Bankowcy a edukacja: Kongres Edukacji Finansowej 2017

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Edukacja ekonomiczna od wielu lat stanowi istotną sferę aktywności polskiego sektora finansowego. Programy kształcenia dedykowane różnym grupom społecznym, poczynając od uczniów, a na seniorach kończąc, realizują zarówno poszczególne instytucje rynku finansowego, organizacje branżowe, jak też współpracujące z nimi stowarzyszenia i fundacje.

Konrad Machowski

Efektem współdziałania pomiędzy czterema organizacjami pozarządowymi realizującymi własne inicjatywy w zakresie upowszechniania wiedzy o finansach był tegoroczny Kongres Edukacji Finansowej, który odbył się 28 marca br. na warszawskim stadionie PGE Narodowy. W pionierskim przedsięwzięciu, zorganizowanym przez Warszawski Instytut Bankowości, Fundację GPW, Fundację im. Lesława A. Pagi oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy „Think!”, uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej, patronów wydarzenia: Związku Banków Polskich oraz Giełdy Papierów Wartościowych, sektora finansowego i świata nauki, a także ci, którzy na co dzień przekazują tysiącom Polaków wiedzę niezbędną do funkcjonowania we współczesnym świecie: wykładowcy, edukatorzy i mentorzy. Wysoka frekwencja – w wydarzeniu uczestniczyło przeszło 300 reprezentantów150 firm i instytucji – oraz ożywione dyskusje podczas kolejnych sesji stanowiły wymowny dowód na to, jak bardzo brakuje platformy wymiany doświadczeń i kształtowania nowych kierunków w dziedzinie edukacji finansowej.

Nie zniechęcajmy dzieci do matematyki!

Zaledwie co trzeci mieszkaniec współczesnego świata dysponuje wiedzą pozwalającą na samodzielne gospodarowanie, a świadomość finansowa polskiej młodzieży w wieku szkolnym kształtuje się poniżej średniej europejskiej – ta pesymistyczna konstatacja posłużyła jako punkt wyjścia do dyskusji pod znamiennym hasłem „Konsument XXI wieku – wyzwania edukacji finansowej”. W panelu, prowadzonym przez redaktora naczelnego portalu rzeczpospolita. pl Cezarego Szymanka wzięli udział: Paweł Chorąży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju; Jarosław Grzywiński, p.o. prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Sławomir S. Sikora, prezes Banku Handlowego w Warszawie oraz Magdalena Burnat-Mikosz, wiceprezes zarządu Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Od lewej: Cezary Szymanek, Paweł Chorąży, Krzysztof Pietraszkiewicz, Jarosław Grzywiński, Sławomir S. Sikora oraz Magdalena Burnat-Mikosz.

Jednym z wątków dyskusji było kształtowanie się postaw konsumentów w obliczu dynamicznych zmian technologicznych na rynku finansowym. Już dziś mamy do czynienia z millenialsami, dla których bank, ubezpieczyciel czy fundusz inwestycyjny sprowadza się do kolejnej aplikacji w smartfonie, a równocześnie z roku na rok przybywa tych, dla których rewolucja cyfrowa przebiega zdecydowanie zbyt szybko. Przedstawiciel resortu rozwoju podkreślił, iż zwiększanie się przepaści pomiędzy „szybszymi” i „wolniejszymi” klientami wymaga dostosowywania programów szkoleniowych do percepcji przedstawicieli każdej z tych grup. Nie ma również wątpliwości, że w dającej się przewidzieć perspektywie gros usług finansowych świadczonych będzie wyłącznie w kanałach cyfrowych lub automatycznych. Edukacja ekonomiczna nie może jednak obejmować wyłącznie technologicznego aspektu współczesnej bankowości. Kluczowe jest kształtowanie właściwych postaw, takich jak skłonność do oszczędzania czy umiejętna ocena ryzyka towarzyszącego podejmowanym decyzjom. – Oszczędzanie pozwala długoterminowo czerpać zyski i zapewnia stabilność finansową – zauważył Paweł Chorąży. Sławomir S. Sikora, prezes Banku Handlowego przypomniał, że chęć zysku w połączeniu z brakiem odpowiedniego przygotowania jest najprostszą drogą do zaciągania niekorzystnych zobowiązań. Dyskutowano również o tym, jaką rolę w programie edukacji finansowej ma pełnić szkoła. Sławomir S. Sikora przypomniał, iż zdecydowana większość dorosłych Polaków zdobywa wiedzę ekonomiczną na własną rękę. – Oznacza to, że polska szkoła powinna uczyć samokształcenia. Czy faktycznie uczy? Raczej nie, mamy zbyt dużo uczenia pamięciowego – nadmienił prezes Banku Handlowego. Tezę tę potwierdził prezes Związku Banków Polskich. – Po trzeciej klasie uczniowie tracą zainteresowanie matematyką. Szkoła kompletnie zniechęca do nauki tego przedmiotu, wręcz zabija zdolności matematyczne uczniów – zauważył Krzysztof Pietraszkiewicz. Wyraził zadowolenie z faktu przywrócenia królowej nauk jako obowiązkowego przedmiotu zdawanego na maturze. Uczestnicy panelu byli zgodni co do jednego: tylko ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI