szeroko pojętego bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że ten pierwszy egzamin europejskiej solidarności zdany został co najmniej na 4+. Kolejne 12 miesięcy mogą jednak okazać się znacznie trudniejsze. Chcąc wygrać tę wojnę, trzeba będzie wzbić się ponad własne interesy, a to w sytuacji gospodarczego spowolnienia może nie być takie oczywiste.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Bankowość i Finanse | Płatności | Nasze atuty to zasięg, siła marki i doświadczenie użytkownika

Według naszych szacunków, dysponujemy udziałem około 50-60% w rynku e-commerce. Trudno powiedzieć, kiedy nastąpi moment nasycenia rynku, natomiast już obecnie pracujemy nad innymi usługami, dającymi nam dodatkowy potencjał sprzedażowy – podkreśla Monika Król, wiceprezes zarządu Polskiego Standardu Płatności. Rozmawiał z nią Konrad Machowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Bankowość i Finanse | Przedsiębiorcy – KUKE | Instrumenty gwarancyjne KUKE wspierają eksporterów

Rok 2022 był pierwszym pełnym rokiem obrotowym, w którym instytucje finansowe korzystały z rozwiązań oferowanych przez KUKE w ramach Systemu Wsparcia Eksporterów. Trzy linie produktowe cieszyły się największym zainteresowaniem klientów, które zresztą utrzymuje się również w w tym roku. Nie powinno to dziwić, ponieważ gwarancje i ubezpieczenia KUKE są zaliczane do instrumentów ochrony nierzeczywistej, które pozwalają bankom obniżać wymogi kapitałowe (wagę ryzyka) poprzez zmniejszenie albo całkowite wyeliminowanie rezerwy dotyczącej danej akcji kredytowej dla ich klienta.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Bankowość i Finanse | Klienci – Pivotal Polska | Technologia wspierająca sprzedaż i zarządzanie portfelem klientów banków

Efektywna sprzedaż produktów finansowych wymaga skutecznej i przemyślanej strategii oraz odpowiednio dobranych technologii. Sprawne identyfikowanie szans sprzedażowych, pozyskanie klienta oraz utrzymanie długofalowych relacji to najbardziej pożądane, a jednocześnie jedne z najtrudniejszych do osiągnięcia wyzwań, przed jakimi stoją dziś zarządzający obszarem sprzedaży.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 | Banki w obliczu ryzyka systemowego

Przed polskimi bankami prawdopodobnie najtrudniejszy rok, od czasu kiedy sektor został uratowany przez państwo w pierwszej połowie lat 90. zeszłego wieku. Niemal wszystkie ryzyka, które narastały od lat, przy dodatkowych obciążeniach banków ze strony państwa, mogą się teraz zmaterializować. A na dodatek może już w pełni dać o sobie znać ryzyko systemowe. Sytuacja stała się bardzo poważna.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 – Wskaźniki referencyjne | Wprowadzenie nowych indeksów musi być dobrze przygotowane

I oczywiście zgodne z prawem. Ze względu na skalę stosowania kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR, dla żyjących produktów dojdzie do m.in. wydania odpowiedniego rozporządzenia Ministra Finansów, które określi, w jaki sposób w istniejących umowach WIBOR zostanie zastąpiony WIRON-em lub wskaźnikami opartymi na nim – podkreśla Aleksandra Bluj, wiceprezes firmy GPW Benchmark liczącej wskaźniki rynku pieniężnego, takie jak WIBOR czy WIRON. Rozmawiał z nią Paweł Jabłoński.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 – Kochański & Partnerzy | Nieważność na życzenie Jeszcze ochrona konsumenta czy już pokusa nadużycia?

W mediach pojawiają się coraz liczniejsze komentarze dotyczące kwestii rzekomej możliwości unieważnienia kredytów opartych na wskaźniku referencyjnym WIBOR. Sprawy te najczęściej są nagłaśniane przez kancelarie i parakancelarie specjalizujące się w szeroko pojętej ochronie konsumentów, które przedstawiają okoliczności sugerujące, że wskaźnik WIBOR jest podatny na manipulację, czego konsekwencją powinno być jego wyeliminowanie.

CZYTAJ WIĘCEJ
modele budynków, worek z napisem ZŁ
BANK 2023/03

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 | Rynek kredytowy – stagnacja czy ożywienie

Po serii jedenastu podwyżek, od pięciu miesięcy stopy procentowe pozostają na niezmienionym poziomie. Czy ta mała stabilizacja może przynieść trwałe ożywienie na rynku kredytowym? Sektor bankowy z uwagą przygląda się sytuacji gospodarczej w kraju i za granicą, planowanym regulacjom i rządowym programom. Każdy z tych czynników może bowiem zmienić zasady gry.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 | Kolejna odsłona frankowego serialu

„Wiadomość o mojej śmierci była mocno przesadzona” – stwierdził swego czasu Mark Twain. Podobnie i dziś oczekiwania kredytobiorców, związane z lutową opinią Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są mocno przesadzone, a do tego przedwczesne. Rzecz w tym, że komentarze w tej sprawie podgrzały i tak napiętą atmosferę wokół kredytów frankowych, co wybitnie nie służy polskiej gospodarce, zwłaszcza w kryzysowych czasach.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 | Bezpieczeństwo jest wartością biznesową samą w sobie

Nie uważam, że banki muszą być konserwatywne. Muszą spełniać wymogi regulacyjne i bezpieczeństwa. Muszą pełnić rolę instytucji zaufania publicznego oraz dostawcy usług bankowych. Bezpieczeństwo jest taką samą wartością biznesową jak dowolny produkt bankowy. Zatem wdrażanie usług bankowych, które nie są bezpieczne, mija się z podstawowym celem funkcjonowania instytucji finansowej. Bank bez właściwych mechanizmów bezpieczeństwa traci reputację i zaufanie klienta – mówił Sławomir Soszyński, wiceprezes ING Banku Śląskiego, podczas firechatu moderowanego przez Przemysława Barbricha.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 – Technologie | Bez AI ani rusz

Sztuczna inteligencja poprawia jakość produktów i usług oferowanych przez sektor bankowy. Zapewnia lepszą analizę danych i poprawia obsługę klienta, upraszcza i redefiniuje procesy, by zwiększyć ich wydajność. Dzięki niej dane stały się najcenniejszym zasobem instytucji finansowych. Banki są świadome innowacyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań, zapewnianych przez AI, zdają sobie też sprawę, że wielkość aktywów, choć istotna, nie będzie już wystarczająca do osiągnięcia sukcesu na rynkach finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 | We współczesnym świecie nie ma miejsca na slow finance

O płatnościach natychmiastowych, dostępie do systemów płatności, otwartych finansach i danych oraz wpływie tych rozwiązań na konkurencyjność unijnego sektora finansowego z Jakubem Górką, dr. hab. nauk ekonomicznych z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertem KE w PSMEG, doradcą EESC, CEO Smart FinTech Network, rozmawiał Krzysztof Grad.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2