NBS 2013/02

NBS 2013/02

Monitor spółdzielczy – luty 2013

REKORDOWE ZYSKI I ODPISY: W 2012 r. zysk netto sektora bankowego wyniósł 16 211 mln zł i był wyższy o 4 proc. w skali roku – podał NBP. Wynik z działalności bankowej wzrósł o 2,3 proc. do 58,56 mld zł, a wynik z odsetek o 1,3 proc. r./r. do 35,39 mld zł. Dane NBP wskazują, że wartość kredytów zagrożonych utratą wartości sektora niefinansowego zwiększyła się o 8,7 proc. do 71 469 mln zł, natomiast przedsiębiorstw o 18,6 proc. do 27,65 mld zł, w tym MŚP o 10,5 proc. do 18,98 mld zł. Saldo kredytów zagrożonych gospodarstw domowych wzrosło o 2,5 proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2013/02

Sygnały: luty 2013

nbs.2013.02.foto.021.250xLOKATA BEZ PROMOCJI

Open Finance ustalił, ze banki nie chca przepłacac za depozyty w czasie mocnego spadku stopy WIBOR i hamowania akcji kredytowej. Na przestrzeni jednego miesiaca co najmniej 28 z nich okroiło wysokosc odsetek. Z rynku znikaja lokaty na 6 proc. w skali roku, a pojawia sie coraz wiecej ze stawka ponizej 4 proc. Ranking jednomiesiecznych depozytów na 5 tys. zł, wygrała Idea Bank z Lokata NA DOBRY POCZATEK, która zapewniła zarobek 7,5 proc. brutto w skali roku. Jest to jednak oferta przeznaczona wyłacznie dla nowych klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2013/02

Prezentacja: III Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG czyli przegląd najistotniejszych zmian w przepisach

bank.2013.02.foto.060.250x15 stycznia 2013 r. odbyła się trzecia edycja Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, w której udział wzięli dyrektorzy finansowi, główni księgowi, szefowie sprawozdawczości finansowej oraz controllingu największych spółek polskich i zagranicznych. Ponad 600 uczestników kongresu wysłuchało prelekcji na temat zmian i pułapek czyhających na nich w bieżącym roku obrotowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2013/02

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

nbs.2013.02.foto.033.a.250xUPRAWA ŚRODOWISKA

Nowe zasady płatności WPR przewidują, że aż 30 proc. dopłat bezpośrednich ma być nagrodą za ochronę środowiska, m.in. przeznaczenie 7 proc. upraw pod pastwiska i zadrzewienia. Rolnik, który nie spełni tego warunku, dostanie tylko 70 proc. płatności. KE zaproponowała, aby najmniejsze kilkuhektarowe gospodarstwa zamiast tradycyjnych dopłat mogły uzyskiwać jednorazowo od 500 do 1000 euro rocznie.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2013/02

Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – luty 2013

KREDYTY: SPADKI I MIGRACJE

W III kw. 2012 r. banki i SKOK-i udzieliły 1550 tys. kredytów ratalnych i gotówkowych, tj. o 21,2 proc. mniej niż rok wcześniej – podaje BIK w raporcie „KREDYT TRENDY”. W ujęciu miesięcznym kredytów ratalnych było średnio o 130 tys. mniej niż w roku 2011. Liczba udzielonych kredytów gotówkowych utrzymywała się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego (wzrost o 1,5 proc.). Średnia kwota kredytu konsumpcyjnego jest o 12 proc. wyższa niż przed rokiem.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2013/02

Opinie zawieszone w sieci: luty 2013

RYCERZE Z BAZYLEI

Grupa zarządzających Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (Basel Committee on Banking Supervision) postanowiła, że jedna z najważniejszych zasad dotycząca płynności krótkoterminowej (Liquidity Coverage Ratio, LCR), jaką mają respektować banki, nie wejdzie w życie tak jak planowano w 2015 r., lecz będzie wprowadzana stopniowo w latach 2015-19. (…) Jakie to ma znaczenie dla polskich banków? Według danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec czerwca 2011 r., zaprezentowanych przez przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka w zeszłym roku, z badanych 44 banków komercyjnych 14 nie miało wystarczających aktywów płynnych o łącznej wartości 15,5 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1