NBS - okładkaNowoczesny Bank Spółdzielczy (wrzesień 2017):

 


Zobacz także pełne wydania pism: NBS.

NBS 2017/07-08

NBS 2017/07-08

Banki spółdzielcze: Bankowość spółdzielcza wobec wyzwań technologicznych

W drugiej dekadzie XXI w. mamy do czynienia z ogromnym, niespotykanym wręcz, przyspieszeniem tempa zmian technologicznych. Determinują one sposoby działania wszystkich grup pośredników finansowych. Digitalizacja obejmuje kolejne dziedziny życia gospodarczego i społecznego. Dzisiaj coraz częściej stawiane jest pytanie o to, czy w zdigitalizowanym świecie przyszłości będzie miejsce dla banków w dzisiejszym tego słowa znaczeniu? Jak będą się zmieniać bankowość i banki, w tym spółdzielcze?

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/07-08

Zasada proporcjonalności: Teoria i praktyka działania Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB

Zasada proporcjonalności rozbudza ostatnimi czasy wiele emocji w bankach, zwłaszcza tych mniejszych. Nie tylko w Polsce, lecz również poza jej granicami. A przecież od wielu lat była ona wpisana w nasze regulacje krajowe, choć w praktyce z jej stosowaniem bywało różnie. Dlaczego więc teraz tym tematem należałoby się właściwie zająć – i to zdecydowanie?

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/07-08

Bankowość: Co dziś wiemy o bankach i bankowości?

Sektor bankowy – w związku z prowadzoną przez siebie działalnością – od wielu lat pozostaje w ogniu krytyki. Dziś już nawet trudno rozstrzygnąć czemu tak bardzo interesują się nim media i organy państwa. Przyczyn zapewne jest wiele, wśród nich te dotyczące codziennego kontaktu klientów z bankami, dobre zarobki w sektorze bankowym, wreszcie szeroko zakrojona akcja antybankowa prowadzona przez środowiska, które uznały się za pokrzywdzone przez bankowców.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/07-08

Święto Spółdzielczości Bankowej 2017: Razem albo nigdy

– Musimy promować zarówno lokalny charakter banków spółdzielczych, jak też jedność i siłę całego sektora. Wierzę, że ten wspólny przekaz promujący naszą markę i wspólne działania po raz kolejny ukażą prawdziwe oblicze polskiej bankowości lokalnej – ten apel Krystyny Majerczyk-Żabówki, prezes zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych zapoczątkował dwudzieste pierwsze już obchody Święta Spółdzielczości Bankowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/07-08

70 lat GBS w Barlinku 2017: Łączenie sił sposobem na sukces

– Gospodarny, bezpieczny i spółdzielczy – w taki sposób prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Krystyna Majerczyk-Żabówka rozszyfrowała skrót nazwy Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku podczas obchodów siedemdziesięciolecia instytucji. Wymownym potwierdzeniem tych słów jest zarówno doskonała kondycja finansowa jubilata, jak również jego zaangażowanie w funkcjonowanie lokalnej społeczności.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/07-08

Technologie: Digitalizacja bankowości

Odbyło się kolejne spotkanie Grupy ds. Digitalizacji Banków Spółdzielczych, zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB). Drugie w ramach tej nowo powołanej jednostki, która ma za zadanie wspólnie pracować nad rozwojem digitalizacji w bankach spółdzielczych. Służą temu dzielenie się doświadczeniami i wiedzą oraz omawianie bieżących tematów z zakresu bankowości cyfrowej, w tym internetowej i mobilnej, tematyki fintech, a także kwestii legislacyjnych z obszarów eIDAS, PSD2 czy GDPR.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/07-08

SWI – Prezentacja: System POJAZDY skuteczną barierą dla kradzionych aut

Finansowanie nabycia środków transportu stanowi jeden z istotniejszych obszarów bankowego biznesu. Transakcje dokonywane na rynku motoryzacyjnym wiążą się jednak z istotnym ryzykiem, jakim jest możliwość wystąpienia wad prawnych kredytowanych samochodów. Zagrożenie to można w znaczący sposób zredukować, korzystając z systemu POJAZDY – bazy danych prowadzonej w ramach Systemów Wymiany Informacji Związku Banków Polskich

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1