Technologie: Digitalizacja szansą na zmianę wizerunku i efektywności bankowości spółdzielczej

Technologie: Digitalizacja szansą na zmianę wizerunku i efektywności bankowości spółdzielczej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dobie internetu, szybkiego przepływu informacji oraz globalizacji usług, banki spółdzielcze stają przed wyzwaniem, którym jest pozyskanie nowego klienta. Najcenniejszego, lojalnego klienta, który zwiąże się z bankiem na lata. Procesu tego nie ułatwia postrzeganie banków spółdzielczych, szczególnie wśród młodych osób, jako banków archaicznych, nastawionych na osoby starsze, gdzie tradycja myli się z zacofaniem.

Bartosz Lewandowski,
starszy inżynier ds. programowania w Departamencie Rozwoju i Innowacji Atende SA

Ten często krzywdzący wizerunek nie pomaga w rynkowej walce. Konkurencja rośnie nie tylko ze strony banków komercyjnych. Coraz więcej klientów korzysta także z usług prywatnych, międzynarodowych fintechów.

Z tego powodu banki spółdzielcze zwracają się co raz częściej w stronę digitalizacji, która przynosi wymierne efekty nie tylko w zakresie obniżenia kosztów operacyjnych banku. Digitalizacja jest także szansą na budowę nowoczesnego wizerunku banku, poprawę relacji z klientami oraz zwiększenie ich zaangażowania. I jest nieunikniona: banki spółdzielcze albo już dzisiaj wchodzą, albo w niedługim czasie zaczną wchodzić w ten proces.

Należy podkreślić, że digitalizacja nie kończy się na obsłudze rachunku poprzez bankowość elektroniczną. Digitalizacja to wprowadzenie nowoczesnych usług, które z jednej strony obniżają koszty działalności, a z drugiej strony pozwalają bankom na budowę nowoczesnej, przyjaznej dla klienta instytucji.

Toruński bank bez papieru oparty na blockchain

Ideę banku bez papieru można wdrażać etapami. Docelowy model to instytucja pozwalająca na zdalne podpisywanie dokumentów, tworzenie cyfrowych repozytoriów dokumentów oraz usługi obsługujące cyfrowy trwały nośnik.

Realizując nową strategię, na pełną cyfrową obsługę zdecydował się Bank Spółdzielczy w Toruniu. Katalizatorem działań ze strony banku była konieczność wprowadzenia trwałego nośnika. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, toruński bank wybrał rozwiązanie oparte na technologii blockchain – Chain- Doc, stworzone przez polską spółkę informatyczną Atende SA. ChainDoc to rozwiązanie spełniające wymagania definiowane przez UOKiK dla trwałego nośnika. Rozszerzeniem ChainDoc została software’owa macierz WORM, dostarczona przez Exea Data Center, która pozwala na bezpieczne przechowywanie dokumentów dla konsumentów.

Wspólnie z przedsiębiorstwem Novum, autorem systemów bankowych, ChainDoc został zintegrowany z istniejącą w banku spółdzielczym platformą bankowości elektronicznej. Klienci banku w jednym miejscu, poprzez przeglądarkę internetową, mają możliwość zarządzania rachunkiem bankowym oraz dostęp utrwalonych w sieci blockchain dokumentów.

Uruchamiając rozwiązanie ChainDoc, bank otrzymał narzędzie, które pozwala na wprowadzenie nowoczesnego kanału komunikacji z klientami, jedocześnie zapewniając znaczące oszczędności. Główną korzyścią była likwidacja kosztów poniesionych na przygotowanie i dystrybuowanie papierowej wysyłki dokumentów do klientów banku. Dzięki wprowadzeniu nowych, cyfrowych rozwiązań udało się także zautomatyzować proces obiegu dokumentów. Dokumenty są archiwizowane i przekazywane bezpośrednio do klientów banku. To wszystko przy braku konieczności wymiany istniejących systemów informatycznych.

Funkcjonalności ChainDoc pozwoliły w Banku Spółdzielczym w Toruniu na rezygnację z wydruku dokumentów. W pełni cyfrowe repozytorium plików to najnowocześniejsze rozwiązanie na rynku, gwarantujące bezpieczeństwo przechowywania informacji, a technologia OCR zapewnia swobodę dostępu do dokumentów przez klientów.

Atende ChainDoc oferuje nie tylko cyfrowe archiwum; produkt umożliwia również podpisywanie dokumentów przez klientów: lokalnie w placówkach bankowych poprzez certyfikowane tablety lub zdalnie, poprzez wiadomości SMS. Rozwiązania od Atende są zgodne z wytycznymi stawianymi przez RODO – m.in. zapewniają oraz nadzorują retencję dokumentów. Dodatkowo, nawet po zakończeniu świadczenia usług dla klienta przez bank, zachowuje on dostęp do swoich dokumentów.

Omnikanałowość to swoboda dla klienta. Banki spółdzielcze historycznie postrzegane są jako banki relacyjne, i z tego czerpią swoją siłę. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych nie ogranicza relacji bank – klient. Przeciwnie, otwiera nowe drogi komunikacji, a pracownikom banku pozwala na faktyczne skupienie się nad potrzebami klienta. Pracownik banku staje się doradcą i opiekunem, a system informatyczny automatyzuje i przyśpiesza prace biurowe. Elektroniczne kanały komunikacji wychodzą naprzeciw osobom, które oczekują od banku szybkich działań. Dostęp do usług bankowych poprzez stronę internetową czy aplikację mobilną staje się co najmniej równie ważny jak kontakt osobisty.

Przy takim spektrum usług można się obawiać ogromnych kosztów wdrożenia systemów informatycznych, a przecież banki spółdzielcze nie dysponują tak dużymi środkami finansowymi jak banki komercyjnie. W przypadku Banku Spółdzielczego w Toruniu przyjęło jednak model usługowy, gdzie klient płaci za faktycznie wykorzystane zasoby informatyczne. W tym modelu, oprócz niskich kosztów wdrożenia, korzyścią jest skalowalność rozwiązania oraz dostępność i ciągłość działania.

Wybierając docelowe rozwiązanie wspierające pełną cyfryzację banku, warto wziąć pod uwagę prostotę integracji z istniejącymi systemami informatycznymi. Dostarczane przez inżynierów Atende biblioteki API umożliwiają wykorzystanie systemów praktycznie z dowolnym systemem informatycznym, a proces wdrożenia w organizacji jest krótki i nie zakłóca działalności operacyjnej.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK