NBS 2017/05

NBS 2017/05

Krajowy Ranking „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze”: Zasady oceny punktowej tegorocznego rankingu

W tym roku zmienione zostały zasady Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”. Do tej pory, tworząc go, wykorzystywaliśmy dane nadesłane nam przez te instytucje w przygotowanych przez analityków redakcji ankietach. Teraz, by nie zostać posądzonymi o sprzyjanie komukolwiek, a także by nie narazić się na zarzut, że nie zweryfikowaliśmy przesłanych nam danych, postanowiliśmy oprzeć się na ocenach dokonanych przez systemy ochrony obu zrzeszeń. Poniżej przedstawiamy zasady, jakimi się one kierują.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/05

Banki i klienci – ochrona danych: GDPR – zmiana regulacji w zakresie ochrony danych osobowych z innej perspektywy

Polskie banki spółdzielcze kolejny raz są zmuszane do podejmowania nowych wyzwań regulacyjnych. Intensyfikacja zmian prawnych przy jednoczesnym liberalizowaniu dostępu do rynku usług finansowych dla podmiotów nie obejmowanych nadzorem ostrożnościowym grozi nie tylko zmniejszeniem konkurencyjności banków, ale także stwarza zagrożenia dla ich klientów. Jednocześnie rosnąca skala ryzyka regulacyjnego prowadzi do wzrostu kosztów regulacyjnych i zwiększa ryzyko operacyjne banków.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/05

Banki i klienci: Prawo do prywatności i prawo do informacji

Aktywność użytkowników w mediach społecznościowych rośnie. Agencje badawczo-analityczne donoszą o powiększającej się grupie konsumentów mediów kolektywnych. To trywializm w cyfrowej gospodarce, wspieranej przez agencje rządowe, samorządowe, organizacje profit i non profit, a jednak dla banków owa prozaiczna informacja rozstrzyga o kształtowaniu strategii rozwoju na kolejne lata. Zjawisko konwergencji świata realnego i wirtualnego skutkuje fundamentalnymi zmianami regulacyjnymi, które być może wyznaczą kres tradycyjnej bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/05

Banki i klienci – BIK: Narzędzia wspierające banki w monetyzacji danych BIK

Filarem działalności Biura Informacji Kredytowej (BIK) jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej zarówno osób fizycznych, jak i firm. Banki, SKOK-i i instytucje pożyczkowe, współpracujące z BIK mogą pozyskiwać dane – czy to w postaci raportów, czy też innych produktów analitycznych BIK – na etapie akwizycji klienta, monitorowania portfela kredytowego czy ewentualnych działań windykacyjnych. Kluczowa dla wymiany danych jest „zasada wzajemności”, tzn. każdy jej uczestnik, by pobierać dane na swoje potrzeby, musi je także do BIK regularnie przekazywać oraz dbać o ich wysoką jakość.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/05

Prawo: Elektroniczne uwierzytelnienie oświadczenia woli w sieci

Od pierwszych lat funkcjonowania człowieka jako osoby myślącej, w społecznych relacjach pomiędzy ludźmi ich wzajemne stosunki kształtują oświadczenia woli, czyli uzewnętrznianie tej woli w przekazie do innej osoby. Wola osoby składającej takie oświadczenie jest wyrażona przez każde jej zachowanie, które ujawnia ją w sposób dostateczny. Tak też definiuje oświadczenie woli współczesny Kodeks cywilny regulujący w Polsce stosunki cywilne między różnymi podmiotami prawa cywilnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/05

Bancassurance – Cbp: Cbp pomaga bankom spółdzielczym zwiększyć dochody

Kim jesteśmy

Grupa Cbp powstała w 1991 r. we Francji, specjalizuje się w ubezpieczeniach ochronnych powiązanych z kredytami i w ubezpieczeniach na życie. Naszymi pierwszymi klientami były lokalne banki spółdzielcze posiadające od kilku do kilkunastu oddziałów z północno- zachodniej Francji. Obecnie współpracujemy w Europie z ponad 220 instytucjami finansowymi – bankami spółdzielczymi, bankami detalicznymi, ubezpieczycielami i pośrednikami kredytowymi. Składka zebrana za naszym pośrednictwem na rzecz współpracujących z nami ubezpieczycieli wyniosła w 2016 r. 3,2 miliardy euro. Jesteśmy pośrednikiem ubezpieczeniowym, więc produkty zawsze dostarcza nam zewnętrzny ubezpieczyciel, ale Cbp aktywnie uczestniczy w tworzeniu produktów i projektowaniu ścieżki sprzedaży. Proponowane przez nas rozwiązania ubezpieczeniowe chronią aktywa banku, jak i kredytobiorcę oraz jego najbliższych, obejmując takie ryzyka, jak śmierć, niepełnosprawność, całkowitą lub czasową niezdolność do pracy, długą hospitalizację, utratę pracy, nieszczęśliwy wypadek.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/05

Technologie – Linux Polska: Analiza przepływów finansowych: poszerzenie pola walki

Analityka w obszarze bankowości ewoluuje za sprawą trzech głównych czynników: oczekiwań klientów, technologii i regulacji prawnych. Tradycyjne funkcje i techniki analizy przepływów, pełniące rolę służebną wobec działalności operacyjnej polegającej na finansowaniu inwestycji podmiotów prawnych i potrzeb klientów detalicznych mają się bardzo dobrze.

CZYTAJ WIĘCEJ
0005
NBS 2017/05

Bezpieczeństwo – Poczta Polska: Bezpieczna logistyka gotówki

Banki, instytucje finansowe, sieci handlowe – coraz więcej renomowanych instytucji korzysta z usługi logistyki gotówki oferowanej przez Pocztę Polską. Realizację zleceń z tego obszaru realizuje wyspecjalizowana jednostka Poczty – Pion Poczta Polska Ochrona, która od wielu lat specjalizuje się m.in. w obsłudze obrotu gotówkowego oraz konwojowaniu i ochronie powierzonych wartości pieniężnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/05

Wydarzenia: Szkolenia z bezpieczeństwa bankowości elektronicznej

Bezpieczeństwo bankowości internetowej i mobilnej zależy zarówno od banków, jak i klientów. Dlatego pracownicy Banku BPS wspierają ich i informują, jak skutecznie powinni chronić się przed zagrożeniami występującymi w internecie. Nie ograniczają się przy tym do publikowania ostrzeżeń, komunikatów i zasad bezpiecznego korzystania z systemu bankowości internetowej i mobilnej, ale starają się też nawiązywać bardziej bezpośrednie formy kontaktów z klientami.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/05

Wydarzenia: O wyzwaniach stojących przed polską wsią

Czy brexit wpłynie na sytuację polskich rolników i jaki kształt będzie miała wspólna polityka rolna po roku 2020 – to główne tematy poruszone podczas Międzynarodowej Konferencji Rolniczej w Jasionce k. Rzeszowa. W dyskusji poświęconej bieżącym problemom stojącym przed polskim i europejskim rolnictwem, obok Phila Hogana, komisarza UE ds. rolnictwa i obszarów wiejskich, wzięli udział ministrowie i wiceministrowie resortów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej – Polski, Czech, Węgier i Słowacji z gościnnym udziałem Litwy.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/05

Wydarzenia: Zaczęło się w Rozwadowie…

– Dla mieszkańców Podkarpacia Rozwadów zawsze był miejscem, gdzie przesiadano się do kolejnego pociągu. Państwo wsiedli do pociągu, który zabrał ze sobą ludzi ambitnych – tymi słowami Krystyna Skowrońska, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych, podsumowała aktywność załogi Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, który w tym roku obchodzi okrągłą, dziewięćdziesiątą rocznicę powstania.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1