Dopłaty do oprocentowania są już dostępne w Banku Spółdzielczym w Limanowej

Dopłaty do oprocentowania są już dostępne w Banku Spółdzielczym w Limanowej
Waldemar Żurek, wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej. Fot. BSL
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Spółdzielczy w Limanowej udziela klientom wsparcia w ramach Funduszu Dopłat do Oprocentowania (FDO) uruchomionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

#WaldemarŻurek: Nasze działania, które wspierały #LokalnaSpołeczność, były zawsze widoczne, a trudny czas pokazał, że dobra i rzetelna #Współpraca procentuje #FDO #BankiSpóldzielcze #BSLimanowa #COVID19 #TarczaAntykryzysowa @BGK_pl

‒ Wyzwania i niepewność, które towarzyszą trwającej epidemii, wymagają szczególnego zaangażowania ze strony Banku. Mamy świadomość, że z powodu pandemii w trudnym położeniu znalazło się wiele lokalnych firm. Jako Bank nie jesteśmy obojętni i włączamy się w programy o charakterze pomocowym – mówi Waldemar Żurek, wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej.

I dodaje, że:

‒ Program dopłat obejmuje przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci skutkami COVID-19. Dzięki tej pomocy mają oni możliwość przetrwania najtrudniejszego okresu, poprzez uzyskanie tańszego finansowania przeznaczonego do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Warto też zauważyć, że skoordynowane działania Banku, dostosowanie procedur, zaangażowanie pracowników, przekładają się na dobrą współpracę z Klientami, którzy doceniają fakt dostępu do środków i wsparcia.

To wszystko potwierdza, że jako Bank zawsze byliśmy blisko ludzi. Nasze działania, które wspierały lokalną społeczność, były zawsze widoczne a trudny czas pokazał, że dobra i rzetelna współpraca procentuje – podkreśla Waldemar Żurek.

Czytaj także: Fundusz Dopłat do Oprocentowania kredytów dla przedsiębiorców już dostępny

Jak skorzystać z dopłaty do odsetek

Przedsiębiorcy, bez względu na wielkość firmy, mogą skorzystać z dopłaty do odsetek kredytu obrotowego. Dopłaty przysługują zarówno rolnikom prowadzącym podstawową produkcję rolną, jak i mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom.

Poniżej kilka najistotniejszych informacji:

‒ Fundusz dopłaci do oprocentowania kredytów obrotowych, czyli finansujących bieżącą działalność firmy – nowych i już zaciągniętych;

BGK pokryje część odsetek kredytu maksymalnie przez 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu;

‒ Wsparcie z Funduszu dotyczy wyłącznie odsetek kredytu – nie pomniejsza rat kapitałowych;

‒ Dopłaty dotyczą: kredytów obrotowych nieodnawialnych, kredytów w rachunku bieżącym i kredytów rewolwingowych; ‒ Mikro-, małe i średnie firmy otrzymają dopłatę do oprocentowania w wysokości dwóch punktów procentowych, a duże przedsiębiorstwa jednego punktu procentowego.

Czytaj także: Koronawirus: nie tylko kredyt dla firmy, z jakiego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy?

Jakie warunki trzeba spełnić?

Kredytobiorca, aby uzyskać wsparcie, musi spełnić następujące warunki:

‒ na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, nie był przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego lub nie spełniał kryteriów objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli, tj. opóźnienie w regulowaniu przez niego zobowiązań pieniężnych nie przekraczało trzech miesięcy, a w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zobowiązania pieniężne nie przekraczały wartości jego majątku;

‒ wykonuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych;

‒ nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy, tj. nie zawarł innej umowy kredytu z dopłatą do oprocentowania;

utracił płynność finansową, czyli zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania COVID-19;

‒ wartość pomocy publicznej udzielonej Kredytobiorcy w formie dopłaty do oprocentowania łącznie z wartością pomocy publicznej udzielonej Kredytobiorcy nie przekracza dopuszczalnych kwot;

‒ nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

Umowy do 31 grudnia 2020 r.

Umowy i aneksy dotyczące kredytów z dopłatą BGK mogą być zawierane tylko do końca tego roku tj. 31 grudnia 2020 roku, dlatego aby móc skorzystać z preferencyjnego finansowania, wniosek kredytowy należy złożyć odpowiednio wcześniej.

Fundusz Dopłat do Oprocentowania działa w Banku Gospodarstwa Krajowego. Limit wydatków na dopłaty na 2020 rok to ok. 296 mln zł, a na 2021 r. – 271 mln zł z budżetu państwa. Rozwiązanie zostało przyjęte na mocy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.

Klientów Banku Spółdzielczego w Limanowej zainteresowanych ofertą Funduszu Dopłat do Oprocentowania zapraszamy do kontaktu.

LISTA PLACÓWEK:

https://www.bs.limanowa.pl/placowki-i-bankomaty/c/placowki

Źródło: Bank Spółdzielczy w Limanowej