Centrum Myśli Strategicznych organizuje 15 grudnia 2021 roku Kongres Bankowości Detalicznej

Centrum Myśli Strategicznych organizuje 15 grudnia 2021 roku Kongres Bankowości Detalicznej
Źródło: Think Tank EKF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kongres Bankowości Detalicznej (KBD) jest jednym z największych cyklicznych forów dyskusyjnych przedstawicieli banków, regulatorów i doradców z obszaru bankowości detalicznej. Partnerami medialnymi Kongresu są: portal aleBank.pl i Miesięcznik Finansowy BANK.

KBD to swoisty branżowy think tank. Kongres stanowi bowiem nie tylko platformę merytorycznej debaty nt. najbardziej aktualnych wyzwań i problemów dotyczących bankowości detalicznej, ale również jest źródłem rekomendacji, których celem jest racjonalizacja działań legislacyjnych i organizacyjnych służących bezpieczeństwu i rozwojowi sektora.

W tegorocznym programie Kongresu:

– Wpływ inflacji, ESG i otoczenia ekonomicznego na biznes detaliczny

– Czy polski bank może być dla „Kowalskiego” najlepszym partnerem na dzisiaj, jutro i na emeryturę?

– Jak zredukować narastające ryzyko prawne w relacjach z konsumentami?

– Czy grozi nam kryzys na rynku hipotecznych kredytów mieszkaniowych?

– Komu potrzebne są oddziały – bankom czy klientom?

– Digitalizacja banków – relacja z klientem;

– Doświadczenia pocovidowe i planowane nowości w bankowej obsłudze mikroprzedsiębiorców;

– Cyberbezpieczeństwo – jak widzi to nadzór finansowy?

– Bezpieczeństwo detalicznej bankowości cyfrowej w kontekście rosnącej konkurencyjności i zagrożeń.

Uczestnicy KBD

Poziom merytoryczny i realny wpływ na rozwój i bezpieczeństwo sektora bankowości detalicznej w Polsce postrzega się jako najważniejszy wyróżnik Kongresu Bankowości Detalicznej.

Grono ekspertów współtworzących jego rekomendacje stanowi o randze i prestiżu wydarzenia.

Kongres skierowany jest w pierwszej kolejności do:

– członków zarządów i rad nadzorczych banków, instytucji ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych;

– członków zarządów kancelarii prawnych;

– członków zarządów firm doradczych;

– przedstawicieli dostawców rozwiązań technologicznych dla sektora finansowego;

– przedstawicieli środowiska akademickiego.

Program i rejestracja

Miejscem ostatnich edycji Kongresu Bankowości Detalicznej stała się Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tegoroczna edycji zaplanowana jest, w formule stacjonarnej – z udziałem prelegentów i publiczności live.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:
https://www.efcongress.com/kbd/program-kbd-2021/

REJESTRACJA: https://www.efcongress.com.pl/wydarzenie/kbd2021/

Źródło: Think Tank EKF