Dariusz Marcjasz p.o. Prezesa Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Dariusz Marcjasz p.o. Prezesa Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Dariusz Marcjasz, p.o. prezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 23 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego powołała Dariusza Marcjasza na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

#KBS: Działania nowego prezesa i członków zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego będą opierać się na zasadzie transparentności i dostępu do informacji #BankiSpółdzielcze #DariuszMarcjasz

Dariusz Marcjasz z branżą finansową i bankowością związany jest od blisko 30 lat.

W ostatnich latach jako wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) odpowiadał za obszar usług internetowych i sprzedaży. Wcześniej pracował  w takich bankach jak: ABN AMRO Bank, Citibank, Lukas Bank, Pekao SA oraz Kredyt Bank.

Pełnił w nich szereg funkcji m.in. dyrektora zarządzającego, dyrektora operacyjnego i dyrektora departamentu, nadzorując rozwój i wdrażanie produktów płatniczych, operacje bankowe oraz zarządzanie płynnością gotówkową w oddziałach banku. Wiele lat pracował w bankowości transakcyjnej dla przedsiębiorstw.

W latach 2010-2012 był członkiem Rady Nadzorczej KIR. W latach 2009-2012 członek VISA Executive Forum.

W 2016 r. został odznaczony medalem Kopernika przez Związek Banków Polskich, a  w 2018 r. wyróżniony przez Fundację Polska Bezgotówkowa za działania na rzecz upowszechnienia płatności bezgotówkowych w samorządach terytorialnych w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu MBA Międzynarodowej Szkoły Zarządzania im. L. Koźmińskiego.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego do czasu objęcia stanowiska przez nowego prezesa pracami zarządu kierować będzie Irena Wiktor powołana na stanowisko wiceprezesa. Irena Wiktor pracuje w strukturach Krakowskiego Banku Spółdzielczego od 20 lat, najpierw jako kierownik działu kontroli wewnętrznej, a następnie audytu wewnętrznego.

W branży usług finansowych jest obecna od początku swojej kariery zawodowej – łącznie 47 lat. Przed dołączeniem do zespołu Krakowskiego Banku Spółdzielczego pracowała w Narodowym Banku Polskim i Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Państwowym, w której przez 21 lat jako kierownik specjalizowała się w działalności kredytowej organizacji, a następnie zdobywała doświadczenie zawodowe, działając w rewizji banku. 

Odznaczona odznaką honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej” oraz ” Złotym medalem za długoletnią służbę” dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj także: Odwołani prezes i dwaj wiceprezesi Krakowskiego Banku Spółdzielczego

W skład zarządu KBS na stanowisko wiceprezesa powołany został także Piotr Wojnarowski, pełniący dotychczas funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i przewodniczącego Komitetu Audytu Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Z bankowością spółdzielczą związany od  ponad 25 lat. 

Działania nowego prezesa i członków zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego będą opierać się na zasadzie transparentności i dostępu do informacji.

Zmiany we władzach banku są początkiem wdrażania nowej strategii rozwoju instytucji – wprowadzającej nowoczesne standardy, a zarazem stanowiącej kontynuację tradycji polskiej spółdzielczości.

Źródło: Krakowski Bank Spółdzielczy / KBS