EDS 2017

EDS 2017

EDS raport: Zagospodarowywanie Wisły

Znaczenie Wisły zostało określone zarówno w głównym dokumencie strategicznym Mazowsza, czyli Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze, jak również w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. Co więcej – województwo mazowieckie wspólnie z partnerami holenderskimi, w ramach programu partnerstwa dla biznesu (PIB), podjęło projekt „Park Rzeki Wisły” mający na celu wskazanie optymalnego sposobu zagospodarowania rzeki, a przede wszystkim jej otoczenia na obszarze od Płocka do Nowego Dworu Mazowieckiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2017

EDS raport: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Sprawozdanie z wykonania w roku 2016 uchwały w sprawie „Polityki prorodzinnej dla miasta Poznania na lata 2016–2020” w okresie lipiec 2016–czerwiec 2017

Rada Miasta Poznania uchwałą Nr XXXIII/523/VII/2016 z 12 lipca 2016 r. przyjęła Politykę prorodzinną dla miasta Poznania na lata 2016-2020. Jej celem jest przede wszystkim ukształtowanie w świadomości poznaniaków systemu wartości, w którym rodzina i dzieci są priorytetowe, równie ważne są zaś zmiana sytuacji demograficznej i odwrócenie trendu odpływu poznańskich rodzin do gmin ościennych, zwiększenie liczby rodzin w Poznaniu, tworzenie warunków do godzenia obowiązków wobec rodziny z własnymi aspiracjami jej członków oraz tworzenie warunków sprzyjających integracji międzypokoleniowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
EDS 2017

EDS raport: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania Sprawozdanie z wykonania w roku 2016 zadań „Poznańskiego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2016–2020”

„Poznański program opieki nad dziećmi do lat 3” przyjęty został przez Radę Miasta Poznania uchwałą Nr XXXIII/524/VII/2016 z 12 lipca 2016 r. Niniejsze sprawozdanie stanowi informację o stanie realizacji zadań założonych w poszczególnych rozdziałach programu.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1