CITI Handlowy z 612 milionami złotych zysku netto w drugim kwartale

CITI Handlowy z 612 milionami złotych zysku netto w drugim kwartale
CITI Handlowy,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W drugim kwartale 2023 roku Citi Handlowy wypracował 612 milionów złotych zysku netto i tym samym odnotował 22-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Wpłynęły na to wyższe przychody, w tym mocny wynik odsetkowy. Wskaźnik ROE na koniec czerwca osiągnął poziom 28 proc., a łączny współczynnik wypłacalności urósł do 20,3 proc., czytamy w informacji prasowej Banku.

Całkowite przychody banku wzrosły o 14 proc. r./r. do poziomu 1,15 miliarda złotych. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 832 miliony zł (+25 proc. r./r.). Wynik z tytułu opłat i prowizji zmniejszył się o 6 proc. w stosunku do poprzedniego roku, który był pod wpływem zdarzeń jednorazowych.

Koszty działania wyniosły 340 milionów złotych i wzrosły o 13 proc. r./r., głównie ze względu na wysoką inflację. Koszty ryzyka spadły i były na poziomie 38 punktów bazowych (skumulowane roczne koszty ryzyka).

„W drugim kwartale szczególnie ważna dla klientów była nasza globalna ekspertyza i doświadczenie na rynkach finansowych. Klienci korporacyjni wykazywali mniejsze zainteresowanie kredytami. To efekt m.in. niższego zapotrzebowania na inwestycje i oczekiwania na możliwe obniżki stóp procentowych. Realizowaliśmy więc dla nich transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe, dostarczaliśmy rozwiązania mające na celu podniesienie kapitału oraz emisję papierów dłużnych” – powiedziała prezes zarządu Elżbieta Czetwertyńska

Bankowość korporacyjna

Zgodnie ze strategią, Citi Handlowy rozwija bankowość korporacyjną. W drugim kwartale bank wziął udział m.in. w budowie przyśpieszonej książki popytu dla lidera z branży obuwniczej o wartości ok. 505 milionów zł.

Citi Handlowy był też częścią konsorcjum banków udzielających 1,57 miliarda złotych finansowania dla firmy Emitel. Finansowanie obejmowało kredyt terminowy, kredyt inwestycyjny oraz kredyt rewolwingowy. Bank podpisał z Żabką kolejną umowę finansową, uwzględniającą realizację celów z obszaru odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Wolumeny walutowe w bankowości dla przedsiębiorstw wzrosły o 3 proc. r./r. w stosunku do wysokiego kwartału zeszłego roku. W segmencie bankowości instytucjonalnej Citi Handlowy odnotował spadek wolumenu kredytów o 7 proc. r./r.

Bankowość detaliczna rośnie, ale bank chce wyjść z tego biznesu

W bankowości detalicznej liczba klientów Citigold Private Clients wzrosła o 14 proc. r./r. W efekcie urosły też depozyty o 4 proc. r./r.

Z kolei saldo aktywów w produktach inwestycyjnych urosło o 7 proc. r./r. Jednocześnie liczba klientów korzystających z platformy Citi Kantor osiągnęła kolejny rekordowy poziom, a liczba transakcji walutowych była wyższa o 40 proc. r./r.

Wzrosło zainteresowanie klientów kartami kredytowymi – akwizycja nowych kart kredytowych wzrosła o 70 proc. r./r., a liczba i wartość transakcji na istniejącym portfelu była wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Wskaźnik rentowności (ROE) ukształtował się na poziomie 28 proc., wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 30 proc. Wskaźniki te zostały osiągnięte przy rosnącej bazie kapitałowej, dzięki temu łączny współczynnik wypłacalności był na poziomie 20,3 proc. (wzrost o 2,6 pkt. proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).

„Drugi kwartał to dla nas niewątpliwie czas wzmożonego wysiłku w zakresie efektywnego zarządzania kapitałem. Skupiliśmy się na działaniach, które miały na celu poprawę pozycji kapitałowej. Wobec zmniejszonego zainteresowania kredytami oraz kontynuacji wzrostowego trendu depozytów aktywnie zarządzaliśmy płynnością oraz pozycja walutową. Cieszy nas fakt, że nasze działania przyniosły zamierzony efekt, istotnie poprawiając współczynnik kapitałowy. Pozytywnie wpłynęły też na wynik z tytułu działalności skarbcowej, która urosła 3 proc. kw./kw.”, – powiedziała Natalia Bożek, wiceprezes zarządu do spraw finansowych.

W lipcu bieżącego roku Citi poinformowało, że planuje wznowienie procesu wyjścia z biznesu detalicznego w Polsce. Zgodnie ze strategią, Citi skupi się na rozwoju biznesu korporacyjnego w Polsce.

Źródło: Citi Handlowy