Tarcza 4.0

Koronawirus COVID-19 i przedsiębiorca
Firma

Koronawirus: nie tylko kredyt dla firmy, z jakiego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy?

Przyszedł czas na dokładniejszą ocenę skutków pandemii Covid-19. Koronakryzys wpłynął negatywnie na funkcjonowanie biznesów w naszym kraju. Według badań Krajowej Izby Gospodarczej 55,2 proc. przedsiębiorców aktualnie negatywnie ocenia kondycję swoich firm. Co więcej, mało optymistycznie także patrzą w przyszłość – jak wynika z raportu Intrum, 48 proc. badanych uważa, że nasz kraj doświadczy recesji lub znajdzie się w takiej sytuacji w ciągu roku, a to zjawisko postawi przed firmami kolejne wyzwania. Jednym z nich będzie zachowanie płynności finansowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Włodzimierz Kocon, wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego.
Firma

Koronawirus: BGK może zabezpieczyć gwarancjami kredyty do 130 mld złotych

Pandemia koronawirusa zamroziła gospodarkę, dotknęła firmy każdej wielkości. Nawet duże przedsiębiorstwa musiały z dnia na dzień wstrzymać swoje działania. W Banku Gospodarstwa Krajowego wspieramy przedsiębiorców w kontynuacji działalności, utrzymaniu płynności finansowej i miejsc pracy, dlatego przygotowaliśmy pakiet rozwiązań pomocowych dla firm ‒ pisze w komentarzu dla Miesięcznika Finansowego BANK Włodzimierz Kocon, wiceprezes Zarządu BGK, po webinarium ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
kredyt, odmowa
Finanse osobiste

Aż 95 procent odrzuconych wniosków o pożyczki na portalach porównywarkowych

Liczba wniosków kredytowych, składanych przez konsumentów poprzez portale porównywarkowe produktów finansowych w kwietniu i maju 2020 roku była ponad 2-krotnie wyższa niż tych samych miesiącach w roku poprzednim. Jednak w konsekwencji wprowadzenia przepisów o obniżeniu limitu kosztów pozaodsetkowych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, aż 95% wniosków o finansowanie było odrzucanych – wynika z analizy przeprowadzonej przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych na podstawie danych porównywarek produktów finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Raporty

Jak zdajemy egzamin z solidarności międzyludzkiej w czasie pandemii?

Obserwujemy pierwsze pozytywne efekty odmrażania gospodarki. Coraz więcej Polaków lepiej ocenia bieżącą sytuację. Chcemy myśleć, że najgorsze mamy za sobą. To czas pierwszych podsumowań, pytań między innymi o to, czy jako społeczeństwo sprostaliśmy wyzwaniu, jakim była pandemia COVID-19? Już dziś 63% Polaków uważa, że jako społeczeństwo zdaliśmy egzamin z solidarności międzyludzkiej w czasie dotychczasowej walki z epidemią. Przeciwnego zdania jest zaledwie 19,8%, a aż 17,1% Polaków nie potrafi tego jeszcze określić. Jakie działania podejmowaliśmy najczęściej by pomóc sobie nawzajem? ‒ czytamy w informacji przesłanej przez Polski Fundusz Rozwoju.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kredyty i pieniądze na klawiaturze komputera
Finanse i gospodarka | Finanse osobiste | Nieruchomości

COVID-19: wszystko, co warto wiedzieć o nowych, ustawowych wakacjach kredytowych

W ramach walki z ekonomicznymi skutkami pandemii kredytobiorcy już w marcu otrzymali możliwość skorzystania z wakacji kredytowych – rozwiązanie zostało zaproponowane przez instytucje finansowe. Obecnie obowiązuje rozwiązanie ustawowe w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0. Ponownie można wnioskować o zawieszenie spłaty rat.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kalkulator z napisem COVID-19
Firma

Tarcza 4.0: instrumenty podatkowe poprawiające płynność finansową firm

W przyjętej Tarczy antykryzysowej 4.0 znalazło się wiele przepisów, których celem jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw. Firmy będą mogły skorzystać z dopłat do oprocentowania kredytów oraz do końca grudnia 2020 r. zostaną zwolnione z podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych. W ramach nowelizacji przepisów wprowadzona została zmiana umożliwiająca zaliczenie jako koszt kwalifikowany nowej inwestycji, wydatków związanych z dwuletnimi kosztami pracy, najmem, dzierżawą, w tym w formie leasingu finansowego, także po terminie zakończenia inwestycji wskazanego w uzyskanej decyzji o wsparciu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pieniądze i przedsiębiorca
Firma

Tarcza 4.0: więcej przedsiębiorców może skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza znaczące zmiany dotyczące dofinansowania wynagrodzeń pracowniczych. Znowelizowane przepisy pozwolą firmom dofinansować wynagrodzenia pracowników bez zmian w zasadach ich zatrudnienia. Z możliwości dofinansowania wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie też mogło skorzystać więcej firm. Nowe rozwiązania rodzą jednak nowe wątpliwości, które bez urzędowej wykładni przepisów będą dla podatników problematyczne – uważają eksperci firmy doradczej KPMG.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis kredyt na kalkulatorze i pieniądze
Firma | Prawo i regulacje

Tarcza 4.0: nowe przepisy dotyczące dopłat do oprocentowania kredytów bankowych

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. Tarcza 4.0) w art. 2-14 określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na podstawie umów zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r. przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę zakaźną oraz działań podejmowanych w celu zapobiegania i przeciwdziałania im oraz ich zwalczania.

CZYTAJ WIĘCEJ
Elżbieta Stelmach, BGK
Firma

Tarcza 4.0: kiedy zaczną się wypłaty z Funduszu Dopłat do Oprocentowania?

Prezydent podpisał już tzw. tarczę antykryzysową 4.0. Ustawa powołuje przy BGK Fundusz Dopłat do Oprocentowania. To kolejne rozwiązanie pomocowe dla firm dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy i jakie warunki muszą spełniać, by ubiegać się o wsparcie? ‒ na pytania o Fundusz Dopłat do Oprocentowania odpowiada Elżbieta Stelmach z Banku Gospodarstwa Krajowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Tarcza antykryzysowa
Firma | Gospodarka | Prawo i regulacje

Tarcza 4.0 po głosowaniach w Senacie, z poprawkami wraca do Sejmu

Senat poparł ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, wprowadzając do niej poprawki, dotyczące m.in. restrukturyzacji kredytów, zwolnienia niektórych samorządów z opłacania tzw. janosikowego oraz odliczenia podatkowe dla wspierających działalność leczniczą.

CZYTAJ WIĘCEJ
Tablica: Kancelaria Senatu na budynku Senatu RP
Firma | Gospodarka

Gorąco w Senacie wokół tarczy 4.0

Na posiedzeniu senackich Komisji: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej; Budżetu i Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we wtorek 16 czerwca prowadzono prace nad skierowaną do Senatu ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Dyskusje będą kontynuowane w środę 17 czerwca.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1