BFG określił wymóg MREL TREA dla Banku Pekao i Banku Handlowego

BFG określił wymóg MREL TREA dla Banku Pekao i Banku Handlowego
Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
BFG określił docelowy wymóg MREL TREA dla Banku Pekao w oparciu o dane skonsolidowane, na poziomie 15,36% wartości całkowitej ekspozycji na ryzyko (TREA), który bank powinien spełnić do 31 grudnia 2023 r. Z tego, wymóg na poziomie 13,98% powinien być spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne, spełniające wymóg podporządkowania. Dodatkowo, bank powinien spełnić wymóg połączonego bufora. MREL TREA dla Banku Handlowego wyznaczono na 15,36% zaś MREL TEM na 5,91%, - czytamy w komunikacie.

Nadto BFG określił docelowy wymóg MREL TEM dla Banku Pekao w oparciu o dane skonsolidowane, na poziomie 5,91% miary ekspozycji całkowitej (TEM), który bank powinien spełnić do końca 2023 r.

Z tego, wymóg na poziomie 5,55% powinien być spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne, spełniające wymóg podporządkowania.

„Według stanu na dzień 30 września 2022 r. bank spełnia wymóg MREL TREA oraz MREL TEM na koniec 2022 r.” – czytamy także.

Czytaj także: ZBP: sprostanie wymogom MREL będzie kosztować banki kilkadziesiąt mld zł

Citi Handlowy

„Docelowy wymóg MREL TREA dla Banku Handlowego na bazie skonsolidowanej został ustalony na poziomie 15,36% TREA i powinien być spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne, spełniające wymóg podporządkowania na poziomie 15,36% TREA do 31 grudnia 2023 r.” – czytamy w komunikacie.

Ponadto BFG określił docelowy wymóg MREL TEM dla banku na bazie skonsolidowanej na poziomie 5,91% TEM i powinien być spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne, spełniające wymóg podporządkowania na poziomie 5,89% TEM do 31 grudnia 2023 r.

Jednocześnie BFG wyznaczył ścieżkę dojścia do docelowego wymogu MREL obowiązujące na koniec 31 grudnia 2022 r:
– MREL TREA śródokresowy wymóg: 11,68%
– MREL TREA podporządkowany śródokresowy wymóg: 11,68%
– MREL TEM śródokresowy wymóg: 4,46%
– MREL TEM podporządkowany śródokresowy wymóg: 4,45%, podano również.

Czytaj także: PKO Bank Polski: BFG określił minimalny wymóg MREL na 15,36 proc. ekspozycji na ryzyko

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 250,57 mld zł na koniec 2021 r.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A.

W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 61,85 mld zł na koniec 2021 r.

Czytaj także: NBP: wejście w życie MREL zmniejszy nadwyżki kapitałowe banków do 22 mld zł w 2024 roku

Źródło: ISBnews