Czy banki spółdzielcze powinny być liderami cyfryzacji w sektorze bankowym?

Czy banki spółdzielcze powinny być liderami cyfryzacji w sektorze bankowym?
Bartosz Kublik ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej o transformacji cyfrowej banków spółdzielczych rozmawialiśmy z Bartoszem Kublikiem, wiceprezesem Związku Banków Polskich.

Przemiany cyfrowe w bankach spółdzielczych zaczęły się przed pandemią, ale w czasie pandemii te przemiany nabrały większego tempa – wskazał w rozmowie z nami Bartosz Kublik.

Zauważył, że sektor spółdzielczy jest bardzo złożony, pracuje w „kilku środowiskach informatycznych” i korzysta z szeregu towarzyszących im rozwiązań. Każde wdrożenie ma tutaj swoją specyfikę, wymaga połączenia rozwiązań mniej skomplikowanych z bardziej złożonymi.

Transformacja technologiczna i zróżnicowanie banków spółdzielczych

W dalszej części wywiadu wiceprezes ZBP odniósł się do wystąpienia prezesa ING Banku Śląskiego Brunona Bartkiewicza podczas Forum, który mówił, że od technologii ważniejszy jest model biznesowy banku.

Zgadzając się z tą opinią Bartosz Kublik powiedział, że dobry model biznesowy tworzy przewagę konkurencyjną banku na wiele lat. Natomiast technologia powinna pełnić rolę służebną wobec strategii i modelu biznesowego banku.

Odnosząc się do różnorodności banków spółdzielczych zwrócił uwagę na fakt, że powołanie do życia kilka lat temu spółdzielczych systemów ochrony w zrzeszeniach SGB i BPS przyśpieszyło proces standaryzacji szeregu rozwiązań, co nie zmienia faktu, że nadal sektor bankowości spółdzielczej jest znacznie zróżnicowany.

„Jest to zbiór różnych modeli biznesowych, różnych historii, różnych doświadczeń zebranych w wielu przypadkach na przestrzeni ponad stu lat” – podkreślił Bartosz Kublik i dodał:

„Jednocześnie przemiany technologiczne następują bardzo szybko i w tym zróżnicowaniu banki muszą się jakoś odnaleźć. Banki małe, średnie i największe mają ograniczone możliwości budżetowe, to oznacza, że pewne rzeczy musimy robić razem jako zrzeszenia.”

Czytaj także: Prezes ING Banku Śląskiego o technologii w bankach spółdzielczych>>>

Ograniczenia budżetowe i sposób transformacji

Pytany o to, czy banki spółdzielcze powinny wprowadzać rozwiązania zastosowane już przez banki komercyjne, czy też same powinny tworzyć nowe unikalne rozwiązania – Bartosz Kublik stwierdził, że biorąc pod uwagę ograniczenia budżetowe bankowości spółdzielczej banki lokalne powinny raczej bardzo szybko wprowadzać już sprawdzone przez kogoś innego narzędzia. Najlepsze dostępne na rynku rozwiązania.

Nie wyklucza jednak, że w gronie pięciuset polskich banków spółdzielczych może pojawić się rozwiązanie unikalne, nowatorskie, które potem powielą inne banki spółdzielcze.

Podsumowując, Bartosz Kublik powiedział: „Potrzeba bezpiecznej i rozważnej strategii, jeśli chodzi o informatyzację i cyfryzację banków spółdzielczych.

Nieodzowna jest też realizacja tych zadań w ramach Zrzeszeń”.

Źródło: BANK.pl