Technologie: Digitalizacja bankowości

Technologie: Digitalizacja bankowości
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Odbyło się kolejne spotkanie Grupy ds. Digitalizacji Banków Spółdzielczych, zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB). Drugie w ramach tej nowo powołanej jednostki, która ma za zadanie wspólnie pracować nad rozwojem digitalizacji w bankach spółdzielczych. Służą temu dzielenie się doświadczeniami i wiedzą oraz omawianie bieżących tematów z zakresu bankowości cyfrowej, w tym internetowej i mobilnej, tematyki fintech, a także kwestii legislacyjnych z obszarów eIDAS, PSD2 czy GDPR.

Daria Pawęda

Współpraca EACB i KZBS

Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych – EACB (European Association of Co-operative Banks) – zostało założone w 1970 r., jego siedzibą jest Bruksela. Reprezentuje interesy 28 instytucji członkowskich i banków spółdzielczych, także w obszarze europejskiego ustawodawstwa spółdzielczego. Przedstawiciele EACB biorą udział w pracach komisji Parlamentu Europejskiego, konsultacjach, panelach, a także prowadzą działania w grupach roboczych.

Można powiedzieć, że EACB jest europejskim odpowiednikiem Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w Polsce, który jest oficjalnym reprezentantem polskiego środowiska bankowości spółdzielczej wobec organów władzy i administracji państwowej. Reprezentuje banki spółdzielcze także w kontaktach z zagranicznymi środowiskami branżowymi, jak również Polskę, w EACB. Dzięki uprzejmości Michała Krakowiaka, wiceprezesa zarządu KZBS, mam przyjemność reprezentować związek i Bank BPS w pracach Grupy ds. Digitalizacji Banków Spółdzielczych.

Pierwsze jej spotkanie odbyło się pod koniec lutego br. w siedzibie EACB w Brukseli. Wówczas przedstawiłam prezentację na temat bankowości mobilnej oraz płatności mobilnych w bankach spółdzielczych z Grupy BPS. Kolejne spotkanie odbyło się w dniach 29-30 czerwca 2017 r. w Limassol na Cyprze. Gospodarzem był Centralny Bank Spółdzielczy Cypru (Co-operative Central Bank Ltd), a głównym miejscem spotkania hotel Alasia w Limassol.

2nd EACB Co-operative Bank Digital Day

Dwudniowe spotkanie Grupy Roboczej ds. Digitalizacji Banków Spółdzielczych w Europie odbyło się pod oficjalną nazwą „2nd EACB Co-operative Bank Digital Day”. Formuła dwudniowa pozwoliła na podzielenie prac w taki sposób, aby pierwszego dnia odbyły się robocze spotkania dotyczące poszczególnych sesji i paneli dyskusyjnych (Round Table), podczas których osoby mające zaplanowane prezentacje i udział w dyskusjach mogły wzajemnie się poznać, porozmawiać, ustalić przebieg poszczególnych części i omówić najważniejsze kwestie.

Daria Pawęda

Od 1999 r. zawodowo zajmuje się bankowością elektroniczną (m.in. internetową, ą mobilną, biometrią). Pracowała m.in. jako dyrektor zarządzający w islandzkim Kaupthing Banku, a także na innych menedżerskich stanowiskach związanych z bankowością elektroniczną m.in. w Raiffeisen Banku, Polbanku, Dominet Banku i Getin Banku. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora Bankowości Internetowej i Mobilnej w Banku BPS, gdzie odpowiada za rozwój oraz utrzymanie bankowości elektronicznej, a także za promocję bankowości mobilnej i internetowej, w tym w mediach społecznościowych (Bank BPS Mobilnie). Absolwentka kilku kierunków studiów, w tym finansów i bankowości na UŁ, informatyki w biznesie w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz dziennikarstwa i komunikacji na UKSW.

Pierwszy dzień zakończył się mniej formalnym spotkaniem tzw. walking dinner w hotelowym barze, gdzie wszyscy uczestnicy mogli lepiej się poznać i porozmawiać, zwłaszcza że niektóre osoby nie uczestniczyły we wcześniejszym ww. spotkaniu w Brukseli. Drugi dzień miał już formę bardziej oficjalnej konferencji, która składała się z trzech sesji, każdorazowo zakończonych panelem dyskusyjnym (tzw. Round Table). Konferencję otworzył Nicholas Hadjiyiannis, prezes Centralnego Banku Spółdzielczego na Cyprze (CEO Co- -operative Central Bank). Następnie w imieniu EACB wszystkich uczestników przywitała Marieke Van Berkel, dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej, Płatności i Rynków Finansowych (Head of Department Retail Banking, Payments, Financial Markets). EACB reprezentowała także Chiara Dell’Oro (Adviser Retail Banking/Consumer Policy).

Jako pierwszy prezentację dotyczącą europejskich perspektyw digitalizacji bankowości przedstawił Pēteris Zilgalvis, naczelnik Wydziału Startupów i Innowacji (Head of Unit, Start-ups and Innovation) w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI