Citi Handlowy osiągnął rekordowy zysk netto w 2022 roku

Citi Handlowy osiągnął rekordowy zysk netto w 2022 roku
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2022 roku Citi Handlowy odnotował rekordowy zysk netto w wysokości 1,5 mld złotych. Taki wynik Bank osiągnął wspierając klientów korporacyjnych w skutecznym zarządzaniu płynnością i ryzykiem walutowym na zmiennych rynkach. Jednocześnie Bank konsekwentnie realizował długoterminową strategię zarządzania portfelem dłużnych papierów wartościowych. W Bankowości Detalicznej liczba klientów zamożnych osiągnęła najwyższy wynik w historii, poinformował Citi Handlowy.

– Wyniki ubiegłego roku pokazują, że Citi Handlowy to stabilny partner i dobry bank na trudne czasy. Zgodnie z naszą strategią, skupiliśmy się na wspieraniu naszych klientów w zarządzaniu ich finansami w niepewnym otoczeniu rynkowym.

Bardzo ważne jest dla nas wspieranie osób, które bezpośrednio dotknęła wojna w Ukrainie. Fundacja Citi Handlowy wraz z tysiącami naszych wolontariuszy zrealizowała wiele inicjatyw społecznych na rzecz integracji uchodźców – powiedziała prezes Zarządu Elżbieta Czetwertyńska.

Solidne fundamenty Banku, wysokie kapitały (łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 17,6%) oraz wskaźniki rentowności (ROE na poziomie 24%) i efektywności (wskaźnik koszty do dochodów w wysokości 37%) pozwoliły z sukcesem wspierać klientów.

Źródło: Citi Handlowy

Czytaj także: Citi Handlowy: lokata do 8,6%

Ponad 3-krotny wzrost zysku netto r/r

W samym czwartym kwartale 2022 roku przychody Citi Handlowy wyniosły 1 mld złotych (+94% r./r.), koszty operacyjne były na poziomie 316 mln zł (+11% r./r.). Koszty ryzyka urosły do poziomu 49 mln zł. W efekcie zysk netto wyniósł 479 mln zł (ponad 3-krotny wzrost r./r.).

– Rok 2022 to czas dużej dynamiki zmienności rynków finansowych, w którym wyraźnie widoczny był wpływ czynników makroekonomicznych oraz sytuacji geopolitycznej. Dla Citi Handlowy było to szczególnie zauważalne we wzroście przychodów w działalności skarbcowej, w wyniku z transakcji wymiany, ale również w obszarze działalności klientowskiej, która odnotowała wzrosty wolumenów kredytowych i transakcyjnych.

Czwarty kwartał podtrzymał tendencje obserwowane w poprzednich miesiącach. Mocny wynik odsetkowy widoczny szczególnie w obszarze działalności skarbcowej, wysoka dyscyplina kosztowa mimo rosnącej inflacji i dobra jakość portfela kredytowego to silne trendy tego kwartału.

Zarówno struktura bilansu, jak i konsekwentnie realizowany apetyt na ryzyko to kluczowe aspekty realizowania strategii i polityki dywidendowej banku- powiedziała Natalia Bożek, wiceprezes Zarządu do spraw finansowych.

W Bankowości Przedsiębiorstw, strategicznym segmencie Banku, dynamika wzrostu aktywów w roku 2022 wyniosła rekordowe 18%. W czwartym kwartale 2022 Citi Handlowy wsparł międzynarodową ekspansję spółki Elemental Holding, dla którego udzielił kredytu konsorcjalnego w wysokości 100 milionów dolarów.

Czytaj także: BFG określił wymóg MREL TREA dla Banku Pekao i Banku Handlowego

Strategia ESG w Citi Handlowym

W 2022 Citi Handlowy realizował też strategię ESG. W pierwszym roku obowiązywania strategii bank udzielił blisko 400 mln zł finansowania z zadeklarowanego na 3 lata poziomu 1 mld zł zielonych aktywów.

Wolumen wymiany walut wśród klientów Instytucjonalnych wzrósł w roku 2022 o 30% r./r. Kolejny raz bank jako zaufany partner dostarczył klientom adekwatne rozwiązania wspierające zarządzanie ryzykiem walutowym szczególnie w okresach obniżonej płynności rynkowej.

W obszarze produktów zarządzania płynnością, program finansowania dostawców dla strategicznych dostawców Pepco z rynków azjatyckich i europejskich, otrzymał kolejną prestiżową nagrodę Working Capital Award 2022 w kategorii Best Use of Supply Chain Finance.

W Sektorze Bankowości Detalicznej, bank zakończył rok 2022 rekordową liczbą zamożnych klientów segmentu Citigold Private Client. Był to także historycznie najlepszy rok dla transakcji wymiany walut – liczba użytkowników flagowej platformy CitiKantor wzrosła o 79% w porównaniu do 2021 roku.

Czytaj także: Medale Mikołaja Kopernika dla bankowców i samorządowców

Źródło: Citi Handlowy