Do 266,4 mld złotych wzrosły aktywa TFI w grudniu 2022 r.

Do 266,4 mld złotych wzrosły aktywa TFI w grudniu 2022 r.
Fot. stock.adobe.com / Dilok
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych w grudniu 2022 roku wzrosły o 0,1 proc. i na koniec miesiąca wyniosły 266,4 mld zł - poinformował serwis Analizy. pl.

Na ponad 800 lokalnych funduszy inwestycyjnych pod kreską znalazło się niespełna 250.

Źródło: PAP Biznes

W skali całego 2022 roku aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych skurczyły się jednak łącznie o 35,6 mld zł, czyli o niemal 12 proc.

Analizy.pl wskazują, że w grudniu 2022 roku bilans sprzedaży w TFI wyniósł -50 mln zł, co na tle poprzednich miesięcy 2022 roku jest wynikiem bardzo dobrym.

Czytaj także: Czy rynek kapitałowy może być bardziej atrakcyjny dla Polaków niż rynek nieruchomości?

Fundusze dłużne na fali

W grudniu największy nominalny wzrost wartości aktywów zanotowały fundusze dłużne. Ich portfele powiększyły się łącznie o ponad 0,9 mld zł (+1,1 proc.) i na koniec miesiąca sięgnęły 81,7 mld zł, co stanowi 30,7 proc. udziału w rynku.

Najmocniej powiększyły się portfele funduszy dłużnych polskich o uniwersalnej strategii (+0,7 mld zł), a najbardziej spadły w grupie funduszy papierów korporacyjnych (-0,3 mld zł).

Z grona funduszy akcyjnych najlepiej wypadły fundusze inwestujące na GPW, których aktywa wzrosły w grudniu o niemal 0,3 mld zł (+1,8 proc.). W tym samym czasie o ponad -0,5 mld zł (-4,1 proc.) skurczyły się portfele funduszy akcji zagranicznych. W rezultacie cały segment funduszy akcji zanotował spadek wartości aktywów o ok. 0,2 mld zł (-0,8 proc.), do poziomu 27,9 mld zł, co zapewnia im 10,5-proc. udział w rynku.

Aktywa funduszy mieszanych, a więc takich, które inwestują i w akcje, i w obligacje wzrosły w grudniu o ponad 0,4 mld zł (+1 proc.) i na koniec miesiąca wyniosły 34,1 mld zł.

Z szacunków Analiz.pl wynika, że w grudniu to ten segment rynku pozyskał najwięcej nowego kapitału – łącznie 135 mln zł.

Czytaj także: Fundusze inwestycyjne mają za sobą pierwszy miesiąc „na plusie” od ponad roku

Wzrosła wartość aktywów funduszy zdefiniowanej daty PPK

Aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu wzrosły o 54 mln zł, czyli o 1 proc. i na koniec grudnia wyniosły 5,6 mld zł.

O 49 mln zł spadły aktywa funduszy surowcowych i na koniec grudnia sięgnęły 3,8 mld zł.

Wartość aktywów funduszy zdefiniowanej daty PPK wzrosła o niemal 0,5 mld zł (o 4,6 proc.), do 10,3 mld zł.

Portfele funduszy aktywów niepublicznych skurczyły się łącznie o ponad -1,3 mld zł (-1,3 proc.), do poziomu 98,2 mld zł. To rezultat wypłaty środków w wysokości ponad 3 mld zł z jednego z funduszy dedykowanych Ipopema TFI.

Czytaj także: Fundusze inwestycyjne: uciekać czy czekać na zmianę trendu po spadku inflacji?

Źródło: PAP BIZNES