Święto Spółdzielczości Bankowej 2017: Razem albo nigdy

Święto Spółdzielczości Bankowej 2017: Razem albo nigdy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
- Musimy promować zarówno lokalny charakter banków spółdzielczych, jak też jedność i siłę całego sektora. Wierzę, że ten wspólny przekaz promujący naszą markę i wspólne działania po raz kolejny ukażą prawdziwe oblicze polskiej bankowości lokalnej - ten apel Krystyny Majerczyk-Żabówki, prezes zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych zapoczątkował dwudzieste pierwsze już obchody Święta Spółdzielczości Bankowej.

Jerzy Rawicz

Inauguracja najważniejszego dla polskich spółdzielców święta odbyła się w środę, 21 czerwca br., a zatem kilka dni przed oficjalną datą, która – zgodnie ze statutem KZBS – każdego roku przypada na ostatnią niedzielę czerwca. Tak nietypowy scenariusz realizowany jest już od czterech lat i zgodnie z założeniem organizatorów ma za cel podniesienie rangi obchodów szczebla lokalnego. – Ten dzień powinien być szansą na spotkanie z lokalną społecznością i na promowanie bankowości spółdzielczej oraz waszej marki w waszych „małych ojczyznach”. Pokażcie się zatem od najlepszej strony, bo na to was stać – takie słowa prezes KZBS skierowała do obecnych na sali reprezentantów władz poszczególnych banków, którzy niespełna godzinę wcześniej uczestniczyli w obradach XXVII Walnego Zgromadzenia Członków KZBS.

W gronie gości znaleźli się również przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za ład i stabilność na polskim rynku finansowym: dr Jacek Bartkiewicz, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego; dr Krzysztof Broda, zastępca prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Filip Świtała, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (odwołany ze stanowiska przez premier Beatę Szydło 23 czerwca, a więc dwa dni po uroczystości). Sektor bankowy reprezentowali członkowie zarządu Związku Banków Polskich na czele z prezesem Krzysztofem Pietraszkiewiczem oraz delegacja Centrum Prawa Bankowego i Administracji pod przewodnictwem prezesa dr. Jacka Furgi. Nie mogło zabraknąć również prezesów obydwu banków zrzeszających: Zdzisława Kupczyka i Pawła Pyzika oraz zwierzchników spółdzielni ochrony instytucjonalnej działających w obydwu zrzeszeniach, Sławomira Czopura i Adama Skowrońskiego.

Proporcjonalność potrzebna od zaraz

Aby skutecznie stawiać czoło wyzwaniom współczesności, spółdzielcy powinni postawić na kooperację w ramach zrzeszeń i współdziałanie z samorządami i społecznościami lokalnymi – ten wątek przewijał się w wystąpieniach kolejnych gości. Jacek Bartkiewicz z optymizmem ocenił wyniki lokalnych instytucji finansowych na przestrzeni minionych dwunastu miesięcy, a więc w okresie rekordowo niskich stóp procentowych. Podkreślił, iż obserwowany w tym czasie przyrost sumy bilansowej miał charakter bardziej zrównoważony aniżeli w latach poprzednich, co świadczy o umiejętnym dostosowaniu się przeważającej części banków spółdzielczych do nowych realiów. Przedstawiciel NBP wyraził również zadowolenie z rosnącej liczby członków utworzonych na przestrzeni minionego roku spółdzielni systemów ochrony instytucjonalnej. – IPS stanowi bez wątpienia instrument, który będzie mieć znaczący wpływ na stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania całego sektora – nadmienił. Przykład harmonijnego współdziałania w ramach IPS powinien stać się dla banków inspiracją do łączenia sił również w innych obszarach, takich jak wdrażanie wspólnych dla całego zrzeszenia rozwiązań teleinformatycznych czy też wypełnianie wszelkich powinności nakładanych na instytucje finansowe przez ustawodawcę i regulatora.

Sama tylko sprawozdawczość obligatoryjna z roku na rok angażuje coraz większe zastępy bankowców i powiększa dysproporcję pomiędzy obsługą klienta a sukcesywnie rozrastającym się back office’m. Przytoczone przez prezesa ZBP dane z najnowszego opracowania Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM są szokujące: tylko w czerwcu br. instytucje ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI