Digitalizacja szansą na rozwój bankowości spółdzielczej

Digitalizacja szansą na rozwój bankowości spółdzielczej
Bartosz Lewandowski Fot. Atende SA
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dobie Internetu, szybkiego przepływu informacji i globalizacji usług banki spółdzielcze stają przed wyzwaniem, którym jest pozyskanie nowego klienta. Tego najcenniejszego, lojalnego klienta, który zwiąże się z bankiem na lata.

#BartoszLewandowski: Bank bez papieru pozwoli na: zdalne podpisywanie dokumentów, cyfrowe repozytoria, usługi obsługujące cyfrowy trwały nośnik #BankowośćSpółdzielcza #BankiSpółdzielcze @AtendeSA

Procesu tego nie ułatwia postrzeganie banków spółdzielczych, szczególnie wśród młodych osób, jako banków archaicznych, nastawionych na osoby starsze, gdzie tradycja myli się z zacofaniem.

Digitalizacja przeciw stereotypom

Ten często krzywdzący wizerunek nie pomaga w rynkowej walce. Konkurencja rośnie nie tylko ze strony banków komercyjnych, ale coraz więcej klientów korzysta z usług prywatnych, międzynarodowych Fin-Techów.

Digitalizacja to nie tylko obniżenie kosztów, to również szansa na budowę nowoczesnego wizerunku banku. Banki spółdzielcze wchodzą lub wkrótce zaczną wchodzić w etap digitalizacji. Proces ten jest nieunikniony. Warto go wykorzystać i zbudować lepsze relacje z klientami oraz zwiększyć ich zaangażowanie.

Należy podkreślić, że digitalizacja nie kończy się na obsłudze rachunku poprzez bankowość elektroniczną. Digitalizacja to wprowadzenie nowoczesnych usług, które z jednej strony obniżą koszty działalności, a z drugiej pozwalają bankom na budowę nowoczesnej, przyjaznej dla klienta instytucji.

Bank bez papieru

Hasło Bank bez papieru nie jest obietnicą, to cel, który przy wykorzystaniu współczesnych technologii można z sukcesem wdrożyć.

Docelowy model to instytucja pozwalająca na: zdalne podpisywanie dokumentów, tworzenie cyfrowych repozytoriów dokumentów, usługi obsługujące cyfrowy trwały nośnik.

Łatwo wyobrazić sobie oszczędności wynikające z ograniczenia ilości wydruków.

Blockchain zamiast archiwum

Wyzwaniem jest bezpieczne rejestrowanie dokumentów generowanych w banku, które zapewni zgodność z wymaganiami trwałego nośnika definiowanymi przez UOKIK.

Rozwiązanie oparte na technologii blockchain pozwala na przechowywanie i udostępnianie dokumentów dla konsumentów przy wykorzystaniu istniejącej platformy bankowości elektronicznej. Dzięki temu, banki otrzymują narzędzie, które wprowadza nowoczesny kanał komunikacji z klientami, jednocześnie zapewniając znaczące oszczędności.

Jako główną korzyść należy wskazać likwidację kosztów poniesionych na przygotowanie i dystrybuowanie papierowej wysyłki dokumentów do klientów banku. Kolejne atuty to automatyzacja procesu, łatwość weryfikacji dokumentów przez klienta oraz brak konieczności wymiany systemów informatycznych w bankach.

Wykorzystując technologię blockchain można zrealizować scenariusz, w którym tradycyjne drukarki zastępowane są poprzez drukarki wirtualne, umożliwiające digitalizację oraz automatyczne odkładanie dokumentów w cyfrowym archiwum z jednoczesnym zachowaniem dostępu klienta do swoich dokumentów.

Dostęp zapewniony jest poprzez istniejącą platformę bankowości elektronicznej, a w przypadku ustania relacji z macierzystym bankiem przez portal kliencki.

Cyfrowe podpisywanie dokumentów

Optymalizację pracy może zapewnić zdalne podpisywanie dokumentów. Znowu pomocna jest technologia blockchain, która zapewnia niezaprzeczalność dokumentów.

Dzięki temu otwiera się kanał cyfrowego podpisywanie dokumentów przez klientów: lokalnie w placówkach bankowych poprzez certyfikowane tablety lub zdalnie, poprzez wiadomości SMS.

Klient, który oczekuje potwierdzenia wykonania operacji na miejscu, w banku, nie będzie pozbawiony tego komfortu. Potwierdzenie zostanie przekazane poprzez wiadomość SMS, która zawierać będzie również dostęp do cyfrowej wersji dokumentu.

Należy podkreślić, że rozwiązanie informatyczne, zgodnie z definicją trwałego nośnika, musi nawet po zakończeniu świadczenia usług dla klienta przez bank, zapewnić dostęp klientów do swoich dokumentów.

Wdrażając system cyfrowego repozytorium należy ten szalenie istotny punkt mieć na szczególnej uwadze.

Bank + klient + nowoczesne IT

Banki spółdzielcze historycznie postrzegane są jako banki relacyjne, i z tego czerpią swoją siłę.  Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych nie zamyka i nie ogranicza utrzymywania relacji bank – klient.

Wręcz przeciwnie, otwiera nowe drogi komunikacji, a pracownikom banku pozwala na faktyczne skupienie się nad potrzebami klienta. Pracownik banku staje się doradcą i opiekunem, a system informatyczny automatyzuje i przyśpiesza prace biurowe.

Elektroniczne kanały komunikacji wychodzą naprzeciw osobom, które oczekują od banku szybkich działań, stąd dostęp do usług bankowych poprzez stronę internetową czy aplikację mobilną staje się równie ważny jak kontakt osobisty.

Bartosz Lewandowski,

Projektant Programista, Atende S.A.